Valsts prezidents Aucē un Auces vidusskolā

2/28/2018
Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Iveta Vējones kundze piektdien, 23. februārī, ieradās Aucē, lai reģionālajā darba vizītē iepazītos ar novada aktualitātēm, tiktos ar iedzīvotājiem un arī apmeklētu lielākos novada uzņēmumus un vidusskolu.
Skolā notika tikšanās ar skolēniem un skolotājiem, sarunu laikā prezidents atbildēja uz skolēnu un skolotāju jautājumiem.

Valsts prezidents skolā:


Kuplais Auces vidusskolas sagaidītāju pulks. Foto: Gatis Bergmanis.

Pilns raksts par valsts prezidenta vizīti Aucē un arī Auces vidusskolā ir lasāms novada mājas lapā - www.auce.lv - lasīt rakstu!

Valsts prezidenta vizītes fotogalerija - skatīties!

---

Absolventu panākumi

2/27/2018
23. februārī Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Lauksaimniecības fakultātē (LF) promocijas darbu “Skrejvaboles (Coleoptera: Carabidae) kā integrētās augu aizsardzības indikatori kviešu sējumos" aizstāvēja Jānis Gailis (Auces vidusskolas absolvents) un ieguva lauksaimniecības zinātņu doktora grādu laukkopības apakšnozarē.

Lasīt visu rakstu!

---

Izstāde “Skola 2018”

2/26/2018
Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Izstāde “Skola 2018”

        24. februārī Auces vidusskolas 8.-12. klašu skolēni kopā ar 12. klases audzinātāju Aiju Zeltiņu un pedagoģi karjeras konsultanti Nadeždu Getikovu apmeklēja izstādi “Skola 2018”.
     Izstādē "Skola 2018" skolēni vienkopus varēja iegūt visaptverošu informāciju par aktuālajām mācību programmām, valodu kursiem, tālmācību, e-studijām Latvijā un ārzemēs un atrast piemērotāko mācību iestādi, kā arī piedalīties dažādu profesiju meistarstiķos un paraugdemonstrējumos, konkursos un aizraujošās aktivitātēs.

 


Auces novada pašvaldības pedagoģe karjeras konsultante Nadežda Getikova
---

Volejbols Auces vidusskolā

2/25/2018
  20.02.2018. Auces vidusskolā norisinājās Auces novada volejbola kauss vecākās grupas meitenē un zēniem. Mūsu skolu šajās sacensībās pārstāvēja 2 meiteņu komandas, no kurām viena ieguva 1.vietu, bet otra- 3.vietu, un zēnu komanda.
  1.vietas meiteņu grupas ieguvēju komanda (Anna Luīze Bulvāne, Linda Mežule, Raivita Beāte, Liāna Žukovska, Patrīcija Jurģe- Jurģīte, Daniela Paula Prudņikova un Madara Ādmīdiņa) ir patiesi lepna, aizstāvēt savas skolas godu un saņemt uzslavas. Aicinu visus aktīvi piedalīties sporta sacensībās, nesot skolas vārdu ārpus novada robežām!

(Anna Luīze Bulvāne ( 9.a klase), komandas kapteine)


---

KAA pasākums „ Iepazīstam grāmatu ilustratora profesiju”

2/20/2018
Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” KAA pasākums „ Iepazīstam grāmatu ilustratora profesiju”

Tikšanās ar grāmatu ilustratori Agiju Staku 

        16. februārī Auces vidusskolu 3. un 4. klašu skolēni tiekas ar grāmatu ilustratori Agiju Staku, lai iepazītos ar  viņas profesionālo darbu un uzzinātu kādas zināšanas, prasmes un personības īpašības palīdz šīs profesijas pārstāvjiem veiksmīgi darboties un gūt panākumus. 
       Agijai Stakai ir Lietišķās mākslas vidusskolas Dekoratoru nodaļas, Latvijas Mākslas akadēmijas dizaingrafikas nodaļas bakalaura un Vizuālās komunikācijas nodaļas maģistratūras izglītība. Viņa vairāk kā 20. gadus ilustrē grāmatas un veido dažādās tehnikās visdažādākā stila zīmējumus un gleznojumus- praktiski jebkuram pielietojumam. Agija radījusi orģinālilustrācijas daudziem desmitiem grāmatu un zīmējusi vairāk kā 700 Latvijā un citur izdotu pastkaršu. Sadarbībā ar vairākām reklāmas firmām tikuši veidoti zīmējumi gan iesaiņojumiem, reklāmas bukletiem un mājas lapām, gan visdažādākajiem suvenīriem, mūzikas diskiem, logo un mācību līdzekļiem. 
      Skolēni cītīgi gatavojās  tikšanām ar mākslinieci, iepazinās ar ilustratora profesijas aprakstu, Agijas Stakas biografiju un skolas bibliotēkas grāmatām ar viņas ilustrācijām. Mākslinieces stāsts bija ļoti interesants un aizraujošs. Tikšanās laiks aizritēja nemanāmi ātri un skolēniem negribējās atvadīties no Agijas Stakas.  Skolēniem bija daudz jautājumu par mākslinieces profesionālo darbību. Māksliniece novadīja  arī meistardarbnīcu, kurā skolēni varēja izvērtēt savas mākslinieciskas spējas un izpausties radoši.  Agija Staka mācīja uzzīmēt dažādus dzīvniekus kustībā un attēlot tās emocijas.  

 

 

Auces novada pašvaldības pedagoģe karjeras konsultante Nadežda Getikova

---

Konkursa "Gudrinieks" mūzikas dienas

2/19/2018
Šonedēļ konkursa "Gudrinieks" mūzikas dienas:
  • otrdiena - pēc 4. un 5.stundas;
  • ceturtdiena - pēc 4. un 5.stundas.
*! Ja kāds vēl vēlas izmēģināt savus spēkus ķīmijā, tad arī var ierasties šajos laikos!

---

Gudrinieks - rezultāti matemātikā

2/13/2018
Konkursa "Gudrinieks" rezultāti matemātikā

Dalībnieki: 21
Max punktu skaits: 25

Rezultāti 5.- 6.kl.

1.v. Alise Klepeca - 13p.
2.-3. Lāsma Pickaraucka un Estere Gristiņa - 12p.

Rezultāti 7. - 9.kl.

1.- 3.v. Raimonds Strods, Erīna Dzilna un Rainers Liekniņš - 12p

Rezultāti 10. - 12.kl.  
1.v. Amanda Bekere - 15p
2.v. Laura Dauginoviča - 12p
3.v. Edgars Rozentāls - 11p

Šajā nedēļā turpinās konkurss ķīmijā! Nāciet un piedalieties!

---

Tikšanās ar Eiropas Parlamenta Eiropas Tautas partijas Latvijas preses un komunikāciju padomnieku Ģirtu Salmgriezi

      12. februārī skolā viesojās Auces vidusskolas absolvents, žurnālists Ģirts Salmgriezis. Viņš ir ieguvis politikas zinātņu grādu Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Komunikācijas zinātņu nodaļā, strādājis par žurnālistu radio SWH, radio “Brīvā Eiropa.” Tagad Ģirta Salmgrieža darba vieta ir  Briselē. Viņš strādā lielākajā Eiropas Parlamenta frakcijā, ir Eiropas Parlamenta Eiropas Tautas partijas Latvijas preses un komunikāciju padomnieks. Ģirts ieradās Aucē oficiālā komandējumā, realizējot pasākumu “Atpakaļ uz skolu”, lai Auces vidusskolas 10., 11. un 12. klašu skolēniem stāstītu par darbu Eiropas Parlamentā, par ekonomiski politisko situāciju Eiropas Savienībā. Ļoti svarīga ir skolēniem radītā izpratne, ka izglītība un darbs Eiropā ir katra jaunieša iespējas, ka jābūt drošam, motivētam un visas durvis atveras katram, neatkarīgi no dzīves un izglītības iegūšanas vietas. Ģirts Salmgriezis atzīmēja, ka viņa veiksmīgas dzīves stāsts sākās tieši ar Auces vidusskolas absolvēšanu.  

 


---

Gudrinieks - rezultāti vizuālajā mākslā

2/12/2018
Nākošā kārta ķīmijā - otrdien, 13.februārī!

Rezultāti vizuālajā mākslā

Piedalījās: 17 skolēni
Maksimālais punktu skaits: 20

Klašu gr.
Dalībn. sk.
Vieta
Skolēns
Iegūto punktu skaits
5.- 6.kl.
5
1.
Annija Feierabende
13
2.
Estere Gristiņa
12
3.
Alise Klepeca
11
7.-9.kl.
10
1.
Rainers Liekniņš
Edmunds Bērziņš
15
15
2.
Dženija Zeltiņa
Daniela Ločmele
14
14


3.
Markuss Dirko
Raimonds Strods
Roberts Ginters
Anna Šneidere
13
13
13
13
10. -12.kl.
2
1.
Leonards Kirilka
16
2.
Edgars Meļņičuks
12

Food and Health; it’s better to prevent than to cure

Projekta “Food and Health; it’s better to prevent than to cure” (Projekta Nr.2016-1-NL01-KA219-022900-3) aktivitātes turpinās

     
Šis mācību semestris projekta kalendārā aizsācies ar jaunām aktivitātēm. To īstenošanā iesaistījās 3 Auces vidusskolas meitenes Linda Mežule (9.a), Danute Klova (11.a) un Annija Andreičikova (12.a). Viens no projekta uzdevumiem bija 8. un 9.klašu skolēnu aptauja par skolas ēdnīcā piedāvāto pusdienu dažādību, ts1veselīgumu. Protams, ka aptauja parādīja, ka skolēniem pieejamas ļoti daudzveidīgas, veselīgas un garšīgas pusdienas. Tāpēc īpaši grūti bija izdomāt vēl vienu veselīgu ēdienu, ar ko varētu papildināt skolas pusdienas. Pirmo vietu aptaujā ieguva pankūkas, otro- augļi, trešo vietu- zupa. Pirmos divus ēdienus dārdzības un laikietilpīguma dēļ nav iespējams pagatavot mūsu skolas virtuvē, bet izdomāt jaunu zupas recepti jau tā bagātajā zupu klāstā bija grūti. Rezultātā 7.februārī skolas saimnieces visus ēdājus pusdienās cienāja ar tiešām gardu zupu. Daži no mazajiem skolēniem to uztvēra ar nedrošību, bet lielākie bija sajūsmā. 364 skolēniem garšoja un 51 skolēnam nē. Pēc pusdienām, aptaujājot 8.un 9.klašu skolēnus, gandrīz visi teica, ka vēlas šādu zupu ēst atkal.  


Paldies skolas ēdnīcas darbiniecēm par gardo zupu!

       Ar aptauju rezultātiem un izklāstu par notikušo Linda, Danute, Annija dalīsies projekta starptautiskajā sanāksmē Igaunijā Luganuse pilsētā, kur no 12. līdz 17.februārim notiks kārtējā aktivitāte. Kopā ar meitenēm turp dodas skolotājas Jana Smila un Gunita Dambe.

---

Karjeras portāla Prakse.lv seminārs

2/05/2018
       Izglītības un karjeras portāls Prakse.lv jau 8. gadu organizē izglītojošu semināru ciklu Latvijas vidusskolās. Šī gada 1. februārī Prakse.lv projektu vadītājs Andris Grīnfelds viesojās Auces vidusskolā. 10., 11. un 12. kl. skolēniem bija iespēja iepazīties ar  Prakse.lv karjeras platformu, darba pieņemšanas procesu un ar projektu "Virtuālā prakse", kur jaunieši var sev pielaikot vairāk nekā 300 profesijas, ko piedāvā vairāk nekā 200 reālie darba devēji, uzzināt par darba devēju studiju TOPu un Atvērto durvju nedēļu uzņēmumos, iegūt informāciju par darba devēju viedokļiem attiecībā uz jauniešiem.

        Portāls www.prakse.lv  pastāv jau 10 gadus, un ir radīts tieši visiem aktīvajiem skolēniem un studentiem, kuriem ir nepieciešams atrast sev prakses vietu. Portāls piedāvā plašu spektru dažādu profesiju, kurās ir iespējams praktizēties arī virtuāli. “Virtuālā prakse” ir veids, kā iepazīt darba vidi Latvijas uzņēmumos, iemēģināt roku dažādās profesijās un saprast, kas ir jaunieša sapņu profesija reālā vidē. Virtuālajā praksē jautājumu, bilžu un video formātā tiek simulētas reālas situācijas no uzņēmumu darba ikdienas, kurās jauniešiem ir jāpielieto skolā iegūtās zināšanas un analītiskās, radošās un komunikācijas prasmes. Projekts palīdz jauniešiem mācību procesā, karjeras izvēlē, kā arī veicina ātrāku iekļaušanos darba tirgū, jo patlaban viens no galvenajiem jauniešu bezdarba iemesliem ir tieši praktiskas darba pieredzes trūkums. Ikviens reģistrētais lietotājs saņem unikālu iespēju pabūt profesionālās darbības aizkulisēs un redzēt darba vidi no iekšienes. Reģistrēties portālā ir iespējams jebkurā laikā. Ir noteiktas darba tirgus jomas, kuras ir samērā populāras jauniešu vidū. Prakse.lv tā ir prakse mārketinga un klientu apkalpošanas jomās. Arī dizainam un darbam aviācijā ir liela popularitāte. Piemēram, ļoti liels skaits skolēnu un studentu pateicoties portālam prakse.lv ir uzsākuši darbu kā AirBaltic stjuarti. Kas attiecas uz citām jomām, pašlaik Latvijā ļoti trūkst IT speciālistu. Tieši tāpēc portālā ir iespējams atrast lielu skaitu piedāvājumu, kas ir saistīti ar datortehnoloģijām. 

Auces novada pašvaldības pedagoģe karjeras konsultante Nadežda Getikova
---


Konkursa "Gudrinieks" matemātikas un vizuālās mākslas dienas

2/02/2018
Konkursa "Gudrinieks" dienas:

  • matemātikas diena - otrdiena, 6.februārī;
  • vizuālās mākslas diena - ceturtdiena, 8.februāris
Ķīmijas un mūzikas dienas notiks vēl pēc nedēļas!

Sekojiet konkursa aktivitātēm un piedalieties konkursos!

---

KAA pasākums „ Proti pētīt darba tirgu! ”

2/01/2018
Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” KAA pasākums „ Proti pētīt darba tirgu! ”

Karjeras izglītības multiplikatores, kritiskās domāšanas treneres vadīta nodarbība “Darba tirgus izpētes metodika”

      31.janvārī Auces vidusskolas 9.a un 9.b. kl. skolēni piedalījās  treneres vadīta nodarbība “Darba tirgus izpētes metodika”, lai apgūtu darba tirgus izpētes pamatprincipus un apzināties plānveidīgas karjeras nozīmi. Nodarbību vadīja Rīgas Klasiskās ģimnāzijas pedagoģe, karjeras izglītības multiplikatore un kritiskās domāšanas trenere Sandra Dzelme. Aktīvajā prezentācijā trenere mācīja  skolēnus mērķtiecīgi un strukturēti domāt par profesijas izvēli, deva atbildes uz jautājumiem Kā? un Kāpēc? pētīt tautsaimniecības nozari, izvēloties profesiju. Katrs skolēns ieguva plānu (treneres izstrādātu darba lapu) kā pētīt nozari, kurā izvēlēta profesija, kā arī izvērtēja savas zināšanas par karjeras izvēli.

  

  

Auces novada pašvaldības pedagoģe karjeras konsultante Nadežda Getikova 

---