2009./10.m.g. Auces vidusskolas valsts pārbaudījumu grafiki

5/26/2010
Pārbaudes darbu grafiki: 

Drossinternets.lv aptaujas skolēniem un skolotājiem

5/19/2010
Latvijas Interneta asociācijas Net-Safe Latvia projekts organizē pētījumu par moderno tehnoloģiju izmantošanu trīs mērķa grupām:
  • bērniem līdz 13 gadu vecumam;
  • bērniem no 14 – 18 gadu vecumam;
  • visu priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem.
Pētījuma aptaujas ir pieejamas elektroniski internetā. Anketas ir anonīmas, to aizpildīšana aizņems apmēram  10 minūtes. Lūgums izvēlēties savai vecuma grupai atbilstošo anketu un aizpildīt to. Anketu var atvērt, uzklikšķinot uz vārdiem anketas adrese pie savas vecuma grupas.

Anketa bērniem līdz 13 gadu vecumam ir pieejama šeit - anketas adrese.

Anketa bērniem no 14 līdz 18 gadu vecumam ir pieejama šeit - anketas adrese.

Anketa skolotājiem pieejama šeit - anketas adrese.

Pētījumā iegūtie rezultāti tiks publicēti projekta mājas lapā www.drossinternets.lv.

Latvijas Interneta asociācija, Net-Safe Latvia projekts

Balsosim par skolas himnu!

5/04/2010
Neatkarības dienas koncertā skanēja dziesma "Parādi man pasauli!" ar mūsu skolas absolventes Ingas Norvaišas - Strēles vārdiem un sk. Rutas Januzes mūziku. Šī dziesma jau tuvākajā nākotnē var kļūt par oficiālu Auces vidusskolas himnu, ja balsojumā to atbalstīsiet. Savas vizītes laikā Auces vidusskolā ieteikumu dziesmu "Parādi man pasauli!" apstiprināt par skolas himnu izteica Valsts Prezidents.
Skatieties videoklipu, domājiet un vērtējiet, nobalsojot par šo skaisto dziesmu!


Balsojuma anketa:


Balsojuma rezultāti:

Neatkarības aleja Aucē

2010.g. 30.aprīlis Aucē ir īpaša diena - plkst. 9:00 sākās Neatkarības alejas atjaunošanas darbi Auces pilsētā. Neatkarības alejas veidošana sākusies ar liepiņu iestādīšanu gar gājēju taku starp Auces staciju un Auces vidusskolu. Liepiņu stādīšanai katra klase deleģēja savus pārstāvjus klases audzinātāja vadībā. Sākumā - pilsētas mēra G.Kaminska, Auces vidusskolas direktores I.Špelas un Auces novada deputāta G.Šēfera uzrunas, vēlējumi un darbu sadale, ieteikumi. Pēc tam - liepiņu izvēle un to stādīšanas process, kuru vadīt palīdzēja G.Šēfers un Auces pašvaldības izpildirektors A.Lerhs. Stādīšanas gaitā katras liepiņas stādītāji tika iemūžināti foto, kā arī uzfilmēti nelielos videoklipos. Tas - vēsturei! Mazākajiem darbs, protams, apvienojās ar pasportošanu un izpriecām! Cerēsim, ka liepiņas tiks saudzētas un augs, visus priecējot! Mēs taču vēlamies, lai mūsu pilsēta ir skaista!

Plkst. 10:00 tika dots starts orientēšanās sacensībām "Vai Tu pazīsti Auci?". Katrā komandāstartēja 4 - 6 dalībnieki, sacensību laikā komandām pēc tām izsniegtajiem fotoattēliem bija jātrod norādītie kontrolpunkti. KP dežurēja tiesneši, kuri sacensību darba lapā ar savu parakstu apliecināja, ka atrasts attiecīgais objekts. Distances garums bija atkarīgs gan no klašu grupas, gan  no pašu izvēlētā maršruta. Dažas komandas darbojās ļoti azartiski, citas atraktīvi. Rakstiņa beigās daži foto no viena kontrolpunkta.

Ieskatam - daļa no pilsētas mēra G.Kaminska uzrunas:


Pārējos Neatkarības alejas stādīšanas klipus skatiet Youtube kanālā aucesvsk - šeit saite skatīšanai!

Fotogalerija:


Fotoreportāža no kāda KP skrējienā "Vai Tu pazīsti Auci?":

-----------------------------------------------------------------

Neatkarības dienas pašdarbības kolektīvu koncerts

Neatkarības dienas pašdarbības kolektīvu koncerts notika 29.aprīlī. Koncertā skanēja skolas pašdarbības kolektīvu izpildītās dziesmas, deju kolektīvi rādīja savus iestudējumus. Koncerts notika jaukā un labestīgā gaisotnē. Koncerta sākumā skanēja dziesma "Parādi man pasauli" ar mūsu skolas absolventes Ingas Norvaišas - Strēles vārdiem un sk. Rutas Januzes
mūziku. Šī dziesma jau tuvākajā nākotne var kļūt par oficiālu Auces vidusskolas himnu, ja balsojumā to atbalstīsiet.

Ieskats koncertā:


Citu priekšnesumu ierakstus var skatīt Youtube.com Auces vidusskolas kanālā  - aucesvsk (Uzklišķini, lai skatītos)!