Neatkarības dienas pašdarbības kolektīvu koncerts

5/04/2010
Neatkarības dienas pašdarbības kolektīvu koncerts notika 29.aprīlī. Koncertā skanēja skolas pašdarbības kolektīvu izpildītās dziesmas, deju kolektīvi rādīja savus iestudējumus. Koncerts notika jaukā un labestīgā gaisotnē. Koncerta sākumā skanēja dziesma "Parādi man pasauli" ar mūsu skolas absolventes Ingas Norvaišas - Strēles vārdiem un sk. Rutas Januzes
mūziku. Šī dziesma jau tuvākajā nākotne var kļūt par oficiālu Auces vidusskolas himnu, ja balsojumā to atbalstīsiet.

Ieskats koncertā:


Citu priekšnesumu ierakstus var skatīt Youtube.com Auces vidusskolas kanālā  - aucesvsk (Uzklišķini, lai skatītos)!

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru