Konkursa 'Gudrinieks" latviešu valodas un vēstures dienu rezultāti

1/30/2018
Latviešu valodas un literatūras konkursa "Gudrinieks" rezultāti

5.-6.klašu grupā - 25max, piedalījās 10 skolēni:
     1.vieta - 15p. Linda Valtere (6.b)
     2.vieta -14p. Estere Gristiņa (6.a)
     3.vieta - 13p. Anna Svilāne (6.a), Lāsma Pikaraucka (6.a), Marta Dirko (6.b)

7.-9.klašu grupā - 25max, piedalījās 20 skolēni:
    1.vieta - 20p. Ance Marga (8.a)
    2.vieta -17p. Anna Luīze Bulvāne (9.a), Aldis Šimkus (9.a)
    3.vieta - 16p. Dagnis Krūmiņš (9.a)

10.-12.klašu grupā - 25max, piedalījās 7 skolēni:
    1.vieta - 20p. Undīne Barvida (11.a)
    2.vieta - 19p. Antra Bernatoviča (12.a)
    3.vieta - 17p. Edgars Meļņičuks (11.a)

Konkursa "Gudrinieks" vēstures dienas rezultāti

Maksimālais punktu skaits - 28p.

5.-6.kl.gr., 8 dalībnieki:
    1.Everts Statkus (5.a)- 15p.;
    2.Renārs Aleksejevs (5.a) un Lāsma Pikaraucka (6.a)- 10p.;
    3.Annija Feierabenda (5.a) -9p.

7.-9.klašu gr., 18 dalībnieki:
    1.Anna Luīze Bulvāne (9.a) -18p.;
    2.Estere Ozoliņa (9.b) - 16p.;
    3.Agnese Žvibule (8.a) - 14p.;

10.-12.kl.gr., 7 dalībnieki:
    1. Undīne Barvida (11.a)- 22p.;
    2.Amanda Bekere (11.a) -18p.;
    3.Baiba Valtere un Līga Eglīte (12.a) - 17p.

Veiksmi turpmākajās konkursa norisēs!

---

Starptautiskās debates Tallinā.

 No 26.-28.01.2018.Tallinā norisinājās starptautiskais debašu turnīrs. Piedalījās  30 komandas no šādām valstīm: Turcijas, Vācijas, Igaunijas, Lietuvas, Itālijas, Čehijas, Latvijas. Auces vidusskolas 12.klases skolnieks Mareks Biskars pārstāvēja vienu no astoņām Latvijas komandām. Debates notika angļu valodā.

 Inga Eglīte, angļu valodas skolotāja
---

KONKURSA "GUDRINIEKS"2018" BIOLOĢIJAS DIENAS REZULTĀTI

1/24/2018
Bioloģijas dienas rezultāti

Klašu grupa
Dalībn. skaits
Labāko rezultātu ieguvēji
P-ti
(max 42 p.)
5.- 6. kl.

9
1. Alise Klepeca
    Estere Gristiņa
    Linda Valtere
2. Lāsma Pikaraucka
    Samanta Koleda
3. K eitija Aužele
    Everts Statkus
13


10

9
7.- 9. kl.
17
1. Anna Luīze Bulvāne
2. Ance Marga
    Annija Brahmane
3. Ivo Kreicbergs
26
19

18
10.- 12.kl.
4
1. Undīne Barvida
2. Amanda Bekere
3.Laura Dauginoviča
29
27
19

Sveicam!

--

Konkursa “Gudrinieks 2018” ģeogrāfijas dienas rezultāti

1/19/2018
Konkursa ģeogrāfijas dienas rezultāti

Klašu grupa
Dalībnieku skaits
Labāko rezultātu ieguvēji
Iegūtais punktu skaits
(max. 25)
5.- 6.
8
1. Eduards Vežuks
2. Everts Statkus
3. Endijs Meļņičuks un  Lāsma Pikaraucka
20
17
14
7.- 9.
19
1. Edmunds Bērziņš
2. Dāvis Benežs
3. Rainers Liekniņš
21
19
18
10.- 12.
6
1. Undīne Barvida
2. Dāniels Kļaviņš
3. Amanda Bekere
23
21
20

Apsveicam uzvarētājus!

Aicinām būt aktīviem un parādīt savu erudīciju!

Februārī paredzēts konkursa turpinājums. Būs matemātikas, ķīmijas, vizuālās mākslas un mūzikas diena.

---

Erudīcijas konkurss “Gudrinieks 2018”

1/16/2018
NOLIKUMS

Mērķis: 
Veicināt skolēnu erudīciju, interesi un vēlmi apliecināt savas zināšanas par dažādiem pasauli izzinošiem jautājumiem.

Organizatori: Auces vidusskolas mācību priekšmetu skolotāji

Dalībnieki: Auces vidusskolas 5.-12. klašu skolēni
          Konkursā tiesības piedalīties jebkuram attiecīgā vecumposma skolēnam. Vēlams no katras klases vismaz 2 dalībnieki.

Norises laiks: 2017./2018. m.g. II semestris

Norises vieta: Auces vidusskola, datorkabinets (311)

Norise (starpbrīžos pēc 4. un 5. stundas):
 • 16. janvārī- ģeogrāfijas diena
 • 18. janvārī - bioloģijas diena
 • 23. janvārī- latviešu valodas un literatūras diena
 • 25. janvārī- vēstures diena
Dalībnieki ierodas datorkabinetā un elektroniski izpilda uzdevumus attiecīgajā jomā.

Vērtēšana un apbalvošana:
 • Konkursa dienas beigās tiek saskaitītas pareizās atbildes un noskaidrots uzvarētājs klašu grupās: 5.-6., 7.-9., 10.-12. (katrā jomā). 
 • Konkursa norises beigās tiek noskaidroti 3 uzvarētāji kopvērtējumā (katrā klašu grupā).
 • Uzvarētāji saņem“Gudrinieks 2018” titulu un balvu.
---

Jaunrades diena

1/15/2018
12.janvāris Auces un Bēnes vidusskolu  4., 5. un 7.klašu skolēniem pagāja spraigā, darbīgā noskaņā.  Šajā dienā studenti no RTU Robotikas kluba un Studentu parlamenta projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros 169 skolēniem organizēja darbnīcas. Mērķis- rosināt skolēnu interesi par tehnisko jaunradi un inženierzinātnēm, kā arī attīstīt to teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas mehānikas, citu tehnisko disciplīnu, kā arī dabas zinātņu jomā.

Skolēni tika sadalīti piecās grupās, katra grupa darbojās vienā darbnīcā (Raķete, Lidmodeļu būve, Spageti tiltu konstruēšana, Spolmašīnas, Vafeļu inženieris). Katras darbnīcas vadītājs un asistenti bija sagatavojuši darba vietas, visus nepieciešamos materiālus. Sākumā darbnīcas vadītājs visiem dalībniekiem izklāstīja veicamo uzdevumu un iepazīstināja ar darba rīkiem un materiāliem. Noteiktajā laikā dalībnieki veica uzdevumu – izgatavoja kādu priekšmetu, ar kuru vēlāk var sacensties vai pielietot praktiski. Atsevišķās darbnīcās pēc noteiktā laika beigām tika organizētas sacensības – dalībnieki pārbaudīja, kura izgatavotais priekšmets (tilts, mašīna, lidmodelis u.tml.) ir vislabākais vai precīzākais.
Izgatavotos priekšmetus darbnīcu dalībnieki varēja paturēt savā īpašumā.

Pasākuma foto - skatīt šeit!

Direktores vietniece G.Dambe
---

Ziemojošo ūdensputnu uzskaite

        13. un 14.janvārī Latvijā notika ziemojošo ūdensputnu uzskaite. Arī Auces vidusskolas 7 ornitoloģijas pulciņa dalībnieki piedalījās uzskaitē. Mēs skaitījām meža pīles posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Puškina ielai. Kopumā saskaitījām 241 meža pīli. Pēc tam devāmies uz Vecauces dīķiem ar domu saskaitīt mežapīles tur. Izrādījās, ka Vecauces dīķi ir aizsaluši un visas pīles ir atlidojušas uz upītti un tāpēc upītē ir tik daudz pīļu.
Pulciņa vadītāja: A.Bensone
---

RTU Tehniskās Jaunrades darbnīcas Auces vidusskolā, projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001

1/12/2018

RTU Tehniskās Jaunrades darbnīcas 
Auces vidusskola
12.01.2017.

Projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001. "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai."

Dalībnieki: Auces un Bēnes vidusskolu 4., 5., 7.klašu skolēni
Darba norise:
 • Notiek 1.stunda
 • 4.,5.,7.klašu skolēni pulcējas uz instruktāžu 1.stāva rekrācijā
 • 9.00-13.30 darbnīcas bez starpbrīžiem
 • 13.30 pusdienas
Darbnīcu sadalījums:

Darbnīcas nosaukums
Klase
Skolēnu skaits
Kabinets

Spolmašīnas
4.a
Bēnes vsk.
22
8
213
Lidmodeļu būve
4.b
Bēnes vsk.
23
7
207
Raķete
5.a
Bēnes vsk.
22
4.kl.-3; 5.kl.5
202
Vafeļu inženieris
5.b
Bēnes vsk.
22
8
307
Spageti tiltu konstruēšana
7.ab
Bēnes vsk.
33
16
I.Ābeles kab. vecajā skolā

Darbnīcas vada studenti! Skolēnus uz darbnīcām pavada tie skolotāji, kuri tajā laikā vada šīs klases stundu.Veiksmīgu darbošanos!

---

Zvaigžņu dienas pasākums

1/05/2018

Aizritējusi 2018.gada pirmā nedēļa un jau 15-to reizi Auces vidusskolā notika Zvaigžņu diena!

     Uz tradicionālo pasākumu bija aicinātas ģimenes, no kurām skolēni mācās ar labām sekmēm - 173 skolēniem liecībās nebija neviena vērtējuma zemāka par 6 ballēm, no tiem 40 neviens vērtējums zemāks par 7 ballēm (sudraba liecības), 20 skolēniem neviens vērtējums zemāks par 8 ballēm (zelta liecības), pie kam teju 10 skolēniem liecībās nebija neviena vērtējuma zemāka par 9 ballēm! Apsveicami! Skolas direktore I.Špela, palīdzot I.Antei un L.Priedei, skolēnu ģimenēm pasniedza skaistus pateicības rakstus!
        Zvaigžņu dienas pasākumā ar jauku koncertu uzstājās vokālais trio "Fortūna", kurā piedalās arī E.Čampere, kāderizējā mūsu skolas skolniece!
         Pasākuma noslēgumā skolas direktore I.Špela pasniedza 3 īpašas Auces vidusskolas lepnuma balvas to 12.klašu skolēnu ģimenēm, kuri visos mācību gados ir bijuši Zvaigžņu dienas dalībnieku pulkā! Tas nozīmē, ka viņu liecībās nekad neviens vērtējums nav bijis zemāks par 6 ballēm un tādas šogad bija 3 meitenes - Santa Junkere, Elīna Klepeca,  un Vera Romanovska.

 

 
 Veiksmīgu 2018.gadu!

---

Latvijas Valsts simtgades pasākumi Auces vidusskolā

1/04/2018
Latvijas Valsts simtgades pasākumi Auces vidusskolā

2018. gads

Nr.
Pasākums
Plānotais norises laiks
Apraksts
Atbildīgā institūcija
1.
Projektu darbs “Mūsu novada personības jaunās paaudzes izaugsmē”
2017./2018. m.g. II semestris
Auces vidusskolas skolēni izvēlas personības, kuru izaugsme, darbība ir vai bijusi saistīta ar Auces novadu. Noskaidro personības biogrāfiskos datus, personības iezīmes, izaugsmi un sasniegumus. Notiek tikšanās, radošās darbnīcas ar izvēlētajām personībām.
Auces vidusskola, dr. v. audzin. darbā
2.
Starptautiskais projekts “Auce”
9.-13. jūlijs
Projekta laikā Auces vidusskolas  un kaimiņvalstu sadraudzības pilsētu  (Lietuva, Baltkrievija, Polija, Moldova) skolēni iepazīst Auces, novada un Latvijas dabu, kultūrvidi un sasniegumus. Veicot dažādas aktivitātes (ekskursijas, radošas darbnīcas, sporta spēles, dziesmu un deju apguve u.c.) projekta jaunieši apgūst dažādu kultūru, dzīvesveida iezīmes, paplašinās redzesloks un izpratne par kopīgo un atšķirīgo, attīstās pašvērtības apziņa un komunikācijas prasmes.
Auces vidusskola,
skolas direktore un darba grupa
3.
Skolotāju metodiskās izstrādnes
 “Latvijai 100”
Viss 2018. gads
Auces vidusskolas skolotāji mācību stundās vismaz vienu tēmu veido saistībā ar Latvijas valsts vērtību izpratni. Interesantāko un veiksmīgāko metodisko materiālu publicē Auces vidusskolas mājas lapā.
Auces vidusskola, dr. v. mācību darbā dr. v. IT jomā
4.
Priekšnesumu konkurss “Es esmu Latvija”
12.-15. novembris
Katra klase sagatavo līdz 5 min. ilgu priekšnesumu par Latviju: valsti, dabu, kultūru, ģimeni, vēstures notikumiem, simboliem tradīcijām, ētiskām vērtībām utt. Klase var izvēlēties priekšnesuma formu (deja, dziesma, dzeja, montāža utt.) Žūrija priekšnesumus izvērtē pēc izstrādātiem kritērijiem. Katras vecumgrupas uzvarētāji saņem balvu un tiesības uzstāties valsts svētku koncertā Auces vidusskolā.
Auces vidusskola, dr.v. audzin. darbā, dr. v. ārpusstundu darbā
5.
Akcija “Karoga ceļš”
16. novembris
Auces vidusskolas skolēni veido dzīvo apli ap Auces vidusskolas ēku un svinīgi viens otram padod Latvijas valsts karogu.
Auces vidusskola,
Skolēnu līdzpārvalde
6.
Latvijas valsts simtgadei veltīts svētku koncerts
16. novembris
Svētku koncertuzvedumā piedalās Auces vidusskolas interešu izglītības pulciņu dalībnieki un konkursa “Es esmu Latvija” uzvarētāji.
Auces vidusskola,
dr. v. ārpusstundu darbā

---