Erudīcijas konkurss “Gudrinieks 2018”

1/16/2018
NOLIKUMS

Mērķis: 
Veicināt skolēnu erudīciju, interesi un vēlmi apliecināt savas zināšanas par dažādiem pasauli izzinošiem jautājumiem.

Organizatori: Auces vidusskolas mācību priekšmetu skolotāji

Dalībnieki: Auces vidusskolas 5.-12. klašu skolēni
          Konkursā tiesības piedalīties jebkuram attiecīgā vecumposma skolēnam. Vēlams no katras klases vismaz 2 dalībnieki.

Norises laiks: 2017./2018. m.g. II semestris

Norises vieta: Auces vidusskola, datorkabinets (311)

Norise (starpbrīžos pēc 4. un 5. stundas):
  • 16. janvārī- ģeogrāfijas diena
  • 18. janvārī - bioloģijas diena
  • 23. janvārī- latviešu valodas un literatūras diena
  • 25. janvārī- vēstures diena
Dalībnieki ierodas datorkabinetā un elektroniski izpilda uzdevumus attiecīgajā jomā.

Vērtēšana un apbalvošana:
  • Konkursa dienas beigās tiek saskaitītas pareizās atbildes un noskaidrots uzvarētājs klašu grupās: 5.-6., 7.-9., 10.-12. (katrā jomā). 
  • Konkursa norises beigās tiek noskaidroti 3 uzvarētāji kopvērtējumā (katrā klašu grupā).
  • Uzvarētāji saņem“Gudrinieks 2018” titulu un balvu.
---

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru