Attālinātais mācību process Auces vidusskolā

3/20/2020
Skolotāja loma un atbildība
Skolēna loma un atbildība
Vecāku loma un atbildība

Plāno attālināto mācību procesu atbilstoši skolas metodiskajiem norādījumiem.

Ievieto E-klasē aprakstu ar stundā veicamajiem darbiem līdz katras darba dienas plkst. 10.00.

Ir pieejams skolēniem konsultāciju laikā (e-klasē/telefoniski/whatsapp).

Sagatavo izdrukātus materiālus skolēniem, kam nav tehniskais nodrošinājums, lai piedalītos attālinātajā mācību procesā.

Seko līdzi skolēnu paveiktajam, nodrošina skolēniem atgiezenisko saiti par stundā apgūto.

Sadarbojas ar klases audzinātāju, skolas vadību, sociālo pedagogu, ja skolēns nepiedalās attālinātās mācīšanās procesā.

Katru darba dienu no plkst. 10.00 E- klasē iepazīstas ar dienas uzdevumiem, lai plānotu savu laiku uzdevumu izpildei un zinātu, kad noteikti jāatrodas tiešsaistē.

Ja skolēns nevar piedalīties attālinātās mācīšanās procesā, informē par to klases audzinātāju.

Atbilstoši E-klasē saņemtajiem norādījumiem, veic uzdotos uzdevumus. Darbus skolotājam iesniedz norādītajos termiņos. Ja to nevar izdarīt (veselības stāvokļa, tehnisku vai citu problēmu dēļ), informē mācību priekšmeta skolotāju un vienojas par laiku, kad darbs tiks iesniegts.

Aktīvi izmanto iespēju sazināties ar skolotājiem, lai konsultētos par uzdevumiem un uzdotu jautājumus, ievērojot skolotāju norādītos laikus.

Ja skolotājs paredzējis tiešsaistes aktivitātes, savu tehnisko iespēju robežās skolēns tajās piedalās.

Nodrošināt, ka bērns katru darba dienu mācību laikā ir mājās un gatavs piedalīties attālinātās mācīšanās procesā.

Ja iespējams, nodrošināt bērnam datoru un/vai telefonu ar interneta pieslēgumu. Ja tas nav iespējams, tad vecāku pienākums ir ziņot par to klases audzinātājam, lai skola varētu nodrošināt izdrukātus mācību materiālus.

Vecāks nodrošina piegādāto mācību materiālu saņemšanu.

Informēt klases audzinātāju, ja bērns konkrētā dienā nevar piedalīties attālinātās mācīšanās procesā (veselības vai tehnisku iemeslu dēļ).

Pārliecināties, ka bērnam ir pieeja E-klasei (viņš zina lietotājvārdu un paroli). Paroli iespējams atjaunot, sazinoties ar klases audzinātāju.

Atbalstīt bērnu attālinātās mācīšanās procesā – palīdzēt iekārtot darba vietu, palīdzēt plānot darba laiku, dienas beigās pārrunāt, kā bērnam veicies.

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru

Piezīme. Tikai šī emuāra dalībnieks var publicēt komentārus.