5/29/2020


Uzņemšana Auces vidusskolas 10.klasē 2020./2021.m.g.

5/28/2020

--

Auces vidusskolas koris “Tikai tā!”

5/12/2020
       Auces vidusskolas koris “Tikai tā!”, tāpat kā visi pārējie kolektīvi Latvijā cītīgi apguva repertuāru, gatavojās skatēm un cerēja piedalīties Dziesmu svētkos. Diemžēl, nāksies gaidīt vēl vienu gadu , bet labā ziņa ir tā, ka ir uzšūti jauni kora tērpi, kas gaida savus dziedātājus. Paldies par tērpu tapšanu Bēnes šuvējām, Andai un Sandrai, kuras darināja meiteņu tērpus un Auces šuvējai Ļudai par zēnu kreklu šūšanu. Tāpat paldies Auces novada pašavaldībai un skolas direktorei I. Špelai, par piešķirtajiem finansiālajiem līdzekļiem. Bet vissirsnīgākais paldies Aijai Vežukai, kura ne tikai būdama EK”Auce” vadītāja vienmēr atbalstīja skolu, bet turpina to darīt arī kā privātpersona. Aija katram kora dalībniekam uzdāvināja tautisko saktiņu, tērpa papildinājumam.


P.S. kora tērpu modeļu lomās iejutās 12.kl. dziedātāji Patrīcija un Eduards

Kora dziedātāju vārdā, kora vadītāja Ruta Januze

---

Mēs 90-tajā - Latvijas neatkarības atjaunošanas gadā!

5/03/2020


---