Uzņemšana Auces vidusskolas 10.klasē

6/19/2019

9. un 12.klašu skolēnu izlaidums

6/14/2019


2018./19.m.g. 2.semestris

6/06/2019
Auces vidusskola

2018./19.m.g. 2.semestris

Laiks
Pasākums
Klase/es
Atziņas
19.02.
Jūrmala, nodarbība Izglītības un izklaides centrā “KORSO brīnumi”
5.a, 5.b
Skolēni tika iepazīstināti ar  “Corso brīnumi” noteikumiem, tika noskaidrots darbošanās mērķis un uzdevumi mērķa sasniegšanai. Lai to īstenotu, tika izveidotas 6 grupas, kurām bija jāveic 6 dažādi uzdevumi, par kuriem tiesneši lika punktus. Pasākuma noslēgumā sekoja darbošanās izvērtēšana, apbalvošana. Skolēniem bija dots laiks darboties individuāli un arī pāros.(Skatīt foto galeriju Auces facebook. Lapā!)
·         Magnētu siena – attīsta iztēli.
·         Bloku pacelšanas spēle – komandu darbs, saliedētība, sadarbība.
·         Lielo Odmi Blocks – rotaļu zona, objektu veidošana, konstrukcijas.
·         Kinētiskās smiltis – veidošanas māksla, emocijas, telpiskā domāšana, fizika, arhitektūra.
·         Koka klucīši cilvēka ķermeņa formā – telpiskā domāšana, iztēle, matemātiskā domāšana, loģika, saprašana (jāsaliek ģeometriskas figūras).
·         Rāpšanās siena (ar Jūrmalas karti) – ģeogrāfija, sports, izturība, gribasspēks.
·         Gaisa šaušanas spēle – precizitāte, koncentrēšanās spējas, acumērs.
·         Greizais pašritis – treniņš smadzenēm, kad apgūstam kādu procesu vienā veidā, ir grūti iemācītie to darīt citādi.
·         Aušanas stelles – mājturība; atbildība, jo no katra viena ir atkarīgs rezultāts, kopā darbojoties, varam vairāk.
·         Citāti – literatūra, lasītprasme.
·         Statiskā elektrība – eksperiments (spalva un puļķis).
·         Visu zinu: “Pasaulē vēl neviens darbs pilnībā nav pabeigts.”(Latviešu tautas paruna); sociālās zinības, latviešu valoda, literatūra.
·         Ne viss ir tā, kā izskatās – matemātika, ģeometrija.
·         Pasaule nemainās – dzīvesziņa, klases stunda.
·         Dzīve laika mašīnā – skaņa - cilvēks, kas klausās, sadzird pagātni (vēsture).
·         XBOX – svešvalodu zināšanu izmantošana tehnoloģijās(pāru darbs, grupu darbs).
VISĀS AKTIVITĀTĒS IETURĒTS LABS BALANSS STARP MĀCĪŠANOS UN IZKLAIDI. APGŪSTAMĀS MĀCĪBAS NAV PĀRLIEKU UZKRĪTOŠAS, TĀS VIEGLI ATKLĀJAS CAUR ROTAĻU.

29.03.
Liepājas teātris, izrāde ”Polianna”
4.b
Pievienotā vērtība ir tāda, ka skolēnus vecāki uz teātri tik tālu neved. Skolēniem bija iespēja apmeklēt Liepājas teātri, skatīties aktieru spēli, padomāt par problēmām dzīvē, kas var rasties, un dažādu skatījumu uz tām. Mācīties no Poliannas, ka uz problēmām var skatīties gan dažādi un tās atrisināt var divejādi ar pozitīvo domāšanu un negatīvo domāšanu.
Dažas skolēnu atziņas:
“No izrādes es iemācījos, ka nevajag bēdāties. Jebkurā skumjā lietā var atrast kaut ko priecīgu!”
“Polianna iemācīja pilsētiņas iedzīvotājiem Prieka spēli. Man patika, ka visi cilvēki kļuva priecīgi un Džimijs atrada sev mājas. Man patika šī izrāde! Es gribētu vēl aizbraukt uz Liepājas teātri.”
“Es jums arī iesaku aizbraukt uz šo izrādi. Tā bija ļoti skaista. Es pat vienā brīdī sāku raudāt. Man ļoti patika šī izrāde!”

05.04.
Praktiskas nodarbības “Kā uzņemt savu filmu?”
6.a,b, 8.a,b, 9.a,b
Nodarbības sākumā A. Ekštets iepazīstināja ar savu profesionālo un radošo darbību. Tika noskaidrots, kas ir nepieciešams filmas veidošanai. Nodarbības vadītājs no skolēnu vidus izvēlējās režisoru, operatoru, aktieri. Izstāstīja filmas veidošanas principus un ļāva bērniem izvēlēties sev aktuālu tematu filmai. Skolēni paši veidoja filmas sižetu. Izmatojot telefonu, notika improvizēta dažu ainu filmēšana.
Skolēni atzina, ka interesanti un vērtīgi bija reālu dzīves situāciju saplānot pa posmiem, iemācīties scenārija veidošanas noteikumus. Nodarbība veicināja skolēnu iztēli, uzdrīkstēšanos, nostiprināja atziņu, ka ar visiem pieejamu aparatūru, ievērojot noteiktas prasības, var uzfilmēt filmu.

15.05.
Smilšu kino muzikālā izrāde “Sprīdītis”
1.a,b, 2.a, 4.a,b,c,
1.-5.d.
Skolēni iegūto izmantos vizuālās mākslas un latviešu valodas stundās. Skolēni ar aizrautību skatījās kā zīmēja smiltīs un veidojās jauks zīmējums. Māksliniece zīmēja lugas tēlus, skolēni uzmanīgi klausijās lugu un vēroja kā zīmē. Bija jābūt ļoti uzmanīgiem, lai sekotu līdz. Dzirdēja dziesmas no filmas un skolēni dziedāja līdz. Beigās dziedāja dziesmu ar kustībām.
Skolēniem ļoti patika izrāde. Viņi bija ieinteresēti, jo pēc izrādes pulcējās pie mākslinieces, kur paši varēja izmēģināt zīmēt smiltīs uz gaismas galda. Visiem zīmēšana padevās ļoti labi, visi bija priecīgi.
Pēc pasākuma skolēni sprieda kā var tā uzzīmēt, kurš tēls  vislabāk iznāca. Skolēniem patika arī dziesmas. Visu dienu tika apspriests redzētais. Kuri nebija redzējuši filmu, teica, ka skatīšoties.
Visi sakām paldies par jauko pasākumu!

30.,13.05.
Ekskursija pa Daugavpili un
M. Rotko mākslas centru
     
11.a
Iegūtā informācija nav tā “parastā no grāmatām”, bet gan no reāla cilvēka stāstītā, viņa atmiņām, tā ir dzīvā vēsture.  Iespēja visu redzēt savām acīm ne tikai attēlos, bet dzīvē ir ļoti novērtējama. Pasākums noteikti padziļināja izpratni par Latvijas vēsturiskajām norisēm, Latgales reģiona iekļaušanos un nozīmi valstiskajā attīstībā, reģiona kultūras savdabību un pasaules elpu M. Rotko daiļradē. Zemgalē dzīvojošiem jauniešiem bija iespēja salīdzināt un novērtēt divus kultūrvēsturiskos novadus.
     
26.04.
Pastariņa muzejs, nodarbība “Maizes cepšana”
Speciālās izglītības klases
Iespēja bērniem pašiem piedalīties maizes cepšanas un sviesta kulšanas procesā, Lieldienu tradīciju izspēlēšanā (olu krāsošana, olu ripināšana un olu kaujas, Lieldienu rotaļas), latvju rakstu zīmju izprašanā un veidošanā uz saviem maizes kukulīšiem. Skolēni paplašināja zināšanas par Ernestu Birznieku Upīti, viņa dzimto māju, sadzīvi, notikumiem, senajiem darbarīkiem. Pilnveidojās sadarbības prasmes un kulturālas uzvedības iemaņas.
 Prieks par iespēju visiem piedalīties darba procesos, noslēgumā nobaudot pašu pagatavoto – maizi, sviestu, krāsotas, vārītas olas. Bērniem ļoti patika praktiskā darbošanās ar seno laiku darbarīkiem, spēles un rotaļas, izmantojot seno laiku rotaļu elementus un inventāru. Patika arī tas, kā brīvā, neuzspiestā veidā tika stāstīts par mūsu tautas vēsturi.

27.05.
Rīga, ekskursija Motormuzejā
4.a
Gids ļoti labi pastāstīja par transporta attīstību un ražošanu Latvijā, sākot no velosipēda un beidzot ar mašīnām un autobusu. Pastāstīja, kurās valstīs ražotas citas automašīnas. Skolēni ieguva jaunas zināšanas, papildināja savu redzes loku, iejutās lomās.  Skolēniem patika:
·         iepazīt senos transporta līdzekļus, jo tādus daudzi nebija redzējuši,
·         iespēja iejusties autobusa pasažieru lomā, braucienā uz lauku kāzu svinībām,
·         mašīnas pacelšana ar virvēm muzeja ārpusē,
·         dažādi izveidotie uzdevumi, iepazīšanās ar valdības automašīnām.
29.05.
Rīga, Izlaušanās spēle ar I.Ziedoņa “Blēņu pasaku” fragmentiem

8.a,b
Skolēni iesaistījās nodarbībā par I.Ziedoņa dzīves, kultūras jomas un daudzpusīgās radošās darbības procesiem.
Izlaušanās spēle bija kā alternatīva mācību forma- ar dažāda tipa uzdevumiem, kur nepieciešams skolēnu komandai savstarpēji sadarboties, loģiski domāt, būt atraktīviem, domāt plašāk, koncentrēties, lūgt palīdzību nepieciešamības gadījumā u.c.
Šāda veida spēlē skolēni iesaistījās pirmo reizi, tātad tas jau lauku bērniem ir notikums pats par sevi.
Atgriezeniskā saite
1.        Pozitīvas, atmiņā paliekošas emocijas;
2.        Pārrunas pēc spēles un klasē par saturu, izdzīvotajām emocijām, sadarbību komandā, analīze par to, ko darītu, kā rīkotos citādāk.
3.        Spriedām par to, ka vajadzētu mums skolā iekārtot izlaušanās telpu.
4.        Atsevišķas idejas, uzdevumus var pielāgot un izmantot mācību procesā.


27.05.
 Dabas muzejs, ekskursija “Dzīvības attīstība”
VZI APP “Nacionālais botāniskais dārzs”, tematiska nodarbība “PER ASPERA AD FRUCTIS. Saimnieciski izmantojamie augi oranžērijā”               
10.a
Skolēniem bija ekskursija Dabas muzejā Paleontoloģijas ekspozīcijā par tēmu “Dzīvības attīstība”. Skolēni nostiprināja stundā apgūtās zināšanas par dzīvības attīstības periodiem un evolucionārajiem procesiem, bija iespēja apskatīt dažādas fosilijas un uzdot jautājumus.  Savukārt, Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī bija nodarbība oranžērijā “Per Aspera Ad Fructi. Saimnieciski izmantojamie augi oranžērijā.” Vispirms skolēni tika iepazīstināti ar augiem, kuri ir aug oranžērijā un kuri ir izmantojami pārtikā, bet pēc tam komandās pildīja uzdevumus. Skolēni nostiprināja savas zināšanas par augu ekosistēmām, pielāgotību dzīves videi, par eksotiskajiem un siltzemju augiem.

02.05.
Nodarbības “Eksperimenti ar sauso ledu un šķidro slāpekli”

1.a,b, 2.a,b, 3.a,b,
4.c
Skolēni ar interesi vēroja eksperimentus un tajos piedalījās. Bija iespēja pagaršot saldētu zefīru un pagatavotu saldējumu. Skolēni uzdeva interesējošos jautājumus un saņēma atbildes. Skolēni uzzināja daudz jauna. Bērni bija ļoti apmierināti ar nodarbību. Beigās patika degustēt saldējumu.
Skolēniem patika radošā, aizraujošā, saistošā, prakstiskā  eksperimentu nodarbība. Klātienē redzot, izpētot, izzinot, pielietojot savus maņu orgānus -tausti, ožu, garšu. Saldējuma degustācija, paspēlēšanās ar „mākoņiem”, izjūtot dažādu vielu maisījumu, kā tās reaģē ar citām vielām. Neizpalika matemātikas uzdevumu pielietošana.

---

Alternatīva mācību stunda ar izlaušanās spēli.

6/05/2019

      Mācību gada izskaņā, 2019. gada 29. maijā, 8.a un 8.b klases skolēni ,izmantojot Latvijas Skolas somas finansējumu, devās uz Rīgu, lai piedalītos alternatīvā Imanta Ziedoņa stundā un pārbaudītu savas zināšanas, attapību, spēju sadarboties izlaušanās spēlē, kas tapusi, pateicoties fondam “Viegli”.
    Izlauzties no 3 dažādām Imanta Ziedoņa stilā ierīkotām istabām nemaz nebija tik vienkārši. Vajadzēja iziet cauri vairākiem domu labirintiem, atrisinot savstarpēji saistītus dažādu grūtību uzdevumus, liekot lietā literatūras, vēstures, ģeogrāfijas, matemātikas zināšanas. Bija vajadzīga teicama lasītprasme, netradicionāla domāšana, attapība, intuīcija, lai rastu izeju no I. Ziedoņa pasaku labirintiem.
      Šķetinot pavedienu pēc pavediena, minot neparastas mīklas, liekot lietā dzīves pieredzi, veiksmīgi sadarbojoties un vislielākās neziņas brīžos jautājot padomu gidei, visi skolēni tomēr izkļuva no slēgtajām istabām. Bet par asprātīgajiem uzdevumiem, par veiksmēm un neveiksmēm vēlāk stāstīja cits citam mājupceļā.
Spēlei attālināti sekoja un skolēnus uzmundrināja audzinātājas Daina Krūzmane un Ilga Sarceviča.---