KAA pasākums “Ceptuves brīnumi”

10/30/2017

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
(Nr.8.3.5.0/16/I/001)

KAA pasākums “Ceptuves brīnumi” 

 2017./2018. mācību gada pirmais projekta finansētājs KAA pasākums notika 10., 11., 13. un 19. oktobrī SIA “Bēnes PB” maizes ceptuvē. Lai iepazītos ar maiznieka un konditora profesijām, ar maizes un konditorejas izstrādājumu ražošanas procesu ceptuvi apmeklēja Auces vidusskolas 2. un 4. kl. skolēni, izmantojot sabiedriska transporta pakalpojumus. Uz Beni braucam ar autobusu Auce – Jelgava, atpakaļ ar autobusu  Dobele – Auce. Ieradoties ceptuvē skolēniem uzreiz vajadzēja iejusties darbinieku lomā  un nomainīt virsdrēbes uz vienreizējiem halātiem un cepurēm. Sākumā bija lieliska iespēja iejusties konditora lomā un pašiem izbaudīt konditorejas izstrādājumu ražošanas procesu praktiski. Skolēni bija sadalīti divās grupās,   no mīklas gatavoja cepumus un apgleznoja mīklas izstrādājumus. Darboties praktiski visiem ļoti patika. Kad viss bija sagatavots cepšanai un skolēnu mīklu izstrādājumi ielikti krāsnī, sekoja ekskursija ceptuves telpās. No profesionālās gides, ceptuves vadītājas v.i. Ilzes Kleinbergas   skolēni varēja uzzināt visu par maizes un konditorejas izstrādājumu tapšanas procesu no noliktavas līdz gatavai produkcijai, par maiznieka un konditora vajadzīgajām prasmēm un darba apstākļiem, saņemt atbildes uz jautājumiem. Noliktavas telpās bija vēl viena iespēja darboties praktiski: no kartona sagataves salocīt kasti gatavas produkcijas iepakošanai. Darbs notika komandās un vēlāk uzvarētāju komanda saņēma speciālo apbalvojumu. Ekskursijas beigās skolēni saņēma rūpīgi iesaiņoto sava praktiska darba rezultātu: cepumus un dekorētas sirsniņas. 2.-4.d speciālo klašu skolēniem bija lieliska iespēja satikt SIA “Bēnes PB” valdes priekšsēdētāju Grigoriju Sidorčiku un arī nofotografēties kopā. Liels paldies “Bēnes PB” maizes ceptuves kolektīvam par izzinošo un interesanto pasākumu!

Auces novada pašvaldības pedagoģe karjeras konsultante Nadežda Getikova

Daži foto no pasākuma (N.Getikova): 
---

Skolas avīzīte

10/20/2017

11.klases skolēni ar skolotājas Lindas Vežukas atbalstu ir radījuši skolas avīzes jauno izlaidumu. Skolā avīze tika izdota nu jau pirms daudzioem gadiem un prieks, ka tā atkal ir tapusi!

Lasām avīzi pdf formātā - atvērt un lasīt!

Rakstiet atsauksmes raksta komentāros!

---

Seminārs „Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās”

10/18/2017

     Lai iepazīstinātu izglītības iestāžu karjeras atbalsta speciālistus, skolotājus un jauniešus ar iekšlietu un aizsardzības nozares karjeras iespējām, sniegtu informāciju par izglītības iespējām, esošajām profesijām un darba iespējām, Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments  sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts robežsardzi, Valsts policiju un Kuldīgas novada BJC 2017. gada 16. oktobrī organizēja semināru Kuldīgā.
     Interesi par šīm jomām izradīja Auces vidusskolas 12 skolēni, kuri kopā ar karjeras konsultanti Nadeždu Getikovu un skolotāju Ženiju Silovu apmeklēja semināru un saņēma sev vajadzīgo informāciju, kā arī atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Semināru atklāja Kuldīgas novada Domes izpilddirektore Ilze Dambīte – Damberga un VIAA IKAD Karjeras atbalsta nodaļas eksperte Daiga Udrase. Par karjeras iespējām  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā stāstīja VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Anete Strazdiņa. Prezentācijas beigās viņa piedāvāja jauniešiem iejusties ugunsdzēsēja lomā un pielaikot ugunsdzēsēja darba apģērbu. Šo iespēju izmantoja Auces vidusskolas 11. klases skolniece Amanda Bekere.  Ar karjeras iespējām Valsts robežsardzē iepazīstināja VRS Ventspils pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta vecākā inspektore virsleitnante Sigita Dermaka un kapteine Sanita Krūmiņa.   Daudz jautājumu bija NBS RAC Rekrutēšanas un atlases daļas priekšniekam kapteinim Rihardam Rozenbaumam, kas stāstīja par  jauniešu iespējām Latvijas armijā un studijām LNAA. Ar izglītības, darba un karjeras iespējām Valsts policijā iepazīstināja Valsts policijas koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste Liene Petrus, kura ierodas uz semināru ar 4 kadetiem. Valsts policijas koledžas audzēkni stāstīja par motivāciju kļūt par policistiem un saviem nākotnes plāniem, demonstrēja apgūtus cīņas paņēmienus.   Noslēgumā dalībniekus iepriecināja dienesta suņa paraugdemonstrējumi kopā ar tā pavadoņi Gunti Strazdiņu, mūsu novadnieku.   

---

Projekts Nr.: 8.3.2.2/16/I/001. "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai."

10/16/2017

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. SAM 8.3.2. "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001. Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.

No 2017.gada 1.oktobra Auces vidusskolā sāk īstenot ESF projektu Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta mērķis: nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Projekta aktivitātēs galvenokārt iesaistīti izglītojamie no1.līdz 6.klasei, atsevišķās aktivitātēs skolēni no 7.līdz 9.klasei. No 2.oktobra (pēc īpaši izstrādāta plāna) izglītojamiem ar atbalsta pasākumiem kādā no mācību priekšmetiem ir iespēja strādāt individuāli pie viena no 14 projektā iesaistītajiem skolotājiem. 10.oktobrī abas 6.klases jau devās mācību vizītē uz LLU MPS Vecauce lopkopības fermu Līgotnes, kur ieguva izpratni par alternatīvās enerģijas ražošanu un tās saistību ar lopkopību.  Savukārt 11.oktobrī desmit 5.-7.klašu izglītojamie  devās uz mazo matemātikas skolu Dobelē, kur pasniedzējas Agneses Šustes vadībā mācījās saskatīt matemātikas olimpiādes uzdevumu atslēgas vārdus un tālāk veidot atbilstošos jautājumus, lai nonāktu pie pareiza atrisinājuma.

---

Atsākušies danču vakari


10. oktobrī notika pirmais šī mācību gada danču vakars, kas bija veltīts latviešu tautas dejai. Ināra Rumba dažāda vecuma interesentiem mācija polkas soļus. Visi ar lielu prieku dejoja "Tūdaliņ tāgadiņ", "Korobušku" un citas tautas dejas. 
Visi aicināti uz nākošo sadancošanos novembra sākumā.​


 

 


 

---

Pa dzejas takām

10/05/2017

      2017.gada 29.septembrī mēs, Auces vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājas Vija Elsone, Rimma Roze, Ilga Sarceviča un Elga Stankus, braucām ekskursijā uz Murjāņiem, lai apskatītu dzejnieka Imanta Ziedoņa un aktrises Ausmas Kantānes vasarnīcu. Skaistā, saulainā dienā klausījāmies I.Ziedoņa dzejas ierakstus paša autora lasījumā, apskatījām dzejnieka vasarnīcas iekārtojumu un priecājāmies par brīnišķīgajām dabas ainavām, vienlaicīgi izpildot uzdevumus izsniegtajā darba burtnīcā. Šeit visapkārt bija jaušama tā gaisotne, kas rosināja dzejnieka iztēli un fantāziju.


       No Murjāņiem devāmies uz Eduarda Veidenbauma dzīvesvietu "Kalāči", kur klausījāmies interesanto gides stāstījumu par dzejnieku Eduardu Vedenbaumu un viņa dzimtu. Apbrīnojām seno, milzīgo ozolu pagalmā, apskatījām lietas, kas piederējušas Vedenbauma dzimtai, pabijām ābolu klētiņā, kur bieži dzejnieks uzturējās un rakstīja savus darbus. Bijām gandarītas par sirsnīgo uzņemšanu un sapratām, ka Eduarda Veidenbauma mājas ir sagatavotas viesu uzņemšanai dzejnieka 150.dzimšanas dienā š.g. 3.oktobrī. 

      "Kalāčos" tiek gaidīts ikviens, kam gribas iepazīt Latvijas pirmā modernā dzejnieka dzīvi.
---