Dzejas pēcpusdiena Vecauces pilī

9/28/2018
      Dzejas pēcpusdiena Vecauces pilī notika dzejnieku Veronikas Strēlertes un Imanta Ziedoņa zīmē. Pasākuma norises vieta bija zāle, kurā izstādīti fotogrāfa Gunāra Janaiša radītie abu dzejnieku fotoportreti. Klātesošie tika iepazīstināti ar dzejnieku devumu. Auces vidusskolas Skolēnu pašpārvalde un jauniešu ansamblis izpildīja dziesmas ar Imanta Ziedoņa vārdiem. Autora krēslā sēdās Auces vidusskolas jaunie literāti: Ralfs Žukovskis, Alise Klepeca, Undīne Salmiņa, Laura Jadčenko, klausītāju vērtējumam sniedzot savu veikumu dzejā un prozā. Literāri muzikālu priekšnesumu bija izveidojušas Dārta Marga, Megija Norvaiša un Anna Smila. Dzejas pēcpusdienas noslēgumā tapa jauns dzejas darbs “Citādais Ziedonis”.

 

    
  


Lai nākošajās dzejas dienās autoru pulks ir daudz daudz kuplāks!

---
Dzejas diena

9/20/2018---

APTAUJA JAUNIEŠIEM PAR KARJERAS ATBALSTA IETEKMI

9/19/2018
Lai novērtētu līdzšinējā karjeras atbalsta ietekmi izglītības iestādēs, esam sagatavojuši aptaujas anketu vispārizglītojošo skolu skolēniem no 7. līdz 12. klasei un PIKC audzēkņiem no 1.-4. kursam.

Lūgums elektroniski aizpildīt aptaujas anketu šeit: http://bit.ly/aptaujaizglitojamajiem!

---

Auces vidusskolas absolventu karjeras izvēle

9/17/2018
Auces vidusskolas 12. klašu absolventu karjeras izvēle
(2015. – 2019. gads)


Mācību iestādes
2015. gads
2016. gads
2017. gads
2018. gads
2019. gads
Augstskolās
12 jeb 67%
15 jeb 54%
15 jeb 75%
11 jeb 69%

Koledžās
1 jeb 6%
3 jeb 11%
4 jeb 20%
3 jeb 19%

Prof. vidusskolās
3 jeb 17%
5 jeb 18%Strādā
2 jeb 11%
4 jeb 14%
1 jeb 5%
1 jeb 6%

Ārzemēs

1 jeb 4%

1 jeb 6%

Kopā
18
28
20
16


Dokumenta pilnā versija - skatīt šeit!

Karjeras izvēles konsultante: N.Getikaova

-----