Daudz laimes dzimšanas dienā!

11/17/2010
Šogad 18. novembrī - Latvijas valsts dzimšanas dienu - Auces vidusskolas kolektīvs sagaida ar īpašu prieku.
Mūsu skolas dabaszinību kabineti ESF projekta ietvaros saņēmuši modernu mācību aprīkojumu: „Mobilo IT klasi”, kurā ir 25 datorvietas, interaktīvo tāfeli matemātikas un ķīmijas kabinetā, dažādus sensorus mērījumu reģistrēšanai fizikā, ķīmijā, bioloģijā, matemātikas figūru modeļu komplektus, mikroskopus. Līdz decembra beigām, kad par ESF finanšu līdzekļiem realizētais projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Auces vidusskolā” (projekta identifikācijas Nr. 3DP/1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/074/) noslēgsies, vēl saņemsim ķīmiskās vielas un laboratorijas piederumus.
Šodien skolēnus uz skolu no Lielauces un Vītiņu pagasta atveda jaunie, skaistie skolēnu autobusi. Novēlu bērniem jauku braukšanu, prasmi un vēlmi autobusus saglabāt nesabojātus, tīrus un skaistus! Autobusu šoferīšiem - mierīgus, pieklājīgus pasažierus un laimīgu ceļu!
Daudz laimes Latvijas dzimšanas dienā! Novēlu, lai katram Latvija būtu mājas, kuras gribas sakopt, pilnveidot, no kurām negribas braukt projām un kur vienmēr gribas atgriezties!
Indra Špela

Jaunie Auces novada skolēnu autobusi
*******

Svētku koncerti

Skolā notika 2 koncerti ar mūsu skolas pašdarbības kolektīvu un grupas "Vilki" piedalīšanos. Nelielu ieskatu koncertos var gūt no pievienotajiem foto un videomateriāliem.

Koncertē "Vilki"
Grupas "Vilki" instrumenti
Kā nu bez stabules!
 Zāle bija pārpildīta!
 Skan dziesma
  un meitenes virpuļo dejā!
 Dziesma no sirds...
Te nu skanēja iespaidīgi!

Koncerta ieraksti atrodami Youtube.com kanālā aucesvsk!Daži citi koncerta videoklipi:

Paldies visiem par palīdzību LatSTE'2010!

11/07/2010
Paldies visiem kolēģiem, skolas tehniskajiem darbiniekiem, brīvprātīgajiem palīgiem no skolēnu vidus - visiem, kuri piedalījās LatSTE'2010 norisēs, gan strādājot sagatavošanas darbos, palīdzot sagatavot un uzturēt kārtībā telpas, strādāja virtuvē un nodrošināja ļoti gardas maltītes ar Šveices pulksteņa precizitāti (kā izteicās kāds no dalībniekiem), piedalījās lekcijās un darbnīcu darbā, strādāja reģistratūrā vai vienkārši juta līdzi!
F.Sarcevičs

Lūk, daži pateicības vārdi no LatSTE dalībniekiem!


Gribēju pateikt PALDIES par lielisko pasākumu Aucē :-)
 Zinu ko nozīmē organizēt ...
Taņa Gvozdeva


Labdien!
Liels paldies par labo pasākumu!
Izskatīju bildes un bija patīkami neklātienē atgriezties.
Bija ļoti patīkami tikties arī ar Jūsu skolas skolotāju. Prieks redzēt pozitīvu attieksmi un to, ka tiek atbalstīts kvalitatīvs darbs un skola noformēšana vietējiem spēkiem.
Ļoti labprāt sadarbosimies ar Jums gan amatu mācības jomā (ir pieredze, ko vienam no otra aizgūt) gan par datorzinībām - iegādājamies 3-dimensiju projektēšanas programmu, ko izmantot skolā.
Vēlreiz - Paldies par iespēju un pozitīvām emocijām.
Arnolds Ziemelis


Paldies par skaisti noorganizēto LatSTE pasākumu.
Īpaši man patika tas, ka visi jutās brīvi, izpalīdzīgi un ēdnīcā nebija nekādas drūzmēšanās (tas ir Jūsu pluss).
Aija Cunska, Smiltene

Labdien!
Savā un kolēģu vārdā vēlreiz izsaku atzinību jums un skolas kolektīvam par veiksmīgi noorganizēto konferenci. Gūto jauno pieredzi un radošās idejas nodosim tālāk arī citiem savā skolā. 
Īpašs sveiciens no Krāslavas G. Šeršņevam par interesanto darbnīcu.
Vēlot panākumus arī turpmāk,
Velta Bērtiņa, Krāslava

Labdien!
Vēlreiz liels paldies par lieliski organizēto pasākumu. Izsaku apbrīnu par spēju to visu noorganizēt. Tā turēt.
Ja arī citi skolas skolotāji vēlas pamēģināt platformu Chamilo, uztaisi sarakstu, xls failā:
  • uzvārds,
  • vārds,
  • e-pasts ( iesaku ikdienā lietojamo)
  • lietotāja vārds
  • paroli sistēma iedos pati , to pēc tam var izmainīt.
  • oficiālais kods( pēc tā var sistēmā atrast un filtrēt lietotājus ) jums būs AVSped ( Auces vidusskolas pedagogs). Noteikti gribēsies piereģistrēt arī skolēnus ( AVSsk01x) ( Auces vidusskolas 1x klase)
 Zigmunds Kazanovskis, e-macibas.lv

Sveicināti!
Vispirms gribu pateikt paldies par Latsti. Drusku ir tāds nogurums, bet tāds patīkams.  Tagad galvā tik daudz informācijas un idejas, ka tikk gribas darboties.  Bet visu pat nepaspēju apstaigāt...
Ausma Bruņeniece, DZM

Paldies par jauko uzņemšanu un par datoru. Bija patīkami piedalīties Jūsu konferencē!
Valerijs Ņikitins, Produkta vadītājs, Data Pro Grupa SIA