Mūsu skolas labākie skolēni 2015./2016.m.g. 1.semestrī

12/21/2015


Labākie 1.-5.klašu skolēni pieņemšanā pie direktores 2015. gada Ziemassvētkos

       Čaklākie un centīgākie skolēni 1.-5.klašu posmā tika uzaicināti pie direktores uz svinīgu Ziemassvētku rītu 17.12.2015. Skolēni stāstīja, kā viņiem izdodas tik daudz paveikt, rakstīja novēlējumus skolai, skaitīja dzejoļus Ziemsvētku vecītim un saņēma mazas dāvaniņas.

Kl.
Skolēna vārds, uzvārds
Raksturojums
1.a
Marta Estere Bēvalde
Marta skolā iejutusies ļoti labi, viņai patīk nākt uz skolu. Meitene ir draudzīga, priecīga, apzinīga, centīga. Labi mācās, uzrāda augstus mācību sasniegumus. Marta Estere ļoti labi, raiti ar izteiksmi lasa. Meitenei lasīt patīk, tāpēc lasa papildus, māk pastāstīt par izlasīto. Marta uzdotos pienākumus veic ar lielu atbildību, visus rakstu darbus veic glīti. Ar klasesbiedriem draudzīga, izpalīdzīga. Martai patīk dziedāt, tāpēc viņa dzied skolas korī.
1.b
Endijs Jānis Čampers
Endijs Jānis Čampers ir jaunākais skolnieks klasē. Endijam ir tikai 6 gadi, taču viņš teicami tiek galā ar mācībām: prot tekoši lasīt, raiti risina uzdevumus galvā, aktīvi darbojas stundās. Endijam patīk uzstāties dažādos pasākumos, prot pārliecināt un aizraut skatītājus. Zēns ir kustīgs, prot iesaistīt aktivitātēs pārējos klasesbiedrus. Priekšnesumu konkursam „Es Tevi mīlu Latvija” 1.b klase sagatavoja pēc Endija iniciatīvas un guva panākumus. Endijs dzied Auces vidusskolas 1.-4.klašu korī. Mūzikas skolā zēns mācās čella klasē un papildus dzied kora klases ansamblī. Šogad Endijs piedalījās mūzikas skolas uzvedumā „Buratīno piedzīvojumi.” Zēns ir uzstājies koncertos gan Aucē, gan Bēnē. Endijs aktīvi darbojas „Rīgas Dinamo” bērnu fanu klubā, kā arī seko līdzi daudzu sporta veidu aktivitātēm Latvijā un pasaulē. Zēns bieži kopā ar ģimeni apmeklē dažādus kultūras pasākumus. Endijam Jānim ļoti, ļoti garšo tēja!
1.c
Madara Alise Lerha
Madara ir draudzīga, izpalīdzīga, atsaucīga, labi iekļāvusies klases kolektīvā. Madara daudz lasa arī papildus uzdotajam. Meitenei ļoti labi padodas un patīk tādi mācību priekšmeti kā vizuālā māksla un mājturība. Viņa apmeklē arī keramikas pulciņu, dzied skolas korī un dejo skolas deju kolektīvā.
2.a
Gustavs Jānis Millers
Gustavs ir patstāvīgs zēns. Katru darbu veic ar atbildības sajūtu, mācās ļoti labi. Gustavs Jānis izprot nepieciešamību mācīties. Zēns apmeklē dambretes pulciņu. Piedalījās prāta spēlēs „Rādi, ko tu vari!”- „Zemgale 2015.” Auces mūzikas skolā Gustavs mācās klavierspēli. Ar klases biedriem attiecības labas. Ir uzmanīgs pret savu veikto un klasesbiedru darbu. Grib, lai visiem būtu labi.
2.b
Ralfs Grasis
Ralfs ir otrās klases skolēns, kas apzinīgi veic mācību darbu. No mācību stundām Ralfam visvairāk patīk matemātika. Rēķina ātri, uzdevumus klasē veic viens no pirmajiem. Labprāt rēķina arī uzdevumus ar citu grūtības pakāpi. Ir nopietna attieksme arī pret citiem mācību priekšmetiem. Ralfs piedalījās prāta spēlēs Dobelē.
 Zēns vienmēr ir mierīgs un nosvērts. Ārpus mācību stundām Ralfs apmeklē dejošanas pulciņu, kori, treniņus. Viņš mācās arī Auces bērnu mūzikas skolā, mācās spēlēt akordeonu.
 Brīvajā laikā Ralfs labprāt uzturas svaigā gaisā, mīl spēlēt dažādas spēles, kurās iesaistās arī citi bērni.
 Ralfs ir draudzīgs pret citiem bērniem, pieklājīgs gan pret bērniem, gan pieaugušajiem, izpalīdzīgs.
3.a
Sāra Baltute
Par sevi Sāra saka tā - es esmu jauka, gudra, draudzīga un labsirdīga, man patīk mācīties un būt gudrai!
Sāra ar lielu prieku, interesi, izdomu un atbildības sajūtu darbojās mācību stundās, klases kolektīvā, patīk radoši izpausties skolā vizuālās mākslas pulciņā.
Dziedāšana un mūzika ir Sāras ikdiena gan dziedot skolas 1.-4.klašu korī, gan apgūstot čella prasmes mūzikas skolā.
3.b
Marta Zilberte
Marta ļoti nopietni izturas pret mācību darbu. Viņa cenšas to padarīt pareizi, glīti, precīzi, patstāvīgi un ar lielu atbildības sajūtu. Vislabāk viņai padodas matemātika, latviešu valoda , angļu valoda un sports. Meitenei patīk domāt, atrisināt nestandarta uzdevumus, kur nepieciešama loģiskā domāšana. Savu radošumu viņa pauž mājturības un vizuālās mākslas stundās. Veicot dažādus pētījumus, darbi vienmēr būs interesanti, pārdomāti, jauki noformēti. Marta ar savu piemēru prot ieinteresēt arī citus klases skolēnus.
Viņa ir ļoti jauka meitene. Klasē Martai ir daudz draugu, jo viņa ir labsirdīga, izpalīdzīga, draudzīga, atsaucīga. Martu reti var redzēt skumīgu, bet domīgu gan, bieži viņas seju rotā mīļš smaids.
Meitene ar prieku piedalās skolas rīkotajos pasākumos - Olimpiskajā dienā un dažādos konkursos.
Marta apmeklē vizuālās mākslas pulciņu un mācās Auces mūzikas skolā, kur apgūst klavierspēli.
  Vēlam Martai arī turpmāk būt tikpat čaklai un jaukai!
4.a
Endijs Meļņičuks
4.a klases skolnieks Endijs Meļņičuks ar labām un teicamām sekmēm mācās jau no 1. klases. Zēns ir aktīvs, atsaucīgs, draudzīgs un izpalīdzīgs. Ja nepieciešams, labprāt palīdz tiem, kam nepadodas kāds mācību priekšmets. Ar labām sekmēm mācās arī bērnu mūzikas skolas vokālajā klasē. Ieguvis godalgotas vietas jauno vokālistu konkursos Latvijā.
Brīvajā laikā Endijs dejo tautisko deju kolektīvā "Saulīte". Piedalījās klases komandā "Prāta spēlēs" un "Prāta bankā". Ar savu dziedāšanu palīdzējis klasei dziesmu konkursā "Es esmu Latvija" un Ziemassvētku uzvedumā. Māk priecāties ne tikai par saviem panākumiem, bet arī par klasesbiedru panākumiem.
4.b
Krista Bekasova
Krista mācās 4.b klasē. Sekmes ir ļoti labas. Visu uzdoto izpilda apzinīgi un rūpīgi. Jau ceturto gadu savas prasmes pilnveido keramikas pulciņā, dzied skolas korī. Šajā mācību gadā sāka apmeklēt dambretes pulciņu. Jau otro gadu mācās svētdienas skolā un piedalās dažādos pasākumos.
Krista klasē ir draudzīga un vienmēr gatava palīdzēt gan klasesbiedriem, gan skolotājām.
Krista ir vecākā māsa, tāpēc bieži palīdz savai mammai un uzņemas atbildību par jaunākajām māsām, aizstājot pat mammu dažādos pasākumos.
5.a
Aldona Abigeila Zīle
Abigeila ir patstāvīga, zinātkāra, centīga, strādīga, sportiska, apzinīga meitene. Mācību darbā iedziļinās būtiskajā, prot salīdzināt, analizēt, vispārināt. Īpašu interesi izrāda par matemātiku, informātiku, sportu. Ārpusstundu laikā attīsta sevi vispusīgi: nodarbojas ar sportu, apmeklē programmēšanas pulciņu, dzied ansamblī, lasa grāmatas, gatavojas matemātikas olimpiādei, spēlē teātri, darbojas interešu grupā "Mazpulki". 2015. gada 23. oktobrī piedalījās "Mazpulku" rudens forumā Lutriņos ar pašas izaudzētajām dālijām un ieguva 4. vietu. Vasarā Abigeila audzēja arī arbūzus un septembrī ar tiem cienāja klasesbiedrus. Par Abigeilu bērni saka:" Abigeila ir draudzīga, gudra, izpalīdzīga, prot uzjautrināt, viņa mums paskaidro matemātikas uzdevumus, angļu valodu un citas mācības. Abigeilai ir laba humora izjūta. Ar viņu ir interesanti."
 Mājās Abigeila ir labs palīgs vecmāmiņai un atbalsts mazajai māsai Kristai, jo māmiņa dzīvo un strādā Somijā.
5.b
Madara Ādmidiņa
Madarai ir priekšzīmīga uzvedība, labas un teicamas sekmes. Meitene ir ļoti sirsnīga, atsaucīga un izpalīdzīga. Aktīvi piedalās visos skolas un klases organizētajos pasākumos. Vienmēr uzņemas veikt visatbildīgākos pienākumus. Ar grūtībām, kas rodas, mēģina pati tikt galā, bet citiem cenšas palīdzēt. Brīvajā laikā Madarai patīk tamborēt. Jubilejās mājnieki tiek sveikti ar pašas darinātām dāvanām. Kopā ar ģimeni mājās Madara veic dažādus saimnieciskus darbus.
 
 Labākie 6. - 12.klašu skolēni pieņemšanā pie pilsētas mēra 2015. gada Ziemassvētkos

         Čaklākie un centīgākie skolēni 6.-12.klašu posmā tika uzaicināti pie Auces novada pašvaldības priekšsēdētāja uz svinīgu pieņemšanu 21.12.2015. Izvirzīties skolēni ne vienmēr ir klasē ar visaugstākajām sekmēm, tomēr tie ir skolēni, kuru sekmes ir augstas vai ļoti labas, kuri ir centīgi, iesaistās dažādās skolas un ārpusskolas aktivitātēs, kuru darbībā vērojama izaugsme gan mācību, gan personības attīstības jomā.

Kl.
Skolēna vārds, uzvārds
Raksturojums
6.a
Ance Marga
Stundās Ance strādā ar sapratni, regulāri pilda mājas darbus, papildus meklē materiālus, lai darbi būtu radošāki. Saprotoša, izpalīdzīga, vajadzības gadījumā palīdz klasesbiedriem. Meitene apmeklē mūzikas skolu un mācās spēlēt flautu. Spēlē pūtēju orķestrī "Auce," dzied mūzikas skolas korī, dejo bērnu deju kolektīvā "Saulīte," ar kuru piedalījās Skolēnu un jauniešu dziesmu svētkos Rīgā. Apmeklē dramatisko pulciņu "Kaķi", floristikas pulciņu un ornitoloģijas pulciņu. Aktīvi darbojas klases dzīves organizēšanā. Piedalījās konkursos "Mūsu mazais pārgājiens" un "Mežs mums apkārt". Aizstāvējusi skolas godu starpnovadu sporta sacensībās. Ances sacerētā "Varavīksnes pasaka" ir publicēta jauno autoru izdevniecības "Iespēju grāmata" grāmatā "Leģendas par mīlestību".
6.b
Monta Mestere
Montas vidējā atzīme ir 8,3 balles. Meitene mācās apzinīgi, vienmēr izpilda visu uzdoto. Mūzikas skolā Monta apgūst flautas spēlēšanu, dzied mūzikas skolas korī, piedalās dažādos koncertos. Klasē ir gatava iesaistīties visos pasākumos, prot izteikt idejas pasākumu gaitas uzlabošanai, pati gatava visu darīt. Monta ir labi ieredzēta klases kolektīvā, labi saprotas ar visiem klases biedriem, izpalīdzīga.
7.a
Dita Tamašauska
Dita ir ļoti apzinīga mācību darbā un ar augstu pienākuma apziņu. Sekmes ir labas un teicamas. Dita ir ļoti draudzīga, izpalīdzīga un atsaucīga klasesbiedrene, ar labām organizatora spējām, kuras izmanto klasesvakaru organizēšanā, priekšnesumu gatavošanā. Izpelnījusies cieņu un autoritāti klasesbiedru vidū. Dita ļoti mīl dzīvniekus, raksta dzeju. Aktīvi darbojās skolas dramatiskajā kolektīvā  un dejo mūsdienu deju kopā "Kāpnes ", kuru sastāvā vasarā piedalījās Latvijas skolēnu dziesmu un deju svētkos.
7.b
Patrīcija Jurģe- Jurģīte
Patrīcija ir ļoti apzinīga, centīga mācību darbā un ar augstu pienākuma apziņu. Sekmes ir tikai ļoti labas un teicamas. Patrīcijai padodas visi priekšmeti, bet vislabāk viņai patīk valodas, tāpēc latviešu valodā un krievu valodā viņai ir izcili vērtējumi. Pagājušā mācību gadā Patrīcija piedalījās Dobeles, Auces un Tērvetes novadu olimpiādēs informātikā (ieguva atzinību) un latviešu valodā (ieguva 2.vietu). Meitenei patīk dažādas prāta spēles. Viņa ar klases komandu piedalījās skolēnu līdzpārvaldes organizētajās prāta spēlēs “Gudrinieki”.
Patrīcija aktīvi piedalās gan klases, gan skolas pasākumos. Patrīcija piedalījās skolas vestibila, klases dekorēšanā un Ziemassvētku apsveikumu gatavošanā. Attiecībās ar  klases biedriem meitene ir laipna, draudzīga un atsaucīga. Viņa vienmēr izpilda uzticētos pienākumus, uz viņu var paļauties.
Patrīcija dejo Auces kultūras centra tautas deju kolektīvā “Saulīte” un vasarā piedalījās  XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā.
8.a
Laura Kristīne Kulbe
Laura Kristīne Kulbe - meitene ar romantisku skatījumu uz dzīvi. Tai pat laikā  arī mērķtiecīga, gudra, taktiska un draudzīga.
Laura ir klases lepnums. Vidējā atzīme - 8,98. Matemātikas olimpiādē, trīs gadus pēc kārtas, ieguvusi 1.vietu, 3. vieta latviešu val. olimpiādē un 3.vieta mājturības olimpiādē.
Laura ir aktīva arī klases dzīvē: daudz enerģijas veltīja klases priekšnesumam konkursā "Mēs mīlam Latviju" un šī gada 8.klašu Ziemassvētku uzvedumam. Ar klases komandu piedalījās un uzvarēja skolas konkursā "Gudrinieks." Divus gadus piedalījusies Latvijas televīzijas raidījumā "Gudrs vēl gudrāks." Dejo Vītiņu pag. deju kolektīvā "Virpulis."
Lauru klasē ciena un viņas teiktajā ieklausās kā zēni tā meitenes.
8.b
Henriks Bērmanis
Henriks ir ļoti mērķtiecīgs un motivēts mācīties. Pagājušajā gadā saņēma sudraba liecību, arī šogad pretendē uz šo apbalvojumu. Henriks piedalās olimpiādēs. Pagājušajā mācību gadā  mājturības un tehnoloģiju olimpiādē ieguva 2.vietu, bet valstī – atzinību. Atzinība tika iegūta arī ķīmijas olimpiādē, kaut arī 7. klasē ķīmiju vēl  nemācās. Tas viss pateicoties paša interesei,  strādāt un apgūt šo priekšmetu papildus nodarbībās. Šogad apmeklē arī Mazās ķīmijas skolas nodarbības Dobelē.
 Henriks apmeklē arī mājturības pulciņu, dzied skolas jauktajā korī „Tikai tā!”, vokālajā ansamblī, kultūras nama korī. Šajā mācību gadā beigs Auces mūzikas skolas klavieru klasi. Savas prasmes pielieto pildot koncertmeistara pienākumus skolā.
  Henriks ir atsaucīgs, ar radošu izdomu. Vienmēr atbalsta un aktīvi piedalās  klases un skolas pasākumos.  Interesants  un daudzpusīgs sarunu biedrs.
9.a
Undīne Barvida
Undīni raksturo viņas darbi, augsta pienākumu apziņa, cilvēciska vienkāršība, sirsnīgs smaids, pieklājība un labestība pret visiem. Arī klases biedri viņu ciena.
Undīnes spēju un interešu loks ir plašs, ko papildina nopietns darbs. Viņa raksta dzeju, tāpēc piedalījās Dzejas dienās, kā arī jaunrades dzejas konkursā Dobelē. Dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs gūst labus panākumus. Apmeklē sporta treniņus un ar augstiem sasniegumiem pārstāv skolu dažādās sporta sacensībās. Dejo Lielauces pieaugušo tautisko deju kolektīvā. Padziļināti apgūst ķīmiju, mācoties Mazajā ķīmijas skolā. Piedalījās fizikas erudītu spēlē „Experiments”. 16.decembrī Rīgā piedalīsies televīzijas erudītu spēlē „Gudrs, vēl gudrāks”. Darbojas skolēnu līdzpārvaldē.
Kopā ar draudzenēm Undīne organizē un vada klases vakarus. Vienmēr atbalsta klases pasākumus, dodas pārgājienos un ekskursijās, veido projektu prezentācijas, priekšnesumus.
Šīs daudzās aktivitātes nevar veikt bez prasmes plānot savu ikdienu, lai visu paspētu, jo arī mācību rezultāti ir vieni no augstākajiem skolā.
Uz Undīni vienmēr var paļauties.
Lai Ziemassvētku brīnuma gaišums un siltums pilda Undīnes sirdi! Lai ticība labajam, vēlme un spēks darboties ir viņas ceļabiedri!
9.b
Kaspars Stalidzāns
Kaspara vidējā atzīme 7,97. Cilvēks, kas daudz lasa, jo tas sagādā patiesu prieku. Ir centīgs lasītājs gan pilsētas bibliotēkā, gan skolas bibliotēkā. Kasparam ir savs noteikts dzīves mērķis- kļūt par advokātu un palīdzēt cilvēkiem. Zināšanas, izglītība - noteicošās dzīves vērtības. Klasē ir saimnieks, kas prot organizēt klasesbiedrus, iedvesmot tos mainīties, kas ir atbildīgs par klases ikdienas notikumiem - pusdienu pieteikšanu, ābolu sagādi. Kļūst aizvien erudītāks. Uzdrošinājās pieteikties televīzijas spēlei "Gudrs, vēl gudrāks"(diemžēl netika nākamajā kārtā), piedalījās bioloģijas olimpiādē, starp trijiem novadiem iegūstot Atzinības rakstu. Šajā olimpiādē Kasparam bija labākais rezultāts no mūsu skolas. Veidoja klases komandu un piedalījās mūsu skolas konkursā "Gudrinieks." Aktīvi piedalās "Namiņa" darbībā (tulko, kad nepieciešams, krauj malku utt.). Stundās aktīvi strādā, viņam galvenais ir saprast, nevis akli izpildīt uzdoto.
10.a
Mareks Biskars
Mareka vidēja atzīme -7.68.Viņš piedalījies vairāku priekšmetu olimpiādēs, labākie sasniegumi-angļu valodā. Nekad neattaisnoti nav kavējis stundas, uz viņu var paļauties. Ja Mareks kaut ko apsolījis, tad noteikti izdarīs. Mareks mācās projektā-Esi līderis. Klasesbiedri viņu raksturo kā izpalīdzīgu, kas vienmēr atvēlēs daļu sava laika, lai palīdzētu citiem. Viņš ir asprātīgs, mazliet kautrīgs, bet ļoti labestīgs, nevienu neaizvaino. Mareka mīļākie priekšmeti ir matemātika, ķīmija, fizika, angļu val. Brīvajā laikā darbojas ar datortehniku, elektroniskām lietām un tēvam palīdz zemnieku saimniecībā lauku darbos.
11.a
Kitija Lūcija Gristiņa
Kitija ir zināt un izprast griboša meitene, izpalīdzīga, atsaucīga, ar augstu pienākuma apziņu.
Par visu ir savs viedoklis, arī atšķirīgs no citiem. Viedokli spēj pamatot un aizstāvēt.
Sekmes ir labas un teicamas. Pagājušajā gadā piedalījās Dobeles, Auces un Tērvetes novadu olimpiādēs bioloģijā (3.vieta) un angļu valodā (atzinība), šogad bioloģijā.
Piedalījās projektā Comenius, bija Somijā. Turpina pielietot savas angļu valodas zināšanas kontaktējoties ar meiteni no Somijas.
Šajā mācību gadā zināšanas papildina projektā “Esi līderis!”, mācās lietišķo etiķeti.
Vasarās strādā LLU MPS ”Vecauce” izmēģinājumu lauciņos.
Interesējas par japāņu kultūru un valodu, medicīnu. Spēlē ģitāru. Raksta dzeju.
Savu nākotni vēlas saistīt ar medicīnu - kļūt par ārsti.
12.a
Andris Artūrs Smila
Artūrs mācās labi un teicami. Ir pozitīva attieksme pret mācību darbu. Iegulda spēkus, lai sasniegtu pēc iespējas augstākus rezultātus. Piedalās skolas un klases pasākumu organizēšanā, sporto. Dzied skolas jauktajā korī “Tikai tā”, vasarā piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Ir Dobeles 51.bataljona Zemessargs. Piedalījās 18.novembra parādē krastmalā, soļojot zemessardzes rindās.  Artūrs saprot, ka zināšanas ir mūsdienu jaunieša svarīga dzīves sastāvdaļa, tāpēc mērķtiecīgi dara savu galveno darbu – mācās.
12.b
Madara Ieva Šenkevica
Madara šo 12 gadu laikā ir parādījusi apbrīnojamu spēju, mērķtiecīgi un neatlaidīgi, sasniegt labus rezultātus mācībās un būt aktīvai sabiedriskajā dzīvē. Madara ir izaugusi no mazas biklas meitenītes, kura klusi un nemanāmi sēdēja klases solā, līdz jaukai skolniecei, kura uzrāda labus rezultātus mācībās, dejo deju kolektīvā, dzied Auces vidusskolas jauniešu korī "Tikai tā," kura sastāvā piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā. Madara aktīvi piedalās visos klases un skolas pasākumos. Sekmes mācībās īpaši augušas pēdējos divos vidusskolas gados. Madaras pašizaugsmi, manuprāt, ir veicinājis arī viņas ģimenes atbalsts. 
Savus nākotnes plānus Madara saista ar pedagoģiju un mērķtiecīgi strādā, lai iecerētais piepildītos. 

---