Telpu maiņa skolas remonta laikā

8/26/2013

Skolā joprojām notiek remonti, īpaši apjomīgi tie ir vecajā skolas korpusā, tādēļ mācību gada sākumā tiek mainītas klašu telpas.
  • Skolotāja I.Janevica savus 1.a klases audzēkņus gaidīs jaunās skolas lasītavā (3.stāvā pa gala durvīm).
  • Skolotāja D.Dadzīte savus 1.b klases audzēkņus gaidīs vecajā skolā Ž.Silovas klasē 2.stāvā, staigāšana caur skolas internātu.
 Citas telpu izmaiņas:
  • G.Dambe - 221.kabinets
  • A.Lasmane - izmantos skolotājas I.Ābeles klasi
  • R.Juļ - jaunā skolas korpusa atpūtas telpa
  • Ļ.Dzērve - jaunā skolas korpusa skolotāju istaba
  • A.Prudņikova - 222.kabinets
  • L.Mickeviča - izmantos sk. I.Ābeles meiteņu mājturības kabinetu
  • V.Valentinoviča - strādās sk. S.Juhimenko darba telpās
Būsim pacietīgi un priecāsimies, ka pēc kāda laiciņa varēsim strādāt izremontētās un skaistās telpās. Saudzēsim izremontētās telpas, jo katrs jauns remonts, katra bojājuma novēršana ir saistīta ar naudas izmaksām un attālina citu skolas telpu remontus! 

-----

Tuvojas jaunais mācību gads

8/12/2013
       Tuvojas jaunais mācību gads, skolā visu vasaru notiek dažādas aktivitātes - starptautiskās un sporta nometnes, dažādās skolas vietās notiek vērienīgi remonti. Skolas skolēni un skolotāji vasarā piedalījušies dziesmu un deju svētkos, nometnēs, kursos un semināros. Mācību gads nebūs viegls, bet noteikti notikumiem bagāts un lielā mērā no katra paša atkarīgs, kāds tas būs. Veiksmi un izturību!