Ieskatieties! Nākotne ienāk skolās!

2/28/2011
     Paldies Gatim Šeršņevam, kurš savā blogā ielika Youtube video klipu par Khan Academy  - skatiet to http://teachergatis.blogspot.com/. Papētot Khan Academy tīmekļa vietni (balstīta uz Bila Geitsa piezīmēm), atradu daudzus interesantus video klipus dažādos mācību priekšmetos. Ieskatam šeit pievienoju klipu par vienkāršu vienādojumu sistēmu risināšanu. Iesaku noskatīties visiem - skolēniem, vecākiem un skolotājiem, pēc tam parakņāties par Khan Academy tīmekļa vietni, noteikti atradīsiet tur visai daudz interesantu un noderīgu materiālu ar bagātīgu ideju klāstu.

Video par vienkāršu vienādojumu risināšanu:


Khan Academy  Youtube kanāls ar daudziem interesantiem video dažādos mācību priekšmetos - skatīt šeit!

F.Sarcevičs

*****************************************

2011.gada tautas skaitīšana

2/27/2011
    Tautas skaitīšana tiks organizēta no 2011. gada 1. marta līdz 31. maijam. Tās mērķis ir iegūt detalizētu informāciju par iedzīvotāju skaitu, sastāvu, nodarbošanos, migrāciju, kā arī par iedzīvotāju mājokļiem. Tautas skaitīšana tiks organizēta divos posmos - no 1. līdz 10. martam tautas skaitīšanas anketu varēs aizpildīt internetā, bet no 17. marta līdz 31. maijam pie tiem, kuri to nebūs izdarījuši, dosies tautas skaitītāji.
Iedzīvotāji tiek aicināti iespēju robežās piedalīties tautas skaitīšanā elektroniski (Vecākiem lieliski var palīdzēt vecāko klašu skolēni!), aizpildot anketu mājas lapā - http://www.tautasskaitisana.lv.

Noderīgas saites:
Cita informācija no tautas skaitīšanas mājas lapas - http://www.tautasskaitisana.lv.

Tautas skaitīšana sniedz iespēju precīzi uzzināt par iedzīvotāju skaitu, sastāvu, nodarbošanos, izglītību, migrāciju, kā arī informāciju par mājokli. Tā ir praktiski vienīgā detalizētu visaptverošu datu ieguves metode par iedzīvotājiem, viņu ģimenēm un mājokļiem iespējami sīkākā teritoriālā dalījumā - par katru novadu un pilsētu, kā arī par lielākajām lauku apdzīvotajām vietām.

Informācija, ko iegūst tautas skaitīšanā, nepieciešama:
  • valsts iedzīvotāju informēšanai par situāciju un tās izmaiņām dinamikā, demogrāfiskajā un dzīves apstākļu jomā;
  • pašvaldībām – attiecīgo teritoriju sociālās attīstības perspektīvo plānu izstrādei un to izpildes vadīšanai;
  • biznesa struktūrām – to darbības efektīvākai izvēršanai atsevišķos valsts reģionos, tādējādi sekmējot to ekonomisko izaugsmi un sociālo jautājumu risināšanu;
  • zinātniskās pētniecības iestādēm – dažādu pasūtījumu un programmu izstrādei, kas saistītas ar demogrāfiskās attīstības un valsts demogrāfiskās situācijas uzlabošanas jautājumiem;
  • starptautiskajām organizācijām – Latvijai, kā Eiropas Savienības dalībvalstij, ir jānodrošina informācijas apkopošana un publicēšana par visiem ar ES dalībvalstīm saskaņotajiem tematiem.
 Tā notiks divos posmos. No pirmā līdz desmitajam martam tu vari aizpildīt anketu internetā. Vai arī no 17.marta divu mēnešu laikā tautas skaitītāji ieradīsies tavā dzīvesvietā.

Aizpildīt anketu internetā ir mūsdienīgāk, ērtāk un ātrāk, un to būs iespējams izdarīt laikā no 1. līdz 10. martam.

Saite uz tautas skaitīšanas anketu būs atrodama tautas skaitīšanas mājas lapā http://www.tautasskaitisana.lv/lv/sakumlapa. Lai piekļūtu tautas skaitīšanas anketai, būs nepieciešams autorizēties, un autorizācija būs iespējama ar:
  • personas kodu un pases numuru,
  • internetbankas identifikatoriem (Citadele, DnB NORD Banka, Latvijas Krājbanka, SEB banka, Swedbank),
  • vai elektronisko parakstu.
Aizpildiet anketu internetā par visiem savas ģimenes locekļiem! Lai to izdarītu, jāzina pārējo ģimenes locekļu personas kodi.

Autorizējoties būs iespējams izmantot drošu elektronisko parakstu, ko var iegūt, noslēdzot līgumu par virtuālo sertifikātu (VAS „Latvijas Radio un televīzijas centrs” - http://www.eparaksts.lv/lv/), un ja ir saņemta viedkarte.

Tos, kuri nebūs aizpildījuši tautas skaitīšanas anketu internetā, laikā no 17.marta līdz 31.maijam tautas skaitītāji apciemos dzīvesvietā. Par to, vai pie durvīm zvana tautas skaitītājs, vari pārliecināties, palūdzot uzrādīt apliecību ar fotogrāfiju. Tautas skaitītājiem atbilstoši Tautas skaitīšanas likumam ir tiesības ierasties pie Jums laikā no 7:00 līdz 21:00. Šaubu gadījumā zvani 80000777.