Mācību gada noslēgumā

5/31/2021
2020./2021. m.g. zelta un sudraba liecību ieguvēji:

   

Auces vidusskolas 2020./21.mācību gada atzinība par labiem un teicamiem mācību darba sasniegumiem:


---

Sveicam olimpiāžu laureātus!

Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2020. gadā

5/27/2021

Ir noslēdzies LNB lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija” šī mācību gada cikls, kurš sākās augustā ar pirmās grāmatas lasīšanu, turpinājās līdz februārim ar grāmatu vērtēšanu.
Kopā žūrijas grāmatu lasīšanā mūsu skolā iesaistījās 41 cilvēks, 5 no tiem bija skolotāji.

Čaklākie lasītāji bija 3.b klasē - 12 skolēni un skolotāja Tamāra Čampere.
Visi BJVŽ dalībnieki saņems pateicības rakstu un dāvaniņu – lineālu un zīmuli ar BJVŽ logo.
Paldies visiem, kuri lasīja.

Paldies tiem klašu audzinātājiem, kuri atbalstīja šo procesu.

Visiem novēlam,  lai lasītprieks mūs pavada ikdienā un piepilda mūsu laiku un domas arī turpmāk!
Auces vsk. bibliotekāres  
---


Akcija “Vērtīga ideja”

5/24/2021
Auces vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes izsludinātā akcija “Vērtīga ideja” noslēgusies.Tajā aicinājām iesniegt ideju skices skolas teritorijā esošas ēkas uzlabošanai, lai tā pārtaptu par visiem pievilcīgu vides objektu. Rezultātā tika iesniegti 42 skolēnu darbi. Žūrija, kuras sastāvā bija skolotāja Daina Krūzmane, dir.v. saimnieciskajā jomā Aivars Roze, Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji Daniela Paula Prudņikova, Annija Brahmane un Edmunds Bērziņš, rūpīgi izvērtēja visus darbus. Par vērtīgākajām idejām tika atzītas Sanijas Pūpolas (8.a), Lāsmas Pikarauckas (9.a) un Annas Svilānes (9.a) skices. 

Lāsmas Pikarauckas darbs

  

“Pūce ir izaugsmes un zinību simbols, tāpat kā koka zars ir kā augšanas un attīstības simbols. Tā kā ēka ir skolu tuvumā, manuprāt, šī ideja piesaista gan skolēnus, gan citus cilvēkus.”

Annas Svilānes darbi

  

“Taurenis apzīmē mūsu skolu,bet katrs mazais taurenītis esam mēs paši. Mēs veidojam vienu ,lielu skaistu kopību. Aukšējie spārni apzīmē,ko mums iemāca,bet apakšējos krāsojam mēs paši. Taurenis ir dzeltens ,jo lielā skola ir dzeltena,fons varētu būt neitrālā krāsa abiem darbiem ,lai izceltu to būtību. Otrs darbs Vinnijs un Sivēns ,ir vairāk motivējoš,ka katra diena mums ir mīļākā. Darbs ir ar bērnības pieskaņu,radot patīkamu atmosfēru arī skolas,laukumiņa tuvumā.”

Sanijas Pūpolas darbi

    

Uzvarētājas balvā saņems  kasāmkarti ”Latvija. Vis- vis- vietas”!


Par interesantām un labām idejām tika atzītas arī Samantas Nellijas Zošas (7.b), Dārtas Reihas (7.b), Evelīnas Kenstavičas (7.b) , Samantas Andersones (7.b), Ennijas Ādmidiņas (7.a), Martas Zilbertes (8.b) un Endija Meļņičuka (9.a) skices.

Paldies visiem dalībniekiem! 

Gaidīsim, kad kāda no idejām pārtaps reālā vides objektā!

Skolēnu pašpārvalde
---

Par mācībām no 24.maija

5/14/2021

Spēļu vakars 12.maijā

5/10/2021

Sirsnīgi sviecieni Māmiņu dienā!

5/07/2021

22.atklātā valsts mājturības olimpiāde

5/05/2021
 22.atklātās mājturības olimpiādes finālistu darbi:
  • K 120 Dārta Marga
  • K 204 Renārs Andiņš
  • K 205 Roberts Bērziņš
  • K 211 Markuss Cišeiko
  • K 302 Edmunds Bērziņš
     

  

Suminām! Veiksmīgus turmākos darbus!

---