Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2020. gadā

5/27/2021

Ir noslēdzies LNB lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija” šī mācību gada cikls, kurš sākās augustā ar pirmās grāmatas lasīšanu, turpinājās līdz februārim ar grāmatu vērtēšanu.
Kopā žūrijas grāmatu lasīšanā mūsu skolā iesaistījās 41 cilvēks, 5 no tiem bija skolotāji.

Čaklākie lasītāji bija 3.b klasē - 12 skolēni un skolotāja Tamāra Čampere.
Visi BJVŽ dalībnieki saņems pateicības rakstu un dāvaniņu – lineālu un zīmuli ar BJVŽ logo.
Paldies visiem, kuri lasīja.

Paldies tiem klašu audzinātājiem, kuri atbalstīja šo procesu.

Visiem novēlam,  lai lasītprieks mūs pavada ikdienā un piepilda mūsu laiku un domas arī turpmāk!
Auces vsk. bibliotekāres  
---


0 komentāri:

Ierakstīt komentāru