Jaunrades diena

1/15/2018
12.janvāris Auces un Bēnes vidusskolu  4., 5. un 7.klašu skolēniem pagāja spraigā, darbīgā noskaņā.  Šajā dienā studenti no RTU Robotikas kluba un Studentu parlamenta projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros 169 skolēniem organizēja darbnīcas. Mērķis- rosināt skolēnu interesi par tehnisko jaunradi un inženierzinātnēm, kā arī attīstīt to teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas mehānikas, citu tehnisko disciplīnu, kā arī dabas zinātņu jomā.

Skolēni tika sadalīti piecās grupās, katra grupa darbojās vienā darbnīcā (Raķete, Lidmodeļu būve, Spageti tiltu konstruēšana, Spolmašīnas, Vafeļu inženieris). Katras darbnīcas vadītājs un asistenti bija sagatavojuši darba vietas, visus nepieciešamos materiālus. Sākumā darbnīcas vadītājs visiem dalībniekiem izklāstīja veicamo uzdevumu un iepazīstināja ar darba rīkiem un materiāliem. Noteiktajā laikā dalībnieki veica uzdevumu – izgatavoja kādu priekšmetu, ar kuru vēlāk var sacensties vai pielietot praktiski. Atsevišķās darbnīcās pēc noteiktā laika beigām tika organizētas sacensības – dalībnieki pārbaudīja, kura izgatavotais priekšmets (tilts, mašīna, lidmodelis u.tml.) ir vislabākais vai precīzākais.
Izgatavotos priekšmetus darbnīcu dalībnieki varēja paturēt savā īpašumā.

Pasākuma foto - skatīt šeit!

Direktores vietniece G.Dambe
---

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru