“Vecāku skolas diena” Auces vidusskolā

4/04/2018
     Lai stiprinātu skolas un vecāku sadarbību, 29.martā Auces  vidusskolā notika Vecāku skolas diena.  Vecākiem bija iespēja vērot sava bērna mācību stundas un darboties kādā no drāmas terapijas, sociālo zinību, fizikas, datorikas, vizuālās mākslas vai bibliotēkas darbnīcām. Visapmeklētākās bija latviešu valodas un matemātikas stundas. Visaktīvākie bija pirmskolas un sākumskolas vecāki, jo bērni paši vēlējušies parādīt savu darbu skolā.
      Patīkami iepazīties ar vecāku atziņām no stundu vērošanas: izzināju bērna mācību procesu un secināju pie kādu zināšanu apguves jāpiestrādā, lai iegūtu labāku vērtējumu priekšmetā; bija interesanti vērot, kā bērns sadarbojās ar klases biedriem un skolotāju; mana bērna attieksme un uzvedība bija citādāka nekā mājās; mācību stundā atbildes noskaidrošanai interesanti izmantoja signālkartītes, tā vienlaicīgi novērtējot visu klases skolēnu atbilžu pareizību; patīkami bija piedalīties skolas organizētajā pasākumā, tas radīja kopības sajūtu; redzēju kā skolotājs strādā, vēroju labi pārdomātas un organizētas mācību stundas; ieguvu interesantas idejas, kā mācīt bērnus; varēju salīdzināt mana kā vecāka un šodienas bērna mācību procesu; šobrīd ir interesantāk un sarežģītāk mācīties.
     Vecākiem bija iespēja darboties mācību darbnīcās (skatīt foto). Lai gan atsaucība bija neliela, tomēr darbnīcu dalībnieki varēja tuvāk iepazīt citu klašu vecākus un dalīties iespaidos.
Svarīgākais sadarbības mērķis bija atvērt sevi sadarbībai: vecākiem – noticēt, ka skola un pedagogi ir uzticēšanās un sadarbības vērti, un skolotājiem – noticēt, ka vecāki vēlas nevis viņus kontrolēt, noniecināt vai pamācīt, bet patiešām ir vērtīgi sadarbības partneri.
       Paldies 39 vecākiem, kuri atrada laiku, lai būtu kopā un izrādītu interesi par sava bērna darbu skolā.

Ina Ante, Auces vidusskolas direktores vietniece

Daži foto no darbnīcām un sarunām ar skolotājiem:

Darbnīcā bibliotēkā

Drāmas terapijas darbnīcā

Saruna par vizuālo mākslu

Tikšanās ar fizikas skolotāju I.Kramiņu

Ciemos pie datorikas skolotājas I.Kruglaužas

---

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru