Pedagoģiskās padomes sēde "Skolēnu - jaunatnācēju integrēšanās skolas vidē"

4/06/2010
Skolēnu brīvdienās, 30.martā, notika Auces vidusskolas pedagoģiskās padomes sēde par tēmu "Skolēnu - jaunatnācēju integrēšanās skolas vidē". Sēdē notika skolēnu, skolotāju un vecāku aptauju analīze, kā arī iespējamo darba uzlabojumu analīze. Dažādus priekšlikumus bija izvirzījušas visas aptaujātās grupas. Priekšlikumi par transporta nodrošināšanu uz skolas pasākumiem un mājup no tiem, kā arī priekšlikums par 5.-6.klašu darba laika optimizēšanu noteikti prasa uzmanību un risinājumu jau tuvākajā laikā.
Pēc sēdes oficiālās daļas skolotājiem bija iespēja piedalīties radošajā nodarbībā par pozitīvo emociju lomu pedagoģiskajā procesā psiholoģes Dainas Reinfeldes vadībā. Nodarbībā bija gan teorijas bloks, gan radošu uzdevumu risināšana.

Prezentācijas:Ieskatieties prezentācijās - tajās minētais dod iespēju domāt, ka Auces vidusskolas jaunie skolēni un skolotāji, acīmredzot, ir sekmīgi  adaptējušies darbam, ir apraduši ar pārmaiņām viņu dienas režīmā, kā arī citām pārmaiņām. Būsim atsaucīgi un izpalīdzīgi, jo nav jau viegli celties tik agri no rīta, lai nokļūtu uz mācībām vai darbu skolā. Ja būs labas savstarpējās attiecības skolā, tad jutīsimies labi, būsim priecīgāki un būs arī labākas  sekmes mācībās un darbā! Priecīgu, jauku un saulainu pavasari!

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru