Rīkojums par komisijas izveidi un pienākumu sadali

1/04/2010
Rīkojums Nr.30 izdots Aucē, 2009.gada 10.novembrī
Par komisijas izveidi un pienākumu sadali 
Saskaņā ar darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" realizēšanu Auces vidusskolā nozīmēju komisiju 3.aktivitātes realizēšanai šādā sastāvā:
  1. Indra Špela - direktore;
  2. Ina Ante - direktores vietniece izglītības jomā (metodiskajā darbā);
  3. Ligita Priede - direktores vietniece izglītības jomā (audzināšanas darbā);
  4. Frīdis Sarcevičs - arodbiedrības pārstātvis;
  5. Agris Mellis - interešu izglītības skolotājs, Auces novada pašvaldības pārstāvis.
Komisijas locekļu pienākumi:

  1. Indra Špela - komisijas locekle;
  2. Ina Ante - komisijas priešsēdētāja;
  3. Ligita Priede - komisijas sekretāre;
  4. Frīdis Sarcevičs - komisijas loceklis;
  5. Agris Mellis - komisijas loceklis.
Auces vidusskolas direktore Indra Špela

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru

Piezīme. Tikai šī emuāra dalībnieks var publicēt komentārus.