Mācību kabinetu renovācija Auces vidusskolā

11/12/2009


 05.10.2009.
Mācību kabinetu renovācija Auces vidusskolā

Septembrī veikta 4 mācību kabinetu renovācija par ES struktūrfondu finansējumu realizētā projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Auces vidusskolā” (projekta identifikācijas Nr. 3DP/1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/074/) ietvaros.
              Projekta realizēšanas laikā izremontēts bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas kabinets. Visās minētajās telpās izlīdzināta grīdas pamatne un ieklāts jauns segums, izlīdzinātas, apdarinātas un skaisti nokrāsotas sienas, kā arī atjaunotas elektroinstalācijas un nomainīti apgaismes ķermeņi.
              Pašlaik kabineti „gaida” jauno mēbeļu uzstādīšanu un mūsdienīgu mācību materiālu piegādi. 2010. gada laikā paredzēta informāciju tehnoloģiju, programmatūru un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.
              Dabaszinību priekšmetu jaunā izglītības standarta realizēšana uzsākta jau pagājušajā mācību gadā. Dabaszinību priekšmetu mācību kabinetu modernizācija un aprīkošana atbilstoši mūsdienu prasībām dos iespēju skolēniem izglītības saturu apgūt ar daudzveidīgākām un radošākām metodēm. Domājams, ka skolēnu interese par matemātiku, fiziku, ķīmiju un bioloģiju tāpēc kļūs lielāka, bet pats mācību priekšmetu apgūšanas process interesantāks.  

Renovētie kabineti attēlos:


0 komentāri:

Ierakstīt komentāru