Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” KAA pasākums „ Esmu savas dzīves autors”.

12/08/2017

Personīgās izaugsmes trenera vadīta nodarbība “Mērķu plānošana”.       

   
1.decembrī Auces vidusskolas 12. kl. skolēni piedalījās  personīgās izaugsmes trenera vadīta nodarbībā “Mērķu plānošana”, par to, kā atrast savu dzīves aicinājumu un pareizāk izvēlēties nākotnes profesiju. Nodarbību vadīja Dace Briede – Zālīte, kura ar savu privāto iniciatīvu un līdzekļiem ir izveidojusi personīgās izaugsmes un pilnveidošanās konceptu jauniešiem, pedagogiem un vecākiem – biedrību “Jauniešu akadēmija „Pacelt Pasauli””.  Ideju šim Dace ieguva, studējot Koučinga Akadēmijā (The Coaching Academy, UK) un Jauniešu Koučinga Akadēmijā (Youth Coaching Academy, UK) Londonā. Šobrīd D.Briede-Zālīte ir ieguvusi Personīgās izaugsmes treneres akreditāciju Londonā un angļu psihologa Brajena Meina “Mērķu plānošanas” (Goal Mapping) licenci. Viņai palīdzēja Ligita Millere, biedrības Jauniešu akadēmija “Pacelt Pasauli” valdes locekle, projektu vadītāja, pašizaugsmes programmu trenere un lektore. 
     
Nodarbības programma balstīta uz angļu psihologa Brajena Meina izdotās grāmatas un izveidotās programmas “Goal Mapping” (Mērķu plānošanas”)  metodikas, kas paredz, ka vispirms ir jāsagatavo savs prāts – jābūt atvērtam ar pozitīvu skatu uz dzīvi. Nodarbībā tiek interaktīvi izrunāti piemēri, kad fokusējoties uz konkrētu tēmu, cilvēks sāk saredzēt iespējas un sāk meklēt risinājumus. 
Sākuma skolēniem bija izskaidrota  mērķu plānošanas metodika un notika interaktīva diskusija. Nodarbības otrā daļā notika katra skolēna individuālais darbs pie savas mērķu kartes aizpildīšanas. Radošās sadaļas laikā, treneri izrunāja ar katru individuālo plānu, palīdzēja labāk izplānot, ieteica idejas un iespējamos risinājumus, lai mērķu kartē plānotais būtu objektīvi izmērāms. Nodarbības beigās visiem bija skaidrs (vai daudz skaidrāks nekā iepriekš)  plāns, kā darboties tālāk un, kam pievērst vairāk uzmanību, lai sasniegtu savu nākotnes karjeras mērķi. Katrs skolēns sastādīja savu mērķu karti – ar detalizētu plānu kreisajā kartes pusē un radošo zīmējumu – vīziju – labā kartes pusē.Auces novada pašvaldības pedagoģe karjeras konsultante Nadežda Getikova 

--

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru