„Es un darba tirgus”

4/13/2017

Karjeras attīstības atbalsta pasākums
„Es un darba tirgus”

19.04.2017., plkst. 11:40

Auces vidusskolā

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar darba tirgus attīstību, nodarbinātības un bezdarba problēmām, prasībām esošajiem un potenciāliem darbiniekiem.
Dalībnieki: 10.-12. klašu skolēni.

PROGRAMMA
Lekcija

Darba tirgus tendences Latvijā – Zemgalē – Auces novadā

Lekcijas plāns:
1.    Darba tirgus ietekmējošie faktori.
2.    Nodarbinātības un bezdarba rādītāji Latvijā un reģionos.
3.    Darba tirgus attīstības nākotnes redzējums.
4.    Radi darba vietu pats!

Lektore: Modrīte Pelše
LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore
Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta direktore
1982. gada Auces vidusskolas absolvente


0 komentāri:

Ierakstīt komentāru