Informācija

ADMINISTRĀCIJA:

  • Skolas direktore: Indra Špela  
  • Direktora vietnieki: Ina Ante, Gunita Dambe, Ruta Januze, Ligita Priede, Frīdis Sarcevičs, Aivars Roze
TĀLRUŅI:

  • direktore - 63720952, mob.t.  26183038
  • lietvede - 63745421
  • informātikas kabineti - 63744039

ATBALSTA PERSONĀLS:

  • logopēds - I. Graudiņa
  • sociālais pedagogs - M. Baltiņa
  • psihologs - E. Tabore
  • medicīnas persona daktere - I. Dadzīte

PEDAGOĢISKO DARBINIEKU SKAITS 2021./2022. MĀCĪBU GADĀ: 48

SKOLĒNU SKAITS 2021./2022. MĀCĪBU GADA
1. SEPTEMBRĪ: 463


SKOLOTĀJI 2021./2022. MĀCĪBU GADĀ:

Ābele Ilze, Arājs Uldis, Juhna Undīne, Bensone Aija, Bensons Jānis, Broča Renāte, Čampere Tamāra, Dadzīte Danute, Logina Paula, Dzērve Ļubova, Eglīte Inga, Elsone Vija, Eņģele Ineta, Grebeža Rita, Guļaško Laima, Juhimenko Sniedzīte, Juļa Rita, Kramiņa Ingrīda, Kreicberga Ērika, Kruglauža Inga, Krūzmane Daina, Kuļijeva Liena, Lasmane Antra, Mestere Inga, Romanauska Inga, Roze Rimma, Sarceviča Ilga, Sarcevičs Frids, Smila Jana, Stankus Elga, Svilāne Lilita, Špels Lauris, Upmane Inese, Valaine Agita, Vežuka Linda, Vikštrema Ilze, Zeltiņa Aija, Zīverte Līga, Gorska Elīna, Vernere Ligita, Pluģe Aiva.


CITA INFORMĀCIJA:

 • Dibināšanas gads: 1945
 • Vietu skaits skolas internātā: 48
 • Datorklašu skaits: 2 (16 +19 vietas) galvenajā korpusā un 2 (7 +4) "vecajā" korpusā
 • Bibliotēka un lasītava: 1 +1
 • Sporta zāles: 2
 • Multifunkcionālo sporta spēļu laukums (ar apgaismojumu)
 • Stadions (333m)

SKOLAS ADRESE:

 J. Mātera 11, Auce, Auces novads., LV3708