'cookieChoices = {};'

Ciemiņi no Nesvižas

9/21/2017

      22.-24.septembrī mūsu skolā uzturēsies un dažādās aktivitātēs skolā un pilsētā notiekošajās Balkrievijas dienās piedalīsies ciemiņi no Auces sadraudzības pilsētas Nesvižas.
     23.septembrī ciemiņi piedalīsies atklātajās stundās 2. un 3.mācību stundu laikā, vēlāk pēc nelielas atelpas notiks balkrievu skolotāju meistraklases, pēcpusdienā darudzības spēle handbolā starp mūsu skolas un viesu komandām, bet vakarā mūsu skolas pārstāvju un ciemiņu skolotāju pārrunas.
      24.septembrī (sestdien) no rīta viesi dosies ekskursijā uz Jūrmalu, bet vēlāk piedalīsies dažādās aktivitātēs pie pilsētas kultūras centra! Vairāk par to visu afišā vai novada mājas lapā - www.auce.lv!

Afiša no - www.auce.lv!

 ----

Mazpulku nometne vasarā

9/05/2017

Vasaras vidū no 17. -21. jūlijam mazpulku dalībniekiem bija iespēja piedalīties lielajā mazpulku nometnē "Visu daru es ar prieku" Jaunpilī.
No Auces mazpulka aktīvi nometnē darbojās Inese Skrastiņa, Annija Brahmane, Simona Valtere un Alīna. Apskatījām Jaunpils apkārtni, uzņēmumus, pili. Piedalījāmies viduslaiku spēlēs, kā arī dziesmas "Augstāk" oriģinālā video klipa veidošanā.
3. septembrī K.Ulmaņa dzimtajās mājās "Pikšās" mazpulku dalībnieki no visas Latvijas veidoja ziedu paklāju - Lietussargi. No Auces mazpulka pasākumā piedalījās 11 mazpulka meitenes. Klausījāmies atmiņu stāstus, eksprezidenta G.Ulmaņa uzrunu, atraktīvo kora "Pa saulei" priekšnesumu un Dobeles zemessargu uzstāšanos.


--- 

Projekts "Digitālās prasmes nākotnes digitālajam darbam"

9/04/2017

Projekta mērķis: Attīstīt jauniešos prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes digitālajām profesijām un sniegt atbalstu skolotājiem, kas veic inovatīvas jauniešu apmācības.

1.kārta (2017.g. vasara): apmācības skolotājiem, no Auces vidusskolas - Inga Kruglauža un Frīdis Sarcevičs

2.kārta: mācās skolēni vecumā no 12 – 26 gadiem. Jaunietis pēc izvēles varēs apgūt vienu no apmācību tematiem: Mājas lapu izstrādē, Datorspēļu izstrāde, Digitālā satura izstrāde un Digitālais mārketings. Apmācības plānots veikt š.g. rudenī un apmācību ilgums būs 40 mācību stundas (klātienes nodarbības 16 – 24h; pārējā laikā patstāvīgais darbs, izstrādājot digitālos projektus).

Projektu īsteno LIKTA sadarbība ar Microsoft Latvia - lasīt pilnu rakstu!

Mācības: 2017.g. septembris – novembris, 40 stundas (16h - 24h klātienē, pārējās – patstāvīgi)
Projektu izstrāde: 2017.g. decembris – 2018.g.marts
Projektu iesniegšana un vērtēšana: E-prasmju dienas
Rezultāts: izstrādātais projekts + oficiāls LIKTA UN MS sertifikāts par pabeigtu kursu + iespēja cīnīties par balvām
Kursu vadītāji skolā: F.Sarcevičs un I.Kruglauža


Moduļi:
  • Multimediju satura veidošana (darbs ar video – MS jaunais rīks)
  • Mājas lapu izstrāde MS Azure un JOOMLA
  • datorspēļu izstrāde (Construct 2)
  • digitālais mārketings
1 skolēns reāli var apgūt  1 moduli (darba būs daudz)!


Mācību materiālihttp://eprasmes.lv/digitalas-prasmes-nakotnes-digitalajam-darbam!


Skolēnus, kuri vēlas piedalīties šajā projektā, vispirms aicinām uz konsultācijām datorklasēs  11.septembrī (8.stundā) vai piektdien pēc 5.stundas (8.septembrī), lai vienotos par dalību projektā, kā arī veiktu reģistrāciju!


Reģistrācija darbam projektā - http://eprasmes.lv/digitalas-prasmes-nakotnes-digitalajam-darbam!

sk. F.sarcevičs
---

Mūsu skola saņem diplomu

8/29/2017

Mūsu Auces vidusskola skolu reitingā darbā ar talantīgajiem skolēniem mazo skolu grupā šajā gadā ierindojusies 4.vietā un nu saņēmusi arī diplomu. Vairāk par apbalvošanas ceremoniju var lasīt la.lv publicētajā rakstā "Liek pamatu zinošai Latvijai"! rakstu var skatīt šeit!

http://www.la.lv/wp-content/uploads/2017/08/Auce_DB_5-664x443.jpg
Foto no minētā raksta

 
Skolureitings.lv - atvērt!
Mazo skolu reitings - atvērt!

Veikmīgu jauno mācību gadu!

---

Zinību diena'2017

8/25/2017


No kļavas pirmā lapa ris,


Jau atkal klāt ir septembris....
  Aicinām uz Zinību dienas pasākumu 
Auces vidusskolā 1.septembrī, plkst. 10:00


---

Starptautiskā jauniešu nometne "Auce-2017"

7/04/2017

    Pirmajā jūlija nedēļā -  no 3.jūlija līdz 7.jūlijam Auces vidusskolā notiek starptautiskā jauniešu nometne "Auce-2017", kurā piedalās komandas no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Moldovas un Polijas. Jauniešiem nometnē paredzētas dažādas aktivitātes - sporta pasākumi, ekskursijas, mēģinājumi partneru valstu dziesmu un deju apguvei, karaokes un diskotēku vakari, nakts orientēšanās Aucē, u.c. pasākumi.
    Nometnes noslēgumā tradicionāli notiek atvadu vakars, kurā jaunieši uzstājās koncertā, tajā rādot nedēļas laikā apgūto. Nometnes dalībnieki aicina visus interesentus uz nometnes nolsēguma koncertu!


---

Uzņemšana Auces vidusskolā 2017./2018.m.g.

6/12/2017

---