Ziemassvētku pasākumi Auces vidusskolā 18. decembrī

12/18/20149.00      Ziemassvētku rīts pie direktores čaklākajiem 1.-5. klašu skolēniem


10.00    pie pilsētas mēra Auces novada pašvaldībā viesojas čaklākie 6.-12. klašu skolēni


10.00    Ziemassvētku pasākums pirmsskolas- 4. klašu skolēniem skolas zālē


16.00    Ziemassvētku pasākums 5.- 8. klašu skolēniem skolas zālē


18.00    Ziemassvētku pasākums 9.- 12. klašu skolēniem skolas zālē


līdz 24.00        Ziemassvētku  balle

****

Čaklākie skolas skolēni 2014./2015.m.g. 1.semestrī
Čaklākie skolēni, kuri uzaicināti pie direktores uz pieņemšanu
2014. gada ZiemassvētkosKlase
Vārds, uzvārds
Īss raksturojums
1.a
Dārta Marga
Dārta labi mācās, darbus izpilda cītīgi un kārtīgi. Rakstu darbus izpilda glīti, meitenei veidojas glīts rokraksts. Dārtai patīk lasīt grāmatas, tāpēc viņa daudz lasa un labprāt dalās pārdomās par izlasīto. Dārta ir draudzīga, māk sadarboties ar klasesbiedriem, mēģina visus iesaistīt spēlēs un rotaļās. Dārta ir izpalīdzīga, vienmēr būs pirmā, kas palīdzēs nelaimē, aizdos, ja kādam kaut kas nav līdzi. Meitene ir jūtīga- pārdzīvo citu bērnu bēdas un neveiksmes, priecājas par citu veiksmēm. Dārta ir ļoti apzinīga, visus uzticētos uzdevumus veic ar atbildību. Patīk palīdzēt skolotājai. Dārta dzied skolas korī, apmeklē dambretes un sporta pulciņus, darbojas mazpulkos. Dārtai patīk visur piedalīties, ir aktīva, sabiedriska.
1.b
Estere Toka
Estere ir klases labais gariņš. Klusa, pieklājīga, patstāvīga, izpalīdzīga. Pati redz, kam klasē nepieciešama palīdzība, un palīdz. Estere atbildīgi veic visus darbiņus gan klasē, gan mājās. Labi mācās. Matemātikas pārbaudes darbos vienmēr saņēm augstāko vērtējumu. Prot domāt loģiski, analizēt situāciju, izdarīt secinājumus. Esterei patīk lasīt grāmatas, piedalās „Bērnu žūrijā.” Estere dzied skolas korī, darbojas keramikas pulciņā. Klases eglītē Estere tēlos Rūķu māmiņu. Estere jūtas atbildīga par visiem un visu, kas notiek klasē, grib, lai visiem būtu labi, ir liels palīgs skolotājai.
2.a
Sanija Pūpola
Katru dienu mērojot ceļu no Jaunauces uz Auces vidusskolu, Sanijai pa ceļam patīk vērot dabu, dzīvniekus, saullēktu, kas atspoguļojās viņas zīmējumos, rakstu darbos, radošajos darbos, kas pilni ar idejām, ierosmēm, rūpīgumu, glītumu.
   Labprāt lasa grāmatas, zīmē, spēlējās ar bērniem gan klasē, gan mājās.
  Apmeklē vizuālās mākslas pulciņu skolā un Auces Bērnu mūzikas skolu, kur apgūst klavierspēli.Piedalījusies klavierspēles konkursā.Skolā patīk mājturība, latviešu valoda, dabaszinības, mūzika.
  Kopā ar  ģimene brīvo laiku pavada ceļojot gan pa Latviju, gan Lietuvu.
  Skolā ļoti labas sekmes mācību darbā, apzinīga, izdarīga, pieklājīga un laba klasesbiedrene citiem bērniem.
  Sapnis - kļūt par skolotāju, lai mācītu bērnus un mācītos jaunas zinības.
2.b
Katrīna Sāra Stankevica
Katrīnai Sārai ir daudz draugu, jo viņa ir ļoti jauka, draudzīga, labsirdīga, izpalīdzīga, atsaucīga. Katrīna Sāra ļoti nopietni izturas pret mācību darbu. Visus darbus viņa cenšas padarīt pareizi, glīti, ar lielu atbildības sajūtu. Vislabāk meitenei padodas matemātika. Savu radošumu viņa izpauž mājturības stundās. Kad tiek vekti dažādi pētījumu, Katrīnas Sāras darbi vienmēr ir interesanti, pārdomāti, jauki un labi noformēti. Meitene ar prieku piedalās skolas rīkotajos pasākumos. Katrīna Sāra apmeklē keramikas pulciņu un mācās Auces bērnu mūzikas skolā- viņa skaisti dzied.
Vēlam Katrīnai Sārai arī turpmāk būt tikpat čaklai un jaukai!
3.a
Estere Gristiņa
Esteres sekmes un zināšanas  ir teicamas visos mācību priekšmetos. Ļoti labi padodas domrakstu rakstīšana un rokdarbi. Meitene stundās strādā aktīvi, ar interesi. Labprāt veic uzticētos pienākumus. Neatsaka palīdzību arī citiem klases biedriem. Ir ļoti atsaucīga un izpalīdzīga. Uzdotie projekta darbi ir veikti augstā līmenī. Cenšas uzzināt daudz ko jaunu gan lasot, gan skatoties televīzijas raidījumus. Ar iegūtajām zināšanām dalās ar klasesbiedriem, iesakot kādus izglītojošos televīzijas raidījumus vajadzētu skatīties. Skolas komandas sastāvā piedalījās „Prāta spēlēs” Dobelē.
Ar labām sekmēm Estere mācās arī Auces bērnu mūzikas skolā, apgūstot vijoles spēli.
3.b
Eduards Vežuks
Eduards Vežuks par sevi saka: "Man patīk mācīties, nodarboties ar sportu. Esmu gudrs un sportisks."Eduards mācās izcili gan matemātiku, gan latviešu valodu. Vienmēr visi darbi nodoti laikā. Ļoti patīk lasīt. Izlasījis visas Harija Potera grāmatas. Ļoti labi zin angļu valodu. Patīk mūzika, tāpēc mācās Auces mūzikas skolā spēlēt klavieres pie skolotājas Ingrīdas Petrauskas. Nākotnē vēlas kļūt par slavenu pianistu kā Raimonds Petrauskis. Katru dienu daudz laika velta klavierspēlei.
Taču arī sportam atrod laiku. Šogad iestājies tenisa pulciņā, jo vēlas iemācīties labi spēlēt tenisu.
Kopā ar klasesbiedriem organizēja un vadīja klases pasākumu.
Klasesbiedri par Eduardu saka: gudrs, labestīgs, jauks, nopietns, izpalīdzīgs, labs draugs, devīgs, talantīgs, nekad nedara pāri citiem.
4.a
Anna Šneidere
Anna labi mācās, dzied skolas vokālajā ansamblī un dejo tautisko deju kolektīvā „Saulīte.” Meitene apgūst klavierspēli Auces bērnu mūzikas skolā. Anna piedalījās Latvijas Mūzikas skolu audzēkņu konkursā „Talants Latvijai” un tika izvirzīta finālam. Anna ir klusa, mīļa un atsaucīga klasesbiedrene saviem klasesbiedriem.
4.b
Krista Evarsone
  Krista Auces vidusskolā sāka mācīties 2.klases beigu posmā. Iepriekšējos mācību gadus zināšanas bija apguvusi Anglijā. Sākumposms meitenei bija ļoti grūts, daudz tika strādāts skolā un arī mājās, arī vasaras brīvdienās.                 Krista bija apņēmības pilna, ar lielu darbu sasniedza labus rezultātus, apgūstot mācību vielu, ko vienaudži bija darījuši divos mācību gados.Kristai patīk lasīt, stāstīt, izteikt savas domas, piedalīties diskusijās. Nelielas grūtības sagādā matemātika. Taču vidējā atzīme šjā mācību gadā ir 7.
 Uzsākot mācības 3. klasē Krista sāka mācīties Auces Mūzikas skolā. Viņai patīk mūzika un kustība, tāpēc dejo deju grupā „Kāpnes” un dzied ansamblī.
Kristai patīk piedalīties dažādos pasākumos, uzstāties, to viņa dara ar lielu atbildības sajūtu.
  Vecāki meitai uztic dažādus nopietnus pienākumus, ko viņa izpilda ar lielu atbildības sajūtu. Tieši tāpat viņai var uzticēt pienākumus skolā, jo viņa tos izpildīs apzinīgi, laikā.
   Pret vienaudžiem un pieaugušajiem vienmēr ir atvērta, draudzīga, izpalīdzīga, saprotoša, bieži smaida. Kristai nepatīk, ja dara pāri gan citiem, gan viņai.
  Paldies Kristas vecākiem par ieguldījumu audzināšanas darbā, par sadarbību ar skolu.
5.a
Zane Jadčenko
Zane mācās Auces vidusskolas 5.a klasē. Zanes sekmes ir labas. Viņa ir gudra, draudzīga, labsirdīga, izpalīdzīga, jautra, klusa. Meitene nav skaudīga,ar lielāko prieku gatava visiem palīdzēt.
   Zanei interesē sports, vizuālā māksla, mājturība. Zanei patīk lasīt grāmatas, minēt krustvārdu mīklas. Jau no mazotnes Zane sacer dzejoļus, pasakas. Viņai patīk dejot, kā arī piedalīties dažādos konkursos.
   Meitene darbojas šādos pulciņos – floristikas pulciņā, ornitoloģijas pulciņā, mazpulkos.
   Zane izsaka savu viedokli, ir atklāta pret citiem. To pašu viņa vēlas arī no pārējiem.
5.b
Kima Megija Staņislavska
Kima Megija ir ļoti centīga, viņai ir labas sekmes mācībās. Meitene mācās Auces mūzikas skolā klavieru klasē, labi dzied, dejo hip-hop dejas deju grupā  "Kāpnēs." Megija ir draudzīga un pieklājīga.

Čaklākie skolēni, kuri uzaicināti pie mēra uz pieņemšanu
2014. gada Ziemassvētkos


Klase
Vārds, uzvārds
Īss raksturojums
6.a
Anna Luīze Bulvāne
Izcilas un teicamas sekmes visos mācību priekšmetos. Lielisks organizatora talants, cieņa un autoritāte klasesbiedru vidū. Ar panākumiem piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs. Mācās mūzikas skolā, kur dzied ansamblī un korī "Dziediņš". Dzied Auces vidusskolas korī un dejo tautisko deju ansamblī "Virpulītis".
6.b
Daniela Paula Prudņikova
Daniela ir ļoti apzinīga mācību darbā un ar augstu pienākuma apziņu. Sekmes ir ļoti labas un teicamas. Danielai padodas valodas, tāpēc latviešu valodā, krievu un angļu valodā vērtējums ir “izcili”. Daniela čakli mācās arī Auces mūzikas skolā.
Viņa aktīvi piedalās gan klases, gan skolas pasākumos. Daniela palīdz organizēt klases vakarus, izdomājot spēles un uzdevumus. Viņa piedalās klases dekorēšanā un Ziemassvētku apsveikumu gatavošanā. Attiecībās ar  klases biedriem Daniela ir laipna, draudzīga un atsaucīga. Viņa vienmēr izpilda uzticētos pienākumus.
7.a
Iluta Marija Vidiņa
Iluta ir apzinīga, sirsnīga un ar augstu pienākuma sajūtu. Mācībās uzrāda labas sekmes – klasē ir trešajā vietā  Iluta ir piedalījusies informātikas olimpiādē.  Meitene ir pārliecināta par sevi, nekad nepadodas . Iluta lasa nopietnu literatūru. Viena no pēdējām izlasītām grāmatām ir “Miljonāra prāts”.Jau septīto gadu piedalās bērnu žūrijā, Auces vidusskolā.  Ilutai patīk organizēt klases vakarus un piedalīties klases un skolas pasākumos. Ir draudzīga. Viņa ir ar savu raksturu, bet ļoti atsaucīga, vienmēr centīsies izpalīdzēt; ja vajag, tad noorganizē klasesbiedriem pikniku vai klinģera cepšanu. Šogad tas tika cepts par godu Latvijas 96.gadadienai. Klasē meiteni ciena.
7.b
Henriks Bērmanis
Henriks ir talantīgs un vispusīgi  attīstīts puisis .Vienlīdz labi padodas visi priekšmeti, par ko liecina atzīmes. Nav neviena vērtējuma zemāka par 8 ballēm, Henriks pretendē uz „zelta” liecību!. Pagājušajā mācību gadā Atzinību ir ieguvis matemātikas un latviešu valodas olimpiādēs. Mājturības un tehnoloģiju olimpiādē iegūta 1.vieta, bet konkursā  Zemgales reģionā Henrika darbs ieguva 2. vietu. Ar labiem panākumiem startēja vizuālās mākslas konkursā. Šogad  individuāli apmeklē ķīmijas nodarbības, lai gan šo priekšmetu sāk apgūt tikai 8.klasē. Henriks mācās Auces mūzikas skolas klavieru klasē. Ārpus stundām dzied 7.klašu ansamblī, skolas jauktajā korī „Tikai tā!”, Auces k/c jauktajā korī.
Atsaucīgs un izpalīdzīgs saskarsmē ar klases biedriem, aktīvi piedalās klases un skolas pasākumos.
8.a
Amanda Bekere
Amanda ar ģimeni pirms trim gadiem atgriezās Latvijā, pēc triju gadu prombūtnes ārzemēs. Veiksmīgi adaptējās skolā un klasē, apguva iekavēto mācību programmu.  
Amanda ir meitene ar vispusīgām spējām un prasmēm, kuras mērķtiecīgi attīsta. Atbildīga attieksme pret mācībām un uzticētiem pienākumiem. Cenšas sasniegt izvirzīto vēlamo rezultātu. Apzinās izglītības nozīmi un tās nepieciešamību savā dzīvē.
Mācās Auces mūzikas skolā, apgūst prasmes spēlēt bungas.
Piedalās angļu valodas un informātikas olimpiādēs.
Piedalās ārpusstundu pasākumos, ir aktīva ideju ierosinātāja. Amandai par dažādiem jautājumiem ir savs viedoklis, spēj to pārliecinoši izteikt.
Mīl aktīvu dzīvesveidu, sporto ikdienā, pārstāv skolu dažādās sporta aktivitātēs starpnovadu sacensībās. Ļoti patīk spēlēt futbolu.
Atjautīga un ar humora izjūtu, dzīvespriecīga un izpalīdzīga, smaidīga un komunikabla, prot atrast kopēju valodu ar visiem skolēniem klasē - tāda Amanda ir klases biedru skatījumā.
Prieks par šādiem bērniem!
8.b
Kaspars Stalidzāns
8.b klase Kaspars Stalidzāns. Ar Kasparu ir interesanti strādāt stundās, jo darbu veic godprātīgi un vienmēr grib zināt vairāk un pamatīgāk. Patstāvīgi strādā, lai paaugstinātu savas zināšanas un intelektu, kas atspoguļojas arī mācību rezultātos. Viņa ceļš uz zvaigznēm ir ērkšķains. Ja 5.klasē Kaspara vidējais vērtējums bija 5,9, tad šobrīd tas ir 7,4. Liels atbalsts klases audzinātājai pasākumos, klases dzīves organizēšanā, ideju realizēšanā, sīku remontdarbu veikšanā klasē. Tieši Kaspars bija iniciators piemiņas zīmju izgatavošanai, ko uzdāvinājām Likteņdārzam ekskursijas laikā. Pieklājīgs gan attieksmē ar saviem vienaudžiem, gan ar pieaugušajiem.
9.a
Elīna Klepeca
Elīna ir klases draudzīgākā, izpalīdzīgākā, mīļākā un centīgākā skolniece, visatsaucīgākā klasesbiedrene. Viņa vienmēr iesaistās klases un skolas pasākumos un izpilda uzdotos uzdevumus. Elīnas sekmes mācībās ir augstas. Brīvajā laikā Elīnai patīk ceļot kopā ar ģimeni, klausīties mūziku, lasīt grāmatas. Nākotnē vēlas kļūt par uzņēmēju.
10.a
Kaspars Grābens
Zinošs, zināt un izprast gribošs, atsaucīgs un izpalīdzīgs puisis.
Beidzis Auces bērnu mūzikas skolu, spēlē akordeonu.
Divus gadus aktīvi piedalījās starptautiskajā projektā Comenius - veidoja visas šī projekta videoprezentācijas. Projekta ietvaros Kasparam bija iespēja pabūt Turcijā un Polijā, kur varēja pielietot savas labās angļu valodas zināšanas.
Kaspars ir veidojis arī Auces vidusskolas mājas lapas prezentāciju un klasei nepieciešamos video.
Interesējas par jaunākajām datortehnoloģijām, patīk vadīt automašīnu.
Savu nākotni Kaspars vēlas saistīt ar būvniecību.
11.b
Anrta Salmgrieze
Antra Salmgrieze mācās Auces vidusskolas 11.b klasē un mācības vidusskolā uztver kā darbu, kuru apzinīgi jāpilda. Reizēm gan mācībām patraucē aktīvā ārpusskolas dzīve, bet zaudēto var atgūt, ja ir mērķis. Un mērķis ir iegūt vispusīgu dzīves pieredzi un labu izglītību. Lai gan īsti par traucēkli ārpusskolas dzīvi nosaukt nevar, jo tā Antra attīsta savus daudzos talantus un spējas. Dejošana deju grupā „Kāpnes” un piedalīšanās valsts mēroga deju uzvedumos, dziedāšana Auces vidusskolas korī „Tikai tā”, sporta treniņu nodarbības un dalība novada un starpnovadu sacensībās. Šogad pirmie soļi arī Debašu kustībā.
Antra mācās arī Bēnes mākslas un mūzikas skolā apgūstot programmu „Datordizains”. Tur iegūtās zināšanas devušas iespēju piedalīties un gūt panākumus vairākos konkursos un izstādēs. Jaunākie sasniegumi ir 3. Vieta trīs dimensiju darbu kategorijā, vecuma grupā 16 – 21 gadi, 9. Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē „Šodienas stāsti” ar darbu „Mūžīgā saziņa”. Antra ir arī viena no literārās biedrības „Spārni” izdotās grāmatas mākslinieciskā noformējuma un ilustrāciju autorēm. Un  Antras veidoto logo par savu atpazīstamības zīmi  izvēlējās Auces novada sociālais dienests.
Nepalikt vienaldzīgai, atrast enerģiju un aizraut sev līdzi ne tikai dvīņumāsu un visu klasi, bet arī apkārtējos – tas ir Antras Salmgriezes izaicinājums.
12.a
Rūdolfs Mesters
Visus skolas gadus ir mācījies tikai labi un teicami. Ir izgājis garu sevis meklēšanas ceļu- no interesēm par sportu un kokapstrādi līdz zēnu vokālajam ansamblim. Pabeidzis Auces mūzikas skolu, mācījies vokālo dziedāšanu pie skolotājas Dūmas. Izmēģinājis spēkus komponēšanā.
Dzied zēnu vokālajā ansamblī, labprāt pieņem piedāvājumus pasākumu vadīšanai gan skolā, gan Auces kultūras centrā.
Klases biedri Rūdolfu vērtē kā spējīgu cilvēku ar nospraustu mērķi dzīvē.

***