5/29/2020


Uzņemšana Auces vidusskolas 10.klasē 2020./2021.m.g.

5/28/2020

--

Auces vidusskolas koris “Tikai tā!”

5/12/2020
       Auces vidusskolas koris “Tikai tā!”, tāpat kā visi pārējie kolektīvi Latvijā cītīgi apguva repertuāru, gatavojās skatēm un cerēja piedalīties Dziesmu svētkos. Diemžēl, nāksies gaidīt vēl vienu gadu , bet labā ziņa ir tā, ka ir uzšūti jauni kora tērpi, kas gaida savus dziedātājus. Paldies par tērpu tapšanu Bēnes šuvējām, Andai un Sandrai, kuras darināja meiteņu tērpus un Auces šuvējai Ļudai par zēnu kreklu šūšanu. Tāpat paldies Auces novada pašavaldībai un skolas direktorei I. Špelai, par piešķirtajiem finansiālajiem līdzekļiem. Bet vissirsnīgākais paldies Aijai Vežukai, kura ne tikai būdama EK”Auce” vadītāja vienmēr atbalstīja skolu, bet turpina to darīt arī kā privātpersona. Aija katram kora dalībniekam uzdāvināja tautisko saktiņu, tērpa papildinājumam.


P.S. kora tērpu modeļu lomās iejutās 12.kl. dziedātāji Patrīcija un Eduards

Kora dziedātāju vārdā, kora vadītāja Ruta Januze

---

Mēs 90-tajā - Latvijas neatkarības atjaunošanas gadā!

5/03/2020


---

Par attālinātās mācīšanas iespējām

4/13/2020
Var izmantot:
 • E-klase - failu pievienošana stundai (mājas darbi), skat. https://ej.uz/ttte;
 • E-klase - vēstules ar pielikumiem, skat. https://ej.uz/vrqy;
 • Uzdevumi.lv - veidojam uzdevumus, dodam izpildīt un sūtam rezultātus uz E-klasi;
 • Soma.lv - pievienojam žurnālus; nosūtam uzdevumus uz E-klasi;
 • collabedit.com tiešsaistes teksta redaktors sinhronam darbam ar tekstu! Darbam jāpaņem: Creat New Document un adrese (no adreses rindas) jānokopē un jānosūta skolēniem, skolēni pieslēdzas ar savu vārdu un strādā. Pieejams arī čats operatīvai saziņai darba laikā. 
 • WhatApp - sarunas, failu apmaiņa (fali būs WhatApp Media mapē);
 • Nearpod.com - straumējam interaktīvas prezentācijas uz skolēnu ierīcēm;
 • Sutori.com  - veidojam interaktīvus digitālus stāstus un koplietojam (straumējam, sūtām adresi, ..);
 • Mākoņdiski un servisi (Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box, Mediafire, u.tml.) - materiālu glabāšanai, izplatīšanai un koplietošanai;
 • Google veidlapas - testi, uzdevumi un failu iesūtīšana skolotājam;
 • MS Onenote - ja uz OneDrive, tad tā ir tiešsaistes digitālā grāmatiņa, kurā var ievietot/ievilkt prakstiski jebkādus materiālus;
 • Blendspace (Tes Teach) - ļoti vienkārši izveidojamas prezentācijas, kuras vienkārši koplietot ar skolēniem;
 • Wizer.me - testi un interaktīvi mācību materiāli, kurus ērti uzdot izpildei, var apkopot rezultātus, jautājumus un atbildes var ierunāt;
 • GoFormative - interaktīvas prezentācijas, ērti dalīties ar skolēniem.
Vēl daži noderīgi servisi
 • SnapChat - zibenīga satura apmaiņa, lieto daudzi skolēni; 
 • ziņapmaiņas servisi - daudz un dažādi;
 • Vocaroo.com - ieraksti uzdevumu balsī, nosūti skolēnam, skolēnis balsī ieraksta atbildi un atsūta skolotājam uz e-pastu;
 • Spiral.ac - vēl viens serviss interaktīvu prezentāciju sagatavošanai un straumēšanai uz skolēnu ierīcēm;
 • Loom.com - īsu video ierakstīšanas vide;
 • Edulastic.com - interaktīvu darba lapu un uzdevumu izveidei un nosūtīšanai skolēniem;
 • Floopedu.com - mājas darbu iesūtīšanai, apkopošana un vērtēšana, komentēšana;
 • Turtle Diary (https://www.turtlediary.com/) - vieta atraktīvu un interaktīvu, kā arī drukājamu materiālu izveidei (mazākajiem).
 • https://www.rollapp.com/apps - plaša tiešsaistes  lietotņu kolekcija! 
Vebināru un virtuālo klašu servisi
Tiešsaistes tāfeles
 •  WBO (open source): https://wbo.ophir.dev/, piemērs - https://wbo.ophir.dev/boards/Aucesvsk; (ērta skaidrojumiem, piezīmēm rokrakstā, vienkāršiem zīmējumiem)
 •  https://miro.com   - populāra, ar milzum daudz un dažādām iespējām! Lai varētu pilnvērtīgi strādāt, jāpierakstās!
 • https://whiteboard.explaineverything.com/ - tāfeles rīki, mikrofons, ieraksts, var uzaicināt dalībniekus! Uzaicināt citus un kopīgot (Share) var pēc pierakstīšanās sistēmā! 
 • Virtual Manipulatives Glencoe.com tāfele -  https://ej.uz/mbme, lieliska, ar rīkiem matemātikai, bet prasa Flash atbalstu (der Opera, Firefox, Edge), tātad nedarbosies planšetēs un tālruņos!
 • https://awwapp.com - laba tiešsaistes tāfele, pievienojot cilvēkus, uzģenerē adresi, QR kodu, iegulto kodu un iespējas izlatīt ar e-apstu, Twiterī vai Facebook.
 • https://whiteboardfox.com; - ļoti vienkārša tiešsaistes tāfele, sesiju kopīgo (Share) ar adresi, var zīmēt, rakstīt, ievietot attēlus, veidot ekrānkopijas un momentāni tās kopīgot (izplatīt) ar adresi, ieraksta darbības uz tāfeles, tās var atskaņot atkārtoti, ierakstu momentāni var kopīgot (izplatīt) ar ieraksta adresi! Lielisks rīks jauna vai nesaprasta materiāla, kļūmju un nepilnību paskaidrošanai. Balsi jānodrošina citā kanālā!
 • https://ziteboard.com/ -  ne tikai tāfele, bet labs rīks sadarbībai!
 • Groupboard: https://www.groupboard.com/products/ - pieejama bezmaksas versija, visai papulārs instruments sadarbībai un mācībām, plašas iespējas, ieteicams papētīt Demo izvēlni! Tur atrodamas demo tāfeles dažādām vajadzībām, t.sk. matemātikas apmācībai (Ieskaitot funkciju grafiku kosntruēšanu!)! 
 • https://draw.chat/ - iespaidīgs rīku klāsts, kopīgo ar adresi, 10 MB vēsture istabai, var augšuplādēt 10MB failus, saglabā istabas datus 1 mēnesi, ir balss un video čati (videokonference tāfeles istabā). Izplatīt (kopīgot) var ar adresi, QR kodu vai ielūdzot ar e-pastu! 
 • https://huddleiq.com/pricing/ - 75 dienas par brīvu, ietver tāfeles rīkus, čatu, balsošanu jeb aptaujas, ekrāna kopīgošanu un vebināra iespējas!
 • https://limnu.com/ - interesanta tiešsaistes tāfele ar labām iespējām, izveidotajai tāfelei var pieklūt 14 dienas, ir pieejams bezmaksas konts! 
 • Twiddla: https://www.twiddla.com/ - teicama tiešsaistes tāfele ar plašām iespējām, sīkāk par šo tāfeli lasiet šeit - https://ej.uz/gsfa!
 • http://board800.com/ - vienkārša un laba tiešsaistes tāfele, bet prasa Flash, tātad nedarbosies planšetēs un tālruņos!
 Informācija tiks papildināta! Skatiet arī - https://manaklase.weebly.com/

Attālinātā darba formas ar izglītojamiem Auces vidusskolā

3/25/2020sk. I.Kruglauža

---

Attālinātais mācību process Auces vidusskolā

3/20/2020
Skolotāja loma un atbildība
Skolēna loma un atbildība
Vecāku loma un atbildība

Plāno attālināto mācību procesu atbilstoši skolas metodiskajiem norādījumiem.

Ievieto E-klasē aprakstu ar stundā veicamajiem darbiem līdz katras darba dienas plkst. 10.00.

Ir pieejams skolēniem konsultāciju laikā (e-klasē/telefoniski/whatsapp).

Sagatavo izdrukātus materiālus skolēniem, kam nav tehniskais nodrošinājums, lai piedalītos attālinātajā mācību procesā.

Seko līdzi skolēnu paveiktajam, nodrošina skolēniem atgiezenisko saiti par stundā apgūto.

Sadarbojas ar klases audzinātāju, skolas vadību, sociālo pedagogu, ja skolēns nepiedalās attālinātās mācīšanās procesā.

Katru darba dienu no plkst. 10.00 E- klasē iepazīstas ar dienas uzdevumiem, lai plānotu savu laiku uzdevumu izpildei un zinātu, kad noteikti jāatrodas tiešsaistē.

Ja skolēns nevar piedalīties attālinātās mācīšanās procesā, informē par to klases audzinātāju.

Atbilstoši E-klasē saņemtajiem norādījumiem, veic uzdotos uzdevumus. Darbus skolotājam iesniedz norādītajos termiņos. Ja to nevar izdarīt (veselības stāvokļa, tehnisku vai citu problēmu dēļ), informē mācību priekšmeta skolotāju un vienojas par laiku, kad darbs tiks iesniegts.

Aktīvi izmanto iespēju sazināties ar skolotājiem, lai konsultētos par uzdevumiem un uzdotu jautājumus, ievērojot skolotāju norādītos laikus.

Ja skolotājs paredzējis tiešsaistes aktivitātes, savu tehnisko iespēju robežās skolēns tajās piedalās.

Nodrošināt, ka bērns katru darba dienu mācību laikā ir mājās un gatavs piedalīties attālinātās mācīšanās procesā.

Ja iespējams, nodrošināt bērnam datoru un/vai telefonu ar interneta pieslēgumu. Ja tas nav iespējams, tad vecāku pienākums ir ziņot par to klases audzinātājam, lai skola varētu nodrošināt izdrukātus mācību materiālus.

Vecāks nodrošina piegādāto mācību materiālu saņemšanu.

Informēt klases audzinātāju, ja bērns konkrētā dienā nevar piedalīties attālinātās mācīšanās procesā (veselības vai tehnisku iemeslu dēļ).

Pārliecināties, ka bērnam ir pieeja E-klasei (viņš zina lietotājvārdu un paroli). Paroli iespējams atjaunot, sazinoties ar klases audzinātāju.

Atbalstīt bērnu attālinātās mācīšanās procesā – palīdzēt iekārtot darba vietu, palīdzēt plānot darba laiku, dienas beigās pārrunāt, kā bērnam veicies.