'cookieChoices = {};'

Lieliskas ziņas no valsts ķīmijas olimpiādes

3/27/2017

       Lieliskas ziņas no valsts ķīmijas olimpiādes - 9.klases skolēnam Henrikam Bērmanim II pakāpes diploms Ķīmijas valsts 58.olimpiādē! Henrikam un Undīnei Barvidai lieliski veicies arī atklātajā ķīmijas olimpiādē, kur abi ieguva godalgas. Vietas un godalgu bildes no atklātās ķīmijas olimpiādes tiks pievienotas vēlāk pēc oficiālo rezultātu saņemšanas!

Henriks un viņa saņemtie apbalvojumi valsts ķīmijas olimpiādē:Veiksmīgus startus arī turpmāk!

-----

Sirsnīgi sveicieni Sieviešu dienā!

3/08/2017


Lai Jums visām jauka un skaista diena!

---

Labāk dzīvot veselīgi nevis slimot!

3/07/2017


No 13. līdz 17.februārim Auces  vidusskolas skolēni Annija Brahmane, Kristers Martins Zeikmanis (7.a) un Kima Megija Staņislavska (7.b) kopā ar skolotājām Gunitu Dambi un Janu Smilu piedalījās Erasmus+ skolu partnerības projekta “Food and Health; it’s better to prevent than to cure” (Projekta Nr.2016-1-NL01-KA219-022900-3) sanāksmē Norvēģijas pilsētā Hofā. Projekta sanāksmē tikās skolēni un skolotāji no 5 Eiropas valstīm: Norvēģijas, Nīderlandes, Igaunijas, Spānijas un Latvijas. Šī bija pirmā tikšanās, kurā katras skolas pārstāvji iepazīstināja ar sevi, savu skolu. 
Auces vidusskolas skolēni prezentēja veiktos mājas darbus, ko mācību stundās un arī brīvajā laikā veica abu septīto klašu skolēni. Informātikas un angļu valodas stundās tika pētītas un veidotas prezentācijas par partnervalstu ēdienu un ēšanas tradīcijām, veikta skolēnu aptauja par veselīgu dzīvesveidu. Aktīvākie skolēni gatavoja prezentācijas par veselīga dzīvesveida izpratni mūsu skolā- par augļu un dārzeņu dienām rudenī, kā arī par Olimpisko dienu.
Piecas projekta dienas aizritēja ātri, bagātas ar emocijām, iegūtām zināšanām, jaunām prasmēm. Katras uzņemošās valsts uzdevums ir sniegt viesiem izpratni par savas valsts veselīgu dzīvesveidu. Mēs iepazinām tradicionālo norvēģu virtuvi, cepām maizi, daudzi no mums apguva savas pirmās  slēpošanas prasmes. Brīnījāmies, cik daudz pienākumu skolēni Norvēģijā dara paši (klāj galdu, mazgā traukus, sakārto aiz sevis utml.), un darījām kopā ar viņiem. Piedzīvojām brīnišķīgu skolas balli, kurā visi ir ģērbti atbilstoši etiķetei, prot ievērot galda kultūru, dejot.
Skolēni tika uzņemti viesģimenēs, un jau visai drīz sarunās parādījās vārdi “mamma, tētis, brālis, māsiņa”, bet nu jau attiecināmi uz jauno ģimeni.
Mazliet skolēnu iespaidi:
Kristers: Es iepazinos ar jaukiem un interesantiem cilvēkiem.
Kima: Šis ceļojums bija super izdevies, deva man jaunu pieredzi! Man patika maizes cepšana, slēpošana bija liela pieredze, bet visvairāk patika balle, tas bija mans sapnis... Šis ceļojums man deva iespēju drošāk runāt angliski, daudz ko iemācījos!
Annija: Man ļoti patika, ka visi cilvēki bija draudzīgi un izpalīdzīgi. Man patika ģimene, pie kuras dzīvoju. Mēs ar Kimu sadraudzējāmies ar spāņu meitenēm. Tas bija aizraujoši un uzlaboja mūsu zināšanas par citām tautām un arī angļu valodu. Tikai - man nepatika, ka šī nedēļa ti ātri pagāja!
Pirmā projekta sanākme beigusies. Laiks gatavoties nākamajai. Tā notiks pie mums Auces vidusskolā laikā no 15. līdz 19.maijam. Tā būs iespēja ģimenēs uzņemt aptuveni 16 skolēnus no citām valstīm, iepazīstināt ar savu skolu, pilsētu un valsti. Kas zina, varbūt iegūt patiesus draugus!

Gunita Dambe, projekta koordinatore       

Foto no projekta pasākumiem


 
  ---
Auce, sveicam Tevi vārda dienā!

3/06/2017

      3.martā 1.-9.d un 5.-7.f klašu skolēni pulcējās uz svētku stundu- Auces vārda dienas svinībām.
Auces vārda raksturojums, domājam, piemīt vairumam aucenieku: mīļa, izveicīga, labprāt draudzīga un izstaro labvēlību. Enerģija iet roku rokā ar pārspīlētkāri, jo Auces fantāzijai nav robežu.
Kā jau svinībās iederas, bija gan priekšnesums (2.,3.d), gan dāvanas. Visi skolēni savas labās domas ielika pašu gatavotā sirsniņā, kura patiesi gatava tapa tikai ar drauga palīdzību. Laiks bija arī rotaļām un vēlējumiem. Jo zinām- vajag tikai vēlēties... viss piepildās!

•    Lai Auce ir sakopta, ar jaunām celtnēm, labiem ceļiem, tīru gaisu un laimīgiem iedzīvotājiem!
•    Esi skaista, skanīgāka brīvdienās! Lai vairāk cilvēku un vairāk darba!
•    Lai mūsu mīļā Auce paliek vienmēr skaista un sakopta! Lai Aucē dzimst daudz bērnu!
•    Auce, esi skaista, tīra, liela, spēcīga, ar daudz iedzīvotājiem! Lai vienmēr valda miers!
•    Esi vienmēr tīra, zaļa, skaista un viesmīlīga! Lai Tev netrūktu iedzīvotāju ar čaklām rokām un gaišām sirdīm! Mēs Tevi mīlam, Auce!


Jaukus svētkus visiem auciniekiem!

---

1.marts - angļu valodas diena Rīgā

3/03/2017

       Jau otro reizi šajā mācību gadā Auces vidusskolas skolēniem bija iespēja piedalīties angļu valodas dienā Rīgā, kur Maskavas namā  viņi skatījās American Drama Group teātra izrādi “Martin Luther King”. Dienas otrajā pusē jaunieši veica uzdevumu – angļu valoda galvaspilsētas ielās, veikalu skatlogos utt., veidojot grupu selfiju galerijas. Pasākumā piedalījās Kitija Lūcija Gristiņa, Diāna Jakuboviča, Karīna Dombrovska, Renāte Mikne, Patrīcija Jurģe-Jurģīte, Daniela Paula Prudņikova, Anna Luīze Bulvāne, Elīna Klepeca, Pannapat Thanakun, Kaspars Grābens, Elvis Hincenbergs, Mareks Biskars, Aigars Ozols un skolotāja Inga Eglīte.

Daži foto


 
  
  
  
  

Sk. I.Eglīte                                 
---             

Konkursa "Latvijas Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei" fināls

2/27/2017


24.februāri šie smaidīgie, sagurušie, bet ļoti gandarītie ļaudis pavadīja Latvijas Nacionālās bibliotēkās korē, konkursa "Latvijas Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei" finālā. Arī mūsu – Auces vidusskolas komanda – Līga, Diāna un Kaspars.
12 vidusskolēnu komandu veidotos spēļu prototipus dažādās nominācijās vērtēja plašs un daudzveidīgs žūrijas pulks: Latvijas Kultūras akadēmijas, LR Kultūras ministrijas un Saeimas, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Valsts izglītības satura centra, Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komitejas un uzņēmuma "Brain Games" pārstāvji.
Diena bija gara, informācijas un emocijām bagāta. Jaunieši savos spēļu prototipos bija ieguldījuši milzīgu darbu - daudzas no spēlēm jau bija principā gatavas, tās bija pārdomātas un izstrādātas. Bija spēles, kurās tika pārbaudītas zināšanas par visām Latvijas Kultūras kanona vērtībām, un bija tādas, kurās bija jākoncentrējas uz kādu konkrētu jomu. Bija spēles, kurās jānokomplektē tautas tērps , un bija spēles, kur jāatpazīst latvju zīmes.
Žūrija varēja tikai noelsties - tik liels darbs, tik labs rezultāts tik mazā laikā!
Kaut arī vērtēšanas process nebūt nebija vienkāršs, tomēr pēc garām diskusijām un sarunām visām komandām tika piešķirts pirmās pakāpes diploms un katram sava nominācija.

Auces vidusskola ieguva balvu nominācijā "Labākā spēle latvju zīmju komunikācijā".

Paldies jauniešiem par enerģiju, izturību, radošo garu un nenobīšanos piedalīties grūtajā konkursā! Sk. L.Vežuka         
---

Atvērto durju diena Aucē

2/15/2017