Starptautiskā jauniešu projekta “Auce – 2015” atklāšanas koncerts

6/30/2015


2014./2015. mācību gads noslēdzies!

6/17/2015

40 skolēniem to izdevies beigt īpaši veiksmīgi - ar labām un teicamām sekmēm!
Mācību gada beigās sudraba liecības saņēma skolēni, kuru gada vērtējumi nebija zemāki par 7 ballēm:
Erīna Dzilna, Megija Kalniņa, Anna Šneidere, Madara Ādmidiņa, Zane Jadčenko, Ance Marga, Agnese Žvibule, Ivo Darens Kreicbergs, Roberts Lataks, Mairita Kraukle, Linda Mežule, Marlēna Amanda Stanka, Laura Jadčenko, Kristiana Patrīcija Valukevica, Henriks Bērmanis, Solvita Modra Dovnaroviča, Amanda Bekere, Līga Holodņikova, Kitija Lūcija Gristiņa, Tīna Suharevska, Eva Salmgrieze. Arī 9. un 12. klašu skolēni, kuriem liecības neizsniedz, jo tiek izsniegtas apliecības vai atestāti, mācījušies sudraba liecības līmenī: Elīna Klepeca, Intars Jomants, Santa Junkere, Simona Valtere, Ketija Dirko un Agnese Pidrika.
Zelta liecības saņēma skolēni, kuru gada vērtējumi nebija zemāki par 8 ballēm: Roberts Ginters, Abigeila Aldona Zīle, Ilze Križjus, Anna Luīze Bulvāne, Daniela Paula Prudņikova, Patrīcija Jurģe- Jurģīte, Laura Kristīne Kulbe, Undīne Barvida, Antra Salmgrieze, Alīna Jarmoļiča. 9.klases liecība zelta vērtībā ir Verai Romanovskai, bet 12. klasē- Rūdolfam Mesteram. 
Vidusskolas posmā skolniece ar zelta liecību un visaugstākajā sekmēm saņēma īpašu balvu- EUR 200,00. Apsveicam visus īpašo liecību saņēmējus! 
Lai saulaina, jauka, radošas atpūtas un jauniem iespaidiem bagāta vasara!

Absolventu salidojums'2015

4/01/2015

Auces vidusskolas absolventu kārtējais salidojums notiks 
 2015.g. 30.maijā 

 Sākums pkst. 18:00 
Dalības maksa: 5 EUR 

 Darbosies fotogrāfs, par samaksu foto būs iegūstami uz vietas salidojuma norises laikā! 

 Sākam gatavoties, apzinām un apziņojam draugus un visus zināmos Auces vidusskolas absolventus!


Telpas abolventiem


Izlaiduma Nr.Izlaiduma gadiTelpaSkolotāji
1. -9.1950.-1954.V_sk 112.kab.
10.-12.1959.- 1961.V_sk 107.kab.
13. - 14.1962.- 1963.V_sk 111.kab.
15.-16.1964.- 1965.V_sk 110.kab.
17.-32.1966.- 1982.V_sk sk. sporta zāle
39.1989.107.kab.V.Jaunzeme, K.Feldmanis
33.1983.403.kab.H.Dundure
36.1986.305.kab.H.Dundure, E.Vītola
34., 38.1984., 1988.108.kab.H.Dundure, I.Deimanta, A.Bīriņa, L.Andersone
35.1985.Karjeras konsult.kab.F.Sarcevičs, L.Liepiņa
37., 40.1987., 1990.109.kab.Z.Estberga, L.Dvarišķe, E.Vītola
41.1991.106.kab.M.Breča, L.Mickeviča, Dz.Lasmane
42., 43.1992., 1993.210.kab.V.Elsone, B.Pētersone, H.Dundure, I.Ante
44., 64.1994.,
2014.(Dūma)
401.kab.A.Dūma
45.1995.304.kab.J.Bensons
46.1996.Atpūtas telpa.V.Pugovka
47., 55.1997., 2005.203.kab.M.Baltiņa, I.Vikštrema
48., 57.1998., 2007.213.kab.R.Grebeža, V.Pugovka, I.Deimanta
49., 58.1999., 2008.205.kab.I.Eglīte, B.Pētersone, J.Arājs
50.2000.313.kab.I.Sarceviča, A.Fleišmane
51., 60.2001.,
2010.(Elsone)
209.kab.V.Elsone, G.Beizaka
52.2002.,
2010.(Roze)
204.kab.R.Roze, R.Januze
53.2003.217.kab.I.Špela, L.Špels
54.2004.202.kab.I.Ante, L.Priede
56.
 64.
2006.,
2014.(Silova)
303.kab.A.Zeltiņa
Ž.Silova,
59.2009.216.kab.I.Sarceviča, A.Zeltiņa
61.2011.219.kab.J.Troicka, R.Januze
62.2012.207.kab.L.Vernere, L.Priede
63.2013.201.kab.A.Veide, I.Ante

---

Auces vidusskolas teātra studija „Kaķi” attīstās, piedzīvo pozitīvas emocijas…

3/31/2015

        Otro gadu Auces vidusskolas teātra studija „Kaķi” 27. martā piedalījās bērnu un jauniešu teātra festivālā „Brīnumzeme”, kas Krimūnās norisinājās jau piekto gadu. Tika rādītas divas H. Paukša absurda lugas - „ Absurdā apoteoze”, kur lomas izspēlēja Antra un Eva Salmgriezes, un „Pavļiku gaidot jeb sveiciens Beketam”, kur lomās iejutās Paula Dauginoviča un Eva Salmgrieze.
       Šoreiz žūrijā bija Varis Klausītājs - režisors un improvizācijas teātra aktieris, režisores – Krista Kleina un Lilita Lauskiniece. Žūrija ļoti augstu vērtēja meiteņu sniegumu - atzinība par lielisku savstarpēju saspēli, par spēju iejusties savā lomā tā, ka skatītājs notic radītajam stāstam uz skatuves. Varis Klausītājs minēja, ka ir vērts virzīties tālāk, ka lugas ir iestudētas „tīri” un īsti neesot, „kur piesieties”.
       Lai turpinātu attīstīties, redzēt citu skolu teātru sniegumu, kvalitāti, piedzīvotu kritiku, ir plānots piedalīties Latvijas Bērnu un jauniešu teātra festivālā „ ... un es iešu un iešu!”, kas notiks Valmierā š. g. 17.; 18. aprīlī.
 Eva Medne - Auces vidusskolas teātra studija „Kaķi” vadītāja


---

Jaunrades konkurss "Fizikas pavasaris"

3/23/2015

Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” kopā ar apbalvojuma “Laiks Ziedonim” 2014.gada laureātu zinātnē Vjačeslavu Kaščejevu un Jauno Fiziķu skolu aicina Latvijas vidusskolu jauniešus piedalīties jaunrades konkursā “Fizikas pavasaris”, motivējot fizikas stundās apgūstamo vielu izprast caur jaunrades procesu.
Projekta “Fizikas pavasaris” mērķis ir paplašināt jauniešu priekšstatus par fiziku, izmantojot populāro mūziku un jaunradi. Projekta mērķauditorija ir 10.-12.klašu skolēni un fizikas skolotāji.
Konkursa darba uzdevums
Radīt mākslas darbu (stāstu, zīmējumu, video, dziesmu, komiksu u.tml.) ar nosaukumu “Viļņa piedzīvojumi”, kas demonstrē elektromagnētisko viļņu fizikālo izpausmju un īpašību daudzveidību. Vairāk par elektromagnētisko viļņu īpašībām skatieties lekcijā.
Vjačeslava Kaščejeva video lekcija “No gaismas līdz kvantam” (33:47 min)

Lasīt tālāk...

---

Infografiku konkurss jauniešiem

3/02/2015

„Izglītojies e-prasmīgi”

Konkurss bērniem un jauniešiem
2015. gada 25. februāris-27. marts

Nominācijas
  1. Skolēni no 7.-9. klasei “Manas iespējas iegūt izglītību/profesiju Latvijā”
  2. 10.-12. klašu un 1.-4. kursa profesionālo skolu audzēkņi “Manas iespējas iegūt izglītību/profesiju Latvijā”
  3. Studenti no 19-25 gadu vecumam “Augstākā izglītība Latvijā”
Balvas
Pirmās vietas ieguvējam katrā nominācijā 3 mēnešu PRO versija Infogr.am. Atzinības raksti un piemiņas veltes visiem nominantiem

Norise

Konkurss norisinās četrās daļās:  Konkurss notiek „E-prasmju nedēļas ietvaros, ko ik gadus rīko Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM).
1.Izsludināšana
Trešdien, 2015. gada25.februārī tiek izsūtīts ielūgums pamatskolām, vidējās un augstākās izglītības mācību iestādēm, kā arī publiskots IZM interneta vietnē, Facebook, twitter un citos pieejamos informācijas avotos.
Pieteikšanās konkursam līdz trešdienai, 2015. gada4. martam. Piesakoties konkursam, dalībnieki saņems elektronisko saiti uz video lekciju jeb webināru (skat. nākamo punktu)
Pieteikumi tiek pieņemti, aizpildot aptaujas anketu šeit: http://www.izm.gov.lv/pieteikums.html
2.Apmācība
Webinārs dalībniekiem 4. martā . Dalībniekiem būs iespējams tiešsaistē uzzināt Infogr.am par datu vākšanu, analīzi, infografiku veidošanu, izmantojot rīku Infogr.am, ko izmantot, veidojot konkursa darbus, kā arī par iespējām meklēt informatīvos materiālus IZM un pakļautības iestāžu, skolu un augstskolu vietnēs. Pēc webināra saite ar ierakstu paliks dalībnieku rīcībā līdz konkursa beigām.
3. Darbu iesniegšana
Konkursa darbu iesniegšanas termiņš – 2015. gada13. marts.
Darbi iesniedzami, infografiku publicējot infogr.am vietnē („Publish”)  un („view on web”), un iegūto saiti iesniedzot šeit: http://www.izm.gov.lv/iesniegsana.html

Plašāka informācija par konkursu - http://www.izm.gov.lv/infografiku-konkurss.html!

Veiksmi konkursā!

---

Spēles „Worst Case Hero” versija latviešu valodā


Spēles „Worst Case Hero” versija latviešu valodā ir brīvi pieejama:
http://www.ar-project.eu/lv/play/worst-case-hero/

Spēle apvieno izklaidi ar neformālu sociālās mācīšanās procesu. Spēle
dod iespēju soli pa solim apgūt ikdienā lietderīgu informāciju par
sagatavotību ārkārtas situācijās, negadījumos, nelaimēs un katastrofās.
Ikvienam var rasties šāda situācija, tādēļ dalīšanās ar spēles
rezultātiem sociālajā tīklā "Facebook” veicinās kolektīvo mācīšanos.
Lietotājiem būs iespēja sacensties ar saviem draugiem, kā arī dalīties
ar savām sekmēm un sasniegtajiem rezultātiem trīs scenārijos:
„Elektroenerģijas pārrāvums”, „Plūdi” vai „Gripas pandēmija”.

Biedrība „Latvijas Sarkanais krusts” aicina ikvienu izmēģināt
tiešsaistes apmācību programmu  „Worst Case Hero”, radot izaicinājumu
sacensties, pārspēt pretinieku vai uzlabot savu rezultātus. Neskatoties
uz to, ka mēs visi ceram, ka ar mums nekas ļauns neatgadīsies – būsim
gatavi dažādām situācijām.

Spēle latviešu valodā izstrādāta projekta „Aware & Resilient” ietvaros.
Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības
finanšu instrumenta atbalstu.