Starptautiskais jauniešu projekts „Auce 2014” .

7/07/2014

Jau ceturto gadu jūlija pirmajā nedēļā Auces vidusskolā notiek starptautiskais jauniešu projekts ‘’Auce 2014”, kurā piedalās vidusskolu jaunieši no Auces novada sadraudzības pilsētām, tas ir, Naujoji Akmene (Lietuva), Joniškis (Lietuva), Brjansk (Krievija), Ungheni (Moldova) un Auce (Latvija). Skolēniem un viņu skolotājiem šī ir darbīga, radoša un piedzīvojumiem bagāta nedēļa, kuras ietvaros jaunieši iepazīstina viens otru ar savu valsti, tās kultūru, kā arī kopīgi darbojas radošajās darbnīcās, dodas ekskursijās un mācās, uzzina ko jaunu, ka arī pēc labi pavadītas darba dienas atpūšas, dejojot disko ritmos, sportojot un diskutējot par sev aktuāliem jautājumiem.
Nedēļa paskrēja „vēja spārniem”… Bet viss iesākās tā…
Pirmdiena, 30.jūnijs. Auces vidusskolā ierodas dalībnieki no piecām Auces novada sadraudzības pilsētām. Dalībnieki iekārtojas Auces vidusskolas internātā, kur par viņu labsajūtu un mājīgumu visu nedēļu rūpēsies skolotāja Ženija Silova ar savām palīdzēm – Aldonu Kūrmaheri un Māru Petrovu. Kad paēstas pusdienas, visi dodas uz starptautiskā jauniešu projekta „Auce 2014” svinīgo atklāšanu, kurā Auces vidusskolas direktore Indra Špela sveic visus dalībniekus un viņu skolotājas, novēlot radošu, jaunām zināšanām un iemaņām bagātu nedēļu, kuras laikā iepazīt vienam otru, sadraudzēties un gūt vēl nebijušu pieredzi un rast jaunus draugus. Pēc tam dalībnieki dodas ekskursijā pa Auci, lai iepazītos ar Auces kultūras centru, Vecauces pili, Ideju centru utt. Vakarā ir iepazīšanās vakars, kura laikā katras valsts delegācija iepazīstina parējos ar sevi, savu skolu un savu valsti.
Otrdiena, 1.jūlijs. Ekskursija uz Rīgu un Jūrmalu. Projekta dalībnieki iepazīst Vecrīgas ievērojamākās vietas, izbauda pastaigu pa Jomas ielu Jūrmalā, kā arī izmēģina vēso jūras ūdeni, peldoties Dzintaru pludmalē.
Trešdiena, 2.jūlijs. Delegāciju pārstāvju tikšanās ar Auces novada mēru Gintu Kaminski, bet pēc tam – sporta diena ar dažādām jautrām stafetēm un pludmales volejbolu. Sporta dienu sagatavo Auces vidusskolas sporta skolotāji Lauris Špels un Uldis Arājs. Brīvā laika šajā dienā nav nemaz, jo katrai komandai jāgatavo priekšnesums „Pop ielai”. Arī skolotājas - Svetlana un Vita no Brjanskas, Olga un Angela no Ungheni, Judita un Edita no Joniškis un Inga no Auces - gatavo pārsteigumu Pop ielai un iestudē priekšnesumu, pārtopot par grupu „Buravskije babuški”no Krievijas, kuras Eirovīzijā 2012.gadā ieguva 2.vietu. Lielu sajūsmu visiem rada Naujoji Akmene komanda un skolotāja Violeta, kuri iestudējuši latviešu šī gada Eirovīzijas dziesmu „Cake to bake”, kuru oriģinālā izpilda grupa „Ārzemnieki”. Protams, katras valsts grupa uzstājas ar savu izvēlēto priekšnesumu, radot emocionālu un jautru noskaņu gan dalībniekiem, gan skatītājiem.
Ceturtdiena, 3.jūlijs. Radošās darbnīcas. Katras valsts pārstāvjiem jāiemāca pārējiem viena dziesma savā dzimtajā valodā un viena savas tautas deja, tas nozīmē, jāiemācās piecas dziesmas un piecas dejas. Latviešu grupas mācītā dziesma „Krāsaini sapņi” kļūst par dalībnieku himnu. Pēcpusdienā katra grupa gatavo latviešu nacionālo lelli, to izveidot un sašūt iemāca šuvēja  Rita Bričkus. Vakara pasākumā notiek leļļu demonstrēšana - katrai lellei tiek dots vārds – Irarata, Indra, Auce, Meitene, Gabija. Vakarā seko modes skate - tiek demonstrēts katras valsts tautas tērps, kā arī notiek netradicionālās modes paraugdemonstrējumi.
Piektdiena, 4.jūlijs. Ekskursija uz Tērvetes dabas parku. Mācību stunda Zaļajā klasē, ceļojums pa Pasaku mežu un pikniks rotaļu laukumā. Vakarā ir projekta noslēguma pasākums - „Mazie dziesmu un deju svētki”, kur visi dalībnieki dzied dziesmas lietuviešu, krievu, moldovu un latviešu valodā, dejo lietuviešu, krievu, moldovu un latviešu tautas dejas. Koncerta noslēgumā izskan starptautiskā jauniešu projekta „Auce 2014” himna latviešu valodā „Krāsaini sapņi”. Komandas stājas gājienam, kura noslēgumā, himnai „Krāsaini sapņi” skanot, debesīs aizlido krāsaini baloni, nesot sev līdzi dalībnieku vēlējumus - lai vienmēr būtu Latvija, lai vienmēr būtu Lietuva, lai vienmēr būtu Moldova, lai vienmēr būtu Krievija, lai vienmēr būtu AUCE!!! Katrai komandai tiek pasniegts pateicības raksts par aktīvu un radošu  piedalīšanos starptautiskajā jauniešu projektā „Auce 2014”.
Sestdiena, 5.jūlijs. Starptautiskā jauniešu projekta „Auce 2014” noslēgums. Direktore Indra Špela sveic dalībniekus un komandu skolotājas. Skan projekta himna „Krāsaini sapņi”…Šis notikums kļūst par atmiņām - skaistām, radošām, brīnumu pilnām…
Paldies visiem, kuri piedalījās starptautiskā jauniešu projekta „Auce 2014” organizēšanā - skolotāju ansamblim un vadītājai Rutai Januzei, pūtēju orķestrim „Auce” un vadītājam Andrim Egilam Āboliņam, deju grupai „Kāpnes” un vadītājai Madarai Antei, Auces vidusskolas pavārei Gaļinai Paulauskai un virtuves komandai, kā arī Auces vidusskolas direktorei Indrai Špelai, skolotājām Rutai Januzei, Ingai Eglītei, Lindai Vežukai, Gunitai Dambei, Ļubovai Dzērvei, Rimmai Rozei, Inai Antei, Ženijai Silovai, Ligitai Priedei un skolotājiem Laurim Špelam, Frīdim Sarcevičam. Vislielākais paldies jāsaka Auces novada domes priekšsēdētājam GINTAM KAMINSKIM.
Projekta dalībnieku domas :
Ļena (Brjansk, Krievija) - man patika viss, kas tika organizēts katru dienu, bet īpaši patika, ka bija „jauktās” komandas, tas mūs satuvināja.
Liza (Brjansk, Krievija) - patika Auce, pilsētas dome un domes priekšsēdētājs.
Tomas (Joniškis, Lietuva) - visi bija ļoti draudzīgi. Man patika sporta aktivitātes, jo tās bija jautras. Gadījums, kuru atcerēšos ļoti ilgi, ir tas, ka Rīgas apskates laikā es iekritu strūklakā. Esmu laimīgs, ka atbraucu uz šo nometni.
Eva (Joniškis, Lietuva) - man patika satikties ar citu valstu jauniešiem, mācīties un nostiprināt valodu zināšanas, mācījos citu valstu dejas un dziesmas. Neesmu vienīgā, kura ir sajūsmā par pavārītēm un viņu gatavoto lielisko ēdienu. Visi jaunieši bija ļoti draudzīgi, es domāju, ka šī nometne ir „Īsta uzvara”.
Rebeka (Auce, Latvija) - nometnē satiku ļoti daudz jauku cilvēku – gan lietuviešus, gan krievus, gan moldoviešus. Visi jaunieši ir tādi paši kā mēs, latvieši - smaidīgi, draudzīgi un saprotoši. Visvairāk man patika tas, ka viss bija saplānots, ka dienu grafiks bija skaidri saprotams.  Visi visur piedalījās, nebija tādu cilvēku, kuri tiktu atstumti. Mēs visi esam kļuvuši par labiem draugiem un jau esam saplānojuši nākamās tikšanās reizes. Ir pat radusies doma ar velosipēdiem braukt uz Naujoji Akmene, lai satikti lietuviešu draugus. Iemācījos daudz jaunus vārdus svešvalodās, jo visapkārt tika runāts krievu, angļu, lietuviešu un moldoviešu valodā. Iemācījos 5 jaunas dejas un 5 jaunas dziesmas. Man ir jauni piedzīvojumi un lieliskas atmiņas.
Alīna (Auce, Latvija) - patika vakara pasākumi - iepazīšanās, Pop iela, modes skate, mazie dziesmu un deju svētki. Šī nedēļa ļāva iepazīt citu tautu tradīcijas, kultūru, kā arī iegūt jaunus draugus.
Tīna (Auce, Latvija) - nu man ir jauni draugi, esmu bijusi ekskursijās gan Rīgā, gan Jūrmalā, gan Tērvetes dabas parkā. Bija iespēja pārvarēt valodu barjeru un runāt svešvalodās, uzstāties auditorijas priekšā. Man patika dejot moldoviešu, krievu un lietuviešu tautas dejas, tā ir iespēja iepazīt citu tautu kultūru un tradīcijas. Interesanti un radoši pavadīts laiks.
Aldis (Auce, Latvija) - satiku daudz ļoti interesantu cilvēku, iemācījos dažādus vārdus svešvalodās, arī dejot iemācījos.
Renārs (Auce, Latvija) - ieguvu jaunus draugus no ārzemēm, praktizēju svešvalodu pielietojumu, apguvu dažādas lietas - dejoju, dziedāju, sportoju, pat šuvu, palīdzēju ārzemniekiem apgūt latviešu valodu.
Artūrs (Auce, Latvija) - man patika, ka varēju iepazīties ar ārzemniekiem, jo tad varējām diskutēt par kopīgo un atšķirīgo, kā arī vienkārši tāpat parunāt.   
Dalībnieki no Ungheni (Moldova) - nedēļas laikā iepazinām Latvijas, Lietuvas, Krievijas kultūru, mācoties šo valstu dejas un dziesmas. Sapratām, ka visi dalībnieki vēlas kļūt draugi un draudzēties. Mums patika sporta aktivitātes, konkursi, Pop iela, modes skate. Iepazinām radošus jauniešus nodarbībā, kad gatavojām lelles, kuras kā suvenīru katras valsts delegācija vedīs mājās, tās mūžam paliks kā atmiņas no šeit pavadītā laika.
Viktorija (Naujoji Akmene, Lietuva) - esmu pateicīga visiem, kuri noorganizēja šo projektu, un es esmu laimīga, ka man bija dota iespēja šeit būt.
Tautvydas (Naujoji Akmene, Lietuva) - tas, kas šeit notika, ir visneaizmirstamākās atmiņas, par kurām es gribu pateikties. Visi dalībnieki ir draudzīgi, laimīgi un pieklājīgi. Paldies par šo nedēļu!
Gabriele (Naujoji Akmene, Lietuva) - agrāk Auce man bija parasta pilsēta, bet tagad daudz kas ir mainījies, jo šeit dzīvo visjaukākie un godīgākie cilvēki, kuriem es varu uzticēties, ar kuriem es varu sarunāties, uz kuru pleciem es varu izraudāties. Tagad varu teikt, ka man ir „ģimene” Aucē, kuru es nekad neaizmirsīšu.
Inga Eglīte,
Auces vidusskolas skolotāja un Auces jauniešu grupas vadītāja

Mākslas plenērā Akmenes rajonā


Jūnija pirmā nedēļa pulciņam Auces vidusskolas skolēnu aizritēja mākslas zīmē. Augot plašumā sadarbībai starp Auces novadu un Akmenes rajonu Lietuvā, ieguvām jaunus draugus projektā "Viena Eiropa- viena ģimene". 3.un 4.jūnijā kopā ar Jaunakmenes Mūzikas skolas pedagogiem, Akmenes rajona cilvēkiem ar speciālām vajadzībām tikāmies mākslas plenērā "Kopā aug viena sirds".
Divu dienu plenērā tapa gan vizuālās mākslas darbi, gan kopīgi muzikāli priekšnesumi. Projektā tapušo zīmējumu un fotogrāfiju izstāde pēc tam bija aplūkojama arī Auces vidusskolā.


Direktora vietniece Gunita Dambe


Mūsējie zinātniski praktiskajā konferencē “Pirmie soļi zinātnē”.

5/02/2014

24. un 25. aprīlī Auces vidusskolas skolnieces Melita Šaule un Paula Dauginoviča skolotājas Ļubovas Dzērves pavadībā piedalījās Auces novada pašvaldības sadarbības partnerpilsētā Brjanskā, Krievijā, notiekošajā 5. starptautiskajā skolēnu zinātniski praktiskajā konferencē “Pirmie soļi zinātnē”. 

Melita Šaule bioloģijas sekcijā prezentēja savu zinātniski pētniecisko darbu "Daži ārstnieciskās vingrošanas aspekti manai mugurai", darba vadītāja skolotāja Velga Pugovka. Savukārt, Paula Dauginoviča vēstures sekcijā prezentēja savu zinātniski pētniecisko darbu "Sadzīves dokumentālā filma kā vēstures avots", darba vadītāja Linda Vežuka. Abas Auces vidusskolas audzēknes atzinīgi novērtēja žūrija, piešķirot žūrijas speciālo simpātijas balvu.

Konferences laikā iepazināmies ar Krievijas pilsētu Brjansku, apmeklējām krievu dzejnieka A.K.Tolstoja dzimtās mājas. Konferneces laikā iepazināmies ar jauniem draugiem no Lietuvas un Krievijas.

Paldies Auces vidusskolas direktorei Indrai Špelai, skolas vadībai un Auces pašvaldībai par doto iespēju paplašināt savu redzes loku un pierādīt savas zināšanas starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē Krievijā.
Ar cieņu,
Auces vidusskolas 12.b klases skolniece Melita Šaule

---

Ja skolā atrasts "flešiņš"

4/28/2014

Ja skolā atrasts  "flešiņš" līdzīgs bildē redzamajam, tad lūdzu atnesiet to man uz skolas datorklasēm (tajā ir daži vajadzīgi faili)! Tās vietā uzdāvināšu lielākas ietilpības flešiņu!

Sk.F.sarcevičs

Ar Comenius Polijā

4/15/2014
 Auces vidusskolas projekts Comenius programmā tuvojas noslēgumam un pēdējo reizi skolēnu un skolotāju komanda pavasara brīvlaikā devās ārzemju braucienā, šoreiz uz Poliju. Braucienā devās 8.a klases skolnieces Dace Strazda, Annija Andreičikova, Elīna Klepeca, 9.b klases skolnieks Kaspars Grābens, 10.a klases skolnieces Katrīna Zeikmane, Tīna Suharevska un 11.klases skolniece Agnese Pidrika kopā ar skolotājām Janu Smilu, Ligitu Verneri un Gunitu Dambi.

Šoreiz ceļā devāmies ar pašvaldības transportu, kas mūs aizveda uz Polijas dienvidiem Wodzislav Slaski pilsētiņu. Kopā ar pārējiem projekta partneriem ieguvām jaunus iespaidus par alternatīvās enerģijas veidiem, jo pirmo reizi mūžā bija iespēja būt ogļu raktuvēs, kā arī redzēt hidroelektrostaciju, kas izbūvēta kalnos. Iespaidi Polijā ir daudzkrāsaini.

Kaspars: Man šis brauciens ļoti patika. Es pirmo reizi biju Polijā, un pirmo reizi tik tālu braucu ar autobusu. Garais ceļš uz Poliju ar autobusu bija nogurdinoš. Bet tas bija tā vērts. Pirmajā vakarā mūs iepazīstināja ar ģimenēm, pie kurām mēs paliksim. Es paliku pie Kamila. Ģimenē gandrīz visi runāja angliski, nerunāja tikai mamma un mazā māsa. Vēl pie Kamila palika Teemu, kurš ir no Somijas.
Nākamajā dienā mēs devāmies ekskursijās. Mēs apmeklējām HES, kura bija savādāka, nekā mēs to esam ieraduši. Ūdens no upes tiek uzsūkts baseinā kalna virsotnē, pēc tam tas tika nolaists atpakaļ uz upi. Un lejupceļātiek ražota elektrība, kas šādā ieguves veidā ir lēta.
Mēs apmeklējām arī sāls raktuves, kas bija kā muzejs. Piektdiena bija mūsu pēdējā diena Polijā. No rīta mēs bijām skolā, kurā mums bija dažādas radošās darbnīcas. Dienas vidū mēs gājām uz ogļu raktuvēm. Tajās tagad māca jaunos ogļračus.

Dace:
Braucienu uz Poliju es jau gaidīju, jo ļoti vēlējos satikt Aniu. Ania ir meitene, kas iepriekšējā braucienā uz Latviju palika pie manis. Biju  ļoti priecīga , ka man bija  tā iespēja palikt pie viņas. Meitenes vecāki nerunāja labi angliski, tāpēc ar viņas vecākiem runāju visās valodās, kādas vien zināju. Aizbraucot uz viņas mājām, mani ļoti jauki sagaidīja. Visas projekta dienas bija ļoti interesantas. Katrā varēja kaut ko jaunu iemācīties. Man vislabāk patika ekskursija sāls raktuvēs, jo tajās bija ļoti skaistas skulptūras, bet visspilgtāk atmiņā palika greznā sāls zāle. Pats grūtākais bija tas vakars, kad braucām prom. Bija grūti atvadīties no jaukajām ģimenēm.  Protams, gribējās palikt ilgāk taču bija jau jābrauc.

Braucot mājās runājām par šīm dienām. Katrs izstāstīja, kas ļoti patika. Atpakaļ ceļš likās ātrāks laikam jau tāpēc, ka daudz nogulējām ,jo bijām noguruši. Tomēr ļoti žēl , ka šis projekts ir beidzies. Šis projekts bija ļoti jauka iespēja iepazīt citas valstis , uzlabot svešvalodu zināšanu prasmes , kā arī iegūt jaunus draugus ārvalstīs. Es neatteiktos no iespējas piedalīties vēlreiz šajā projektā.

Agnese: Pieredzes apmaiņas braucieni un dažādi citi līdzīgi pasākumi vienmēr sniedz tik daudz. Man liels prieks, ka es varēju piedalīties šajā projektā un doties uz Poliju. Dzīvošana ģimenēs ļauj iepazīt patieso valsts kultūru. Saprast kādi cilvēki tur dzīvo cik atšķirīgi no Latvijas. Burvīgais laiks pavasaris, kas Polijā jau atnācis padarīja šo ceļojumu vēl krāšņāku. Saule, siltums, tauriņi, narcises un vēl un vēl… tas iepriecināja tik ļoti, ka negribējās doties mājās.

Šajā projektā vēl mazliet darāmā palicis visiem projektā iesaistītajiem, bet jau tagad gandarījums ir liels. Jo iepazītas četras valstis (Somija, Grieķija, Turcija un Polija) un, svarīgākais, iegūti jauni draugi. No Auces vidusskolas pie projekta partneriem devās 20 skolēni un savās mājās Aucē viesus uzņēma 17 ģimenes. Daļa no skolēniem turpina savā starpā sazināties un kaļ plānus arī satikties.

Direktora vietniece Gunita Dambe

Saite uz projekta mājas lapu - http://can-we-make.com.pl/


Bildes var skatīt šeit - saite galerijas atvēršanai!

---

Auces vidusskolas skolēni un skolotāji piedalās marta atceres pasākumos

3/30/2014
Katru gadu marts Latvijā tiek gaidīts ne tikai kā pavasara sākums, bet arī kā laiks, kad atcerēties un pieminēt tos vēsturiskos notikumus, kuri ir veidojuši mūsu valsts vēsturi.
                Šogad aprit 65 gadi, kopš pēdējās kaujas  Īles nacionālo partizānu bunkurā. Pirmdiena bija auksta, ar sniegiem bagāta pirmā pavasara brīvlaika diena. Neraugoties uz to, piemiņas brīdī tur klāt bija arī Auces vidusskolas desmito klašu skolēni, kuri klātesošos sildīja ar tautas dziesmu. Pasākumā piedalījās – Laura Svilpe, Rebeka Baltute, Salvis Jamants, Toms Jureļonis, Daina Diemanta, Annija Hofmane, Mairita Rinkunaite, Jevgēņijs Tonkihs, Aldis Frīdbergs, Raivis Juhna, Elgars Bēvalds, Evelīna Pumpure, Eva Salmgrieze, Megija Berovska, Samanta Grasmane, Artūrs Smila, Kalvis Lerhs, Tīna Suharevska un Eduards Juļs.
                Savukārt 25.martā, visas dienas garumā Auces vidusskolas skolēni klausījās skolotāju stāstījumus par tiem traģiskajiem notikumiem, kuri notika 1949.gadā. Pieminot izsūtītos, 1.a un 1.b, 3a un 4a, 4.c un 5a, 7,8d un 2,3,9d, 9.a un9.b,  6.b un 10.a klases skolēni un skolotājas, ar ziediem un svecītēm, devās pie piemiņas akmens Auces dzelzceļa stacijā.
                Vakarā, piemiņas pasākumā, savu dziesmu izsūtītajiem veltīja 11. klases skolēni – Andris Bluķis, Amanda Briģe, Paula Dauginoviča, Pārsla Eglīte, Sindija Geruļska, Sintija Kļaviņa, Elvis Lekuzis, Edgars Liepiņš Melnis, Baiba Mažone, Kristīne Mikšta,  Agnese Pidrika, Zigurds Tamans, Mario Vinokurovs, Toms Ziņģis. Ar dzejas rindām  sveicienu sūtīja  9. klases skolēns Kristaps Dreimanis un 12.klases skolniece Monta Lingbērziņa, bet pūtēju grupas rindās bija Oskars Aleksandrovičs, Kristers Stavro un Rihards Janevics.
Paldies skolotājiem un skolēniem par piedalīšanos!


Webinārs par informācijas meklēšanu un sistematizēšanu

3/26/2014

Auces Novada Pieaugušo Izglītības un informācijas centrs sadarbībā ar skolotāju IKT atbalsta
 resursu manaklase.wikispaces.com E-prasmju nedēļas ietvaros, 27. martā plkst 18:00 organizē 
bezmaksas vebināru skolotājiem “Kā efektīvi atrast un sistematizēt informāciju internetā?”
 
Vebinārā tiks meklētas atbildes uz jautājumiem;

  • Kā ātri piekļūt ar izglītību saistītai informācijai internetā?
  • Kā veidot personalizētas informācijas krātuves?
  • Kā dalīties ar atrastajiem resursiem
Lektori: G. Šeršņevs un F. Sarcevičs 

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators ar interneta pieslēgumu, mikrofons un austiņas 
Lai pieteiktos vebināram, lūgums aizpikldīt anketu šeit.
 Maksimālais dalībnieku skaits: 200. 
Vebināram ilgums: 90 min.
Papildus informācija: gatis.sersnevs@gmail.com
 See more at: http://manaklase.wikispaces.com

***