'cookieChoices = {};'

Zinību diena

8/31/2015

Skaistu, jauku un priecīgu Zinību dienu! Darbīgu un sekmīgu 2015./2016.m.g.!


Projekts “CSN laukums ar elektromobiļiem Auces vidusskolā!”

7/20/2015

Auces vidusskola velta lielu uzmanību skolēnu izglītošanai drošības jomā. Mūsu iecere ir izveidot Ceļu satiksmes noteikumu laukumu, iekārtojot jau esošu laukumu pie skolas. Projekta ietvaros mēs izveidosim laukuma krāsojumu; aprīkosim ar pārvietojamām ceļa zīmēm, elektromobiļiem, velokartiem un velosipēdiem, kas piemēroti bērnu vecumam, drošības ķiverēm. Laukuma sagatavošanā un koka inventāra izveidē iesaistīsies Auces vidusskolas pedagogi un skolēni mājturības un vizuālās mākslas stundās.Mazie dziesmu un deju svētki

7/09/2015

Starptautiskā jauniešu projekta “Auce – 2015” 

noslēguma koncerts 

"Mazie dziesmu un deju svētki"
Starptautiskā jauniešu projekta “Auce – 2015” atklāšanas koncerts

6/30/2015


2014./2015. mācību gads noslēdzies!

6/17/2015

40 skolēniem to izdevies beigt īpaši veiksmīgi - ar labām un teicamām sekmēm!
Mācību gada beigās sudraba liecības saņēma skolēni, kuru gada vērtējumi nebija zemāki par 7 ballēm:
Erīna Dzilna, Megija Kalniņa, Anna Šneidere, Madara Ādmidiņa, Zane Jadčenko, Ance Marga, Agnese Žvibule, Ivo Darens Kreicbergs, Roberts Lataks, Mairita Kraukle, Linda Mežule, Marlēna Amanda Stanka, Laura Jadčenko, Kristiana Patrīcija Valukevica, Henriks Bērmanis, Solvita Modra Dovnaroviča, Amanda Bekere, Līga Holodņikova, Kitija Lūcija Gristiņa, Tīna Suharevska, Eva Salmgrieze. Arī 9. un 12. klašu skolēni, kuriem liecības neizsniedz, jo tiek izsniegtas apliecības vai atestāti, mācījušies sudraba liecības līmenī: Elīna Klepeca, Intars Jomants, Santa Junkere, Simona Valtere, Ketija Dirko un Agnese Pidrika.
Zelta liecības saņēma skolēni, kuru gada vērtējumi nebija zemāki par 8 ballēm: Roberts Ginters, Abigeila Aldona Zīle, Ilze Križjus, Anna Luīze Bulvāne, Daniela Paula Prudņikova, Patrīcija Jurģe- Jurģīte, Laura Kristīne Kulbe, Undīne Barvida, Antra Salmgrieze, Alīna Jarmoļiča. 9.klases liecība zelta vērtībā ir Verai Romanovskai, bet 12. klasē- Rūdolfam Mesteram. 
Vidusskolas posmā skolniece ar zelta liecību un visaugstākajā sekmēm saņēma īpašu balvu- EUR 200,00. Apsveicam visus īpašo liecību saņēmējus! 
Lai saulaina, jauka, radošas atpūtas un jauniem iespaidiem bagāta vasara!

Absolventu salidojums'2015

4/01/2015

Auces vidusskolas absolventu kārtējais salidojums notiks 
 2015.g. 30.maijā 

 Sākums pkst. 18:00 
Dalības maksa: 5 EUR 

 Darbosies fotogrāfs, par samaksu foto būs iegūstami uz vietas salidojuma norises laikā! 

 Sākam gatavoties, apzinām un apziņojam draugus un visus zināmos Auces vidusskolas absolventus!


Telpas abolventiem


Izlaiduma Nr.Izlaiduma gadiTelpaSkolotāji
1. -9.1950.-1954.V_sk 112.kab.
10.-12.1959.- 1961.V_sk 107.kab.
13. - 14.1962.- 1963.V_sk 111.kab.
15.-16.1964.- 1965.V_sk 110.kab.
17.-32.1966.- 1982.V_sk sk. sporta zāle
39.1989.107.kab.V.Jaunzeme, K.Feldmanis
33.1983.403.kab.H.Dundure
36.1986.305.kab.H.Dundure, E.Vītola
34., 38.1984., 1988.108.kab.H.Dundure, I.Deimanta, A.Bīriņa, L.Andersone
35.1985.Karjeras konsult.kab.F.Sarcevičs, L.Liepiņa
37., 40.1987., 1990.109.kab.Z.Estberga, L.Dvarišķe, E.Vītola
41.1991.106.kab.M.Breča, L.Mickeviča, Dz.Lasmane
42., 43.1992., 1993.210.kab.V.Elsone, B.Pētersone, H.Dundure, I.Ante
44., 64.1994.,
2014.(Dūma)
401.kab.A.Dūma
45.1995.304.kab.J.Bensons
46.1996.Atpūtas telpa.V.Pugovka
47., 55.1997., 2005.203.kab.M.Baltiņa, I.Vikštrema
48., 57.1998., 2007.213.kab.R.Grebeža, V.Pugovka, I.Deimanta
49., 58.1999., 2008.205.kab.I.Eglīte, B.Pētersone, J.Arājs
50.2000.313.kab.I.Sarceviča, A.Fleišmane
51., 60.2001.,
2010.(Elsone)
209.kab.V.Elsone, G.Beizaka
52.2002.,
2010.(Roze)
204.kab.R.Roze, R.Januze
53.2003.217.kab.I.Špela, L.Špels
54.2004.202.kab.I.Ante, L.Priede
56.
 64.
2006.,
2014.(Silova)
303.kab.A.Zeltiņa
Ž.Silova,
59.2009.216.kab.I.Sarceviča, A.Zeltiņa
61.2011.219.kab.J.Troicka, R.Januze
62.2012.207.kab.L.Vernere, L.Priede
63.2013.201.kab.A.Veide, I.Ante

---

Auces vidusskolas teātra studija „Kaķi” attīstās, piedzīvo pozitīvas emocijas…

3/31/2015

        Otro gadu Auces vidusskolas teātra studija „Kaķi” 27. martā piedalījās bērnu un jauniešu teātra festivālā „Brīnumzeme”, kas Krimūnās norisinājās jau piekto gadu. Tika rādītas divas H. Paukša absurda lugas - „ Absurdā apoteoze”, kur lomas izspēlēja Antra un Eva Salmgriezes, un „Pavļiku gaidot jeb sveiciens Beketam”, kur lomās iejutās Paula Dauginoviča un Eva Salmgrieze.
       Šoreiz žūrijā bija Varis Klausītājs - režisors un improvizācijas teātra aktieris, režisores – Krista Kleina un Lilita Lauskiniece. Žūrija ļoti augstu vērtēja meiteņu sniegumu - atzinība par lielisku savstarpēju saspēli, par spēju iejusties savā lomā tā, ka skatītājs notic radītajam stāstam uz skatuves. Varis Klausītājs minēja, ka ir vērts virzīties tālāk, ka lugas ir iestudētas „tīri” un īsti neesot, „kur piesieties”.
       Lai turpinātu attīstīties, redzēt citu skolu teātru sniegumu, kvalitāti, piedzīvotu kritiku, ir plānots piedalīties Latvijas Bērnu un jauniešu teātra festivālā „ ... un es iešu un iešu!”, kas notiks Valmierā š. g. 17.; 18. aprīlī.
 Eva Medne - Auces vidusskolas teātra studija „Kaķi” vadītāja


---