KAA pasākums “Rakstnieka profesija neizzudīs!” – 1

12/03/2018

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
(Nr.8.3.5.0/16/I/001)

KAA pasākums “Rakstnieka profesija neizzudīs!” – 1

     Pateicoties ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumam, sadarbībā ar karjeras konsultanti, skolas bibliotekāri un sākumskolas skolotājām 29. novembrī Auces vidusskolā 2.- 4. klases skolēniem notika tikšanās ar rakstnieci, bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi. Skolēni cītīgi gatavojās pasākumam, iepazinās ar rakstnieka profesiju aprakstu, Evijas Gulbes biogrāfiju un lasīja autores grāmatas. 3. klases skolēni kopā ar mūzikas skolotāju Ēriku Kreicbergu sagatavoja priekšnesumu un pasākuma sākumā nodziedāja dziesmu ar Evijas Gulbes vārdiem. Rakstniece bija pārsteigta un pateicīga skolēniem par priekšnesumu. 
Skolēni uzzināja, kad un kā Evija kļuva par rakstnieci, kur ņēma iedvesmu grāmatu rakstīšanai bērniem, kas ir   vajadzīgs, lai grāmatas būtu pieprasītas bērnu vidū. Tikšanās laikā bija arī iespēja iejusties grāmatu varoņu lomās un kopā ar rakstnieci izspēlēt dažādas spēles, kas bērniem ļoti patika. Tad pienāca laiks skolēnu jautājumiem, to bija tik daudz, ka grāmatu autore pat nespēja uz visiem atbildēt. Beigās katrs dalībnieks saņēma no Evijas Gulbes grāmatzīmi ar grāmatu varoņu attēliem un viņas autogrāfu. 

Auces novada pašvaldības pedagoģe karjeras konsultante Nadežda Getikova

  

  

  

---

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru