Vēsture

1927./28. mācību gadā darbu sāka Auces sešgadīgā pamatskola ar 350 skolēniem un 13 skolotājiem. 1945. gadā direktora R. Eltermaņa vadībā pilsētā izveidoja vidusskolu. 1982./83. mācību gadā uzcēla jaunu skolu. Tagad mācības notiek abās ēkās. Vecajā skolas ēkā atrodas sākumskola, mājturības kabineti, labiekārtots internāts. Auces vidusskolā mācās ne tikai pilsētas bērni, bet arī skolēni no tuvākajiem pagastiem - Vītiņu, Lielauces, Bukaišu, Ukru, Īles, Saldus rajona Jaunauces, Vadakstes un Rubas u.c. pagastiem un pašvaldībām.

Dažādi vēstures fakti par skolām Auces pilsētā:
 • 1861.g. - Vecauces draudzes skola;
 • n1906. -1908.g. – Brukmana privātā skola;
 • n1907. – 1915.g. – Treilības ģimnāzija (150 sk.);
 • n1910. – 1915.g. – Cirkaļa tirdzniecības skola;
 • n1911. – 1915.g. – Lagzdiņa mājā meiteņu 4-gadīgā provātskola;
 • n1927.28.m.g. – 6_klasīgā pamatskola ar 350 skolēniem, 13 skolotājiem;
 • n1922.g. – pirmais skautu pulciņš (26 bērni);
 • n1936.g. – 959.Auces mazpulku pulciņš;
 • n1945.g. – darbu sāk Auces vidusskola;
 • n1963./64.m.g. – izveidota kabinetu sistēma;
 • n1980.g. – sākta jaunās skolas ēkas celtniecība;
 • n1982./83.m.g. – skolā sāk darbu jaunajās telpās;
 • n1989.g. – skolā darbu uzsāk pirmā datorklase (KUVT – 86);
 • n1996.g. – skolā sāk izmantot Internet (ar iezvanpieeju);
 • n1998.g. – skolai tiek izveidots pastāvīgais Internet pieslēgums, sāk darboties skolas Internet serveri (Web, Mail, u.c.) n
 • 2001.g. - skolā mācās ap 980 skolēni
 • 2018.g. - skolā mācās 488 skolēni
 • 2019.g. - skolā mācās 509 skolēni
 • 2021.g. - skolā mācās 463 skolēni
Mācības joprojām notiek abās skolas ēkās.