Auces vidusskolas stundu saraksts 2021./2022.m.g.

Stundu saraksts ar komentāriem (Excel) - atvērt un skatīt
 
Komentāru apskatei (Google Chrome un Microsoft Edge) - jāuziet uz šūnas iekrāsotā trīsstūrīša! Ja nepieciešams, lapu jāpabīda uz vienu vai otru pusi (ar ritjoslām un peles ritenīti)!