Auces vidusskolas stundu saraksts 2020./2021.m.g.

Stundu saraksts ar komentāriem (Excel) - atvērt un skatīt ar komentāriem
 
Komentāru apskatei (Google Chrome un Microsoft Edge) - jāuziet uz šūnas iekrāsotā trīsstūrīša! Ja nepieciešams, lapu jāpabīda uz vienu vai otru pusi (ar ritjoslām un peles ritenīti)!