Par skoluPrasme ir tas, ko jūs esat spējīgs darīt. Motivācija nosaka, ko jūs darāt. Attieksme izlems, cik labi jūs to darāt.
/Reimonds Čandlers/Mērķis 2020./2021.m.g.

Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšana, uzsākot jaunā mācību satura ieviešanu.

Uzdevumi 2020./2021.m.g.

  • Radīt skolā apstākļiem atbilstošu drošu un higiēnisku mācību vidi,
  • Katram mācību priekšmeta skolotājam plānot un īstenot jauno izglītības saturu atbilstoši Skola 2030 izstrādātājiem programmu paraugiem, 
  • Pārraudzīt jaunā mācību satura ieviešanu 1., 4., 7, 10.klasē, 
  • Veidot vienotu izpratni par atbildības sadalījumu starp skolotājiem, vecākiem un skolēniem.
Par skolu

Skola izvietota 2 ēkās, ir 2 sporta zāles, trenažieru zāle, multifunkcionālais sporta spēļu stadions, internāts ar 50 vietām un 3-reizēju ēdināšanu, lieliskas pusdienas skolās ēdnīcā pie fantastiskām pavārēm, bibliotēka ar plašu grāmatu klāstu, 2 datorklases (19 un 16 darba vietas) jaunajā ēkā un 2 datorklases vecajā ēkā (10 un 4 darba vietas) un datortīkls abās skolas ēkās ar pieslēgumu Internet un plašu WiFi pārklājumu!

        Skola piedāvā vairāks izglītības programmas, plašas iespējas interešu izglītībā. Abās sporta zālēs darbojas vairāki sporta pulciņi, kuros iespējams uzlabot savu fizisko sagatavotību un nodarboties dažādos sporta veidos. Jāpiemin, ka skolas komandām ir lieliski panākumi handbolā vairākās vecuma grupās.

Auces vidusskola 2018./2019. mācību gadā īsteno 6 izglītības programmas:
  • Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111, licence V-1956;
  • Pamatizglītības programma, kods 21011111, licence V-9750;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 21015911, licence V-9752;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811, licence V- V-9751;
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programma, kods 31013011, licence V-9753.

Auces vidusskolas bukletu (pasenu) var apskatīt šeit - skatīt!

Nelielam ieskatam  video par skolu:


Video autori: Autors - Kaspars Grābens, līdzautori - L.Vežuka, J.Troicka,G.Dambe