Par skolu
Nevar uzlabot to, ko nevar izmērīt.
Eduards Demings

Visi ir ģēniji. Bet, ja Tu vērtē zivi pēc tās spējām uzkāpt kokā, tad tā visu mūžu nodzīvos, ticot, ka ir stulba.
Alberts Einšteins
Pastāvēs, kas pārvērtīsies... 
RainisMērķis 2021./2022.m.g.

Izglītojamo individuālās kompetences un mācību sasniegumu uzlabošana, pilnveidojot izglītojamo individuālā darba plānošanas prasmi un pedagogu prasmi organizēt mūsdienīgu mācību un audzināšanas darbu.

Uzdevumi 2021./2022.m.g.
  • nodrošināt pedagogiem iespēju paaugstināt metodiskās prasmes izglītojamo individuālo spēju attīstīšanai,
  • motivēt izglītojamos attīstīt savas individuālās spējas, mācoties mērķtiecīgi plānot un patstāvīgi organizēt mācību darbu,
  • turpināt veidot vienotu izpratni par atbildības sadalījumu starp skolotājiem, vecākiem un skolēniem.
Par skolu

Skola izvietota 2 ēkās, ir 2 sporta zāles, trenažieru zāle, multifunkcionālais sporta spēļu stadions, internāts ar 50 vietām un 3-reizēju ēdināšanu, lieliskas pusdienas skolās ēdnīcā pie fantastiskām pavārēm, bibliotēka ar plašu grāmatu klāstu, 2 datorklases (19 un 16 darba vietas) jaunajā ēkā un 2 datorklases vecajā ēkā (10 un 4 darba vietas) un datortīkls abās skolas ēkās ar pieslēgumu Internet un plašu WiFi pārklājumu!

        Skola piedāvā vairāks izglītības programmas, plašas iespējas interešu izglītībā. Abās sporta zālēs darbojas vairāki sporta pulciņi, kuros iespējams uzlabot savu fizisko sagatavotību un nodarboties dažādos sporta veidos. Jāpiemin, ka skolas komandām ir lieliski panākumi handbolā vairākās vecuma grupās.

Auces vidusskola 2021./2022. mācību gadā īsteno 7 izglītības programmas:
  • Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111, licence V-1956; 
  • Pamatizglītības programma, kods 21011111, licence V-9750;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 21015911, licence V-9752;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811, licence V- V-9751;
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programma, kods 31013011, licence V-9753;
  • Vispārējās vidējās izglītības programma, kods 31016011, licence V-3960;
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 01015911, licence V-4118.

Auces vidusskolas bukletu (pasenu) var apskatīt šeit - skatīt!

Nelielam ieskatam  video par skolu:


Video autori: Autors - Kaspars Grābens, līdzautori - L.Vežuka, J.Troicka,G.Dambe