LV un literatūra


Tīmekļa lapa latviešu valodai un literatūrai
I.Sarceviča & F.Sarcevičs

9.kl. "Rakstošie cilvēki Aucē" - atvērt un aizpildīt!

Pāru darbs 2.09.2014. - atvērt un pildīt!

Krustvārdu mīkla par Raini - atvērt un pildīt!

Ortogrāfijas uzdevumi - atvērt un pildīt!

Lietvārdu pareizrakstība (aut. nav zināms) - skat. prezentāciju

Valodas uzziņas - skatīt materiālu portālā Letonika.lv!

Latviešu pareizrakstības vārdnīca (pdf) - atvērt un skatīt!

Valodas attīstīšanas kopas materiāli - skatīt!

Sagatavošanās kurss CE - atvērt!

Pareizrakstība ar Youtube.com - atvērt un skatīties!

Māci un mācies (spēles u.c.) - atvērt vietni!

Valoda.lv - atvērt!

Krustvārdu mīkla par Frici Bārdu - atvērt!

Uzdevumi par dažādu vārdu rakstību
  • Ieraksti atbildi - atvērt un izpildīt! Pēc izpildes rezultātu parādi skolotājai/jam!
  •  Sakritības uzdevums: tukšajā rūtiņā ieraksti korektās atbildes numuru no labajā pusē izvietotā saraksta! Pēc izpildes rezultātu parādi skolotājai/jam! Atvērt un izpildīt uzdevumu!
Izpildi uzdevumu par personvārdu pareizrakstību!


Izpildi sakrit'ibas uzdevumu!


***