Starptautiskais jauniešu projekts „Auce 2014” .

7/07/2014

Jau ceturto gadu jūlija pirmajā nedēļā Auces vidusskolā notiek starptautiskais jauniešu projekts ‘’Auce 2014”, kurā piedalās vidusskolu jaunieši no Auces novada sadraudzības pilsētām, tas ir, Naujoji Akmene (Lietuva), Joniškis (Lietuva), Brjansk (Krievija), Ungheni (Moldova) un Auce (Latvija). Skolēniem un viņu skolotājiem šī ir darbīga, radoša un piedzīvojumiem bagāta nedēļa, kuras ietvaros jaunieši iepazīstina viens otru ar savu valsti, tās kultūru, kā arī kopīgi darbojas radošajās darbnīcās, dodas ekskursijās un mācās, uzzina ko jaunu, ka arī pēc labi pavadītas darba dienas atpūšas, dejojot disko ritmos, sportojot un diskutējot par sev aktuāliem jautājumiem.
Nedēļa paskrēja „vēja spārniem”… Bet viss iesākās tā…
Pirmdiena, 30.jūnijs. Auces vidusskolā ierodas dalībnieki no piecām Auces novada sadraudzības pilsētām. Dalībnieki iekārtojas Auces vidusskolas internātā, kur par viņu labsajūtu un mājīgumu visu nedēļu rūpēsies skolotāja Ženija Silova ar savām palīdzēm – Aldonu Kūrmaheri un Māru Petrovu. Kad paēstas pusdienas, visi dodas uz starptautiskā jauniešu projekta „Auce 2014” svinīgo atklāšanu, kurā Auces vidusskolas direktore Indra Špela sveic visus dalībniekus un viņu skolotājas, novēlot radošu, jaunām zināšanām un iemaņām bagātu nedēļu, kuras laikā iepazīt vienam otru, sadraudzēties un gūt vēl nebijušu pieredzi un rast jaunus draugus. Pēc tam dalībnieki dodas ekskursijā pa Auci, lai iepazītos ar Auces kultūras centru, Vecauces pili, Ideju centru utt. Vakarā ir iepazīšanās vakars, kura laikā katras valsts delegācija iepazīstina parējos ar sevi, savu skolu un savu valsti.
Otrdiena, 1.jūlijs. Ekskursija uz Rīgu un Jūrmalu. Projekta dalībnieki iepazīst Vecrīgas ievērojamākās vietas, izbauda pastaigu pa Jomas ielu Jūrmalā, kā arī izmēģina vēso jūras ūdeni, peldoties Dzintaru pludmalē.
Trešdiena, 2.jūlijs. Delegāciju pārstāvju tikšanās ar Auces novada mēru Gintu Kaminski, bet pēc tam – sporta diena ar dažādām jautrām stafetēm un pludmales volejbolu. Sporta dienu sagatavo Auces vidusskolas sporta skolotāji Lauris Špels un Uldis Arājs. Brīvā laika šajā dienā nav nemaz, jo katrai komandai jāgatavo priekšnesums „Pop ielai”. Arī skolotājas - Svetlana un Vita no Brjanskas, Olga un Angela no Ungheni, Judita un Edita no Joniškis un Inga no Auces - gatavo pārsteigumu Pop ielai un iestudē priekšnesumu, pārtopot par grupu „Buravskije babuški”no Krievijas, kuras Eirovīzijā 2012.gadā ieguva 2.vietu. Lielu sajūsmu visiem rada Naujoji Akmene komanda un skolotāja Violeta, kuri iestudējuši latviešu šī gada Eirovīzijas dziesmu „Cake to bake”, kuru oriģinālā izpilda grupa „Ārzemnieki”. Protams, katras valsts grupa uzstājas ar savu izvēlēto priekšnesumu, radot emocionālu un jautru noskaņu gan dalībniekiem, gan skatītājiem.
Ceturtdiena, 3.jūlijs. Radošās darbnīcas. Katras valsts pārstāvjiem jāiemāca pārējiem viena dziesma savā dzimtajā valodā un viena savas tautas deja, tas nozīmē, jāiemācās piecas dziesmas un piecas dejas. Latviešu grupas mācītā dziesma „Krāsaini sapņi” kļūst par dalībnieku himnu. Pēcpusdienā katra grupa gatavo latviešu nacionālo lelli, to izveidot un sašūt iemāca šuvēja  Rita Bričkus. Vakara pasākumā notiek leļļu demonstrēšana - katrai lellei tiek dots vārds – Irarata, Indra, Auce, Meitene, Gabija. Vakarā seko modes skate - tiek demonstrēts katras valsts tautas tērps, kā arī notiek netradicionālās modes paraugdemonstrējumi.
Piektdiena, 4.jūlijs. Ekskursija uz Tērvetes dabas parku. Mācību stunda Zaļajā klasē, ceļojums pa Pasaku mežu un pikniks rotaļu laukumā. Vakarā ir projekta noslēguma pasākums - „Mazie dziesmu un deju svētki”, kur visi dalībnieki dzied dziesmas lietuviešu, krievu, moldovu un latviešu valodā, dejo lietuviešu, krievu, moldovu un latviešu tautas dejas. Koncerta noslēgumā izskan starptautiskā jauniešu projekta „Auce 2014” himna latviešu valodā „Krāsaini sapņi”. Komandas stājas gājienam, kura noslēgumā, himnai „Krāsaini sapņi” skanot, debesīs aizlido krāsaini baloni, nesot sev līdzi dalībnieku vēlējumus - lai vienmēr būtu Latvija, lai vienmēr būtu Lietuva, lai vienmēr būtu Moldova, lai vienmēr būtu Krievija, lai vienmēr būtu AUCE!!! Katrai komandai tiek pasniegts pateicības raksts par aktīvu un radošu  piedalīšanos starptautiskajā jauniešu projektā „Auce 2014”.
Sestdiena, 5.jūlijs. Starptautiskā jauniešu projekta „Auce 2014” noslēgums. Direktore Indra Špela sveic dalībniekus un komandu skolotājas. Skan projekta himna „Krāsaini sapņi”…Šis notikums kļūst par atmiņām - skaistām, radošām, brīnumu pilnām…
Paldies visiem, kuri piedalījās starptautiskā jauniešu projekta „Auce 2014” organizēšanā - skolotāju ansamblim un vadītājai Rutai Januzei, pūtēju orķestrim „Auce” un vadītājam Andrim Egilam Āboliņam, deju grupai „Kāpnes” un vadītājai Madarai Antei, Auces vidusskolas pavārei Gaļinai Paulauskai un virtuves komandai, kā arī Auces vidusskolas direktorei Indrai Špelai, skolotājām Rutai Januzei, Ingai Eglītei, Lindai Vežukai, Gunitai Dambei, Ļubovai Dzērvei, Rimmai Rozei, Inai Antei, Ženijai Silovai, Ligitai Priedei un skolotājiem Laurim Špelam, Frīdim Sarcevičam. Vislielākais paldies jāsaka Auces novada domes priekšsēdētājam GINTAM KAMINSKIM.
Projekta dalībnieku domas :
Ļena (Brjansk, Krievija) - man patika viss, kas tika organizēts katru dienu, bet īpaši patika, ka bija „jauktās” komandas, tas mūs satuvināja.
Liza (Brjansk, Krievija) - patika Auce, pilsētas dome un domes priekšsēdētājs.
Tomas (Joniškis, Lietuva) - visi bija ļoti draudzīgi. Man patika sporta aktivitātes, jo tās bija jautras. Gadījums, kuru atcerēšos ļoti ilgi, ir tas, ka Rīgas apskates laikā es iekritu strūklakā. Esmu laimīgs, ka atbraucu uz šo nometni.
Eva (Joniškis, Lietuva) - man patika satikties ar citu valstu jauniešiem, mācīties un nostiprināt valodu zināšanas, mācījos citu valstu dejas un dziesmas. Neesmu vienīgā, kura ir sajūsmā par pavārītēm un viņu gatavoto lielisko ēdienu. Visi jaunieši bija ļoti draudzīgi, es domāju, ka šī nometne ir „Īsta uzvara”.
Rebeka (Auce, Latvija) - nometnē satiku ļoti daudz jauku cilvēku – gan lietuviešus, gan krievus, gan moldoviešus. Visi jaunieši ir tādi paši kā mēs, latvieši - smaidīgi, draudzīgi un saprotoši. Visvairāk man patika tas, ka viss bija saplānots, ka dienu grafiks bija skaidri saprotams.  Visi visur piedalījās, nebija tādu cilvēku, kuri tiktu atstumti. Mēs visi esam kļuvuši par labiem draugiem un jau esam saplānojuši nākamās tikšanās reizes. Ir pat radusies doma ar velosipēdiem braukt uz Naujoji Akmene, lai satikti lietuviešu draugus. Iemācījos daudz jaunus vārdus svešvalodās, jo visapkārt tika runāts krievu, angļu, lietuviešu un moldoviešu valodā. Iemācījos 5 jaunas dejas un 5 jaunas dziesmas. Man ir jauni piedzīvojumi un lieliskas atmiņas.
Alīna (Auce, Latvija) - patika vakara pasākumi - iepazīšanās, Pop iela, modes skate, mazie dziesmu un deju svētki. Šī nedēļa ļāva iepazīt citu tautu tradīcijas, kultūru, kā arī iegūt jaunus draugus.
Tīna (Auce, Latvija) - nu man ir jauni draugi, esmu bijusi ekskursijās gan Rīgā, gan Jūrmalā, gan Tērvetes dabas parkā. Bija iespēja pārvarēt valodu barjeru un runāt svešvalodās, uzstāties auditorijas priekšā. Man patika dejot moldoviešu, krievu un lietuviešu tautas dejas, tā ir iespēja iepazīt citu tautu kultūru un tradīcijas. Interesanti un radoši pavadīts laiks.
Aldis (Auce, Latvija) - satiku daudz ļoti interesantu cilvēku, iemācījos dažādus vārdus svešvalodās, arī dejot iemācījos.
Renārs (Auce, Latvija) - ieguvu jaunus draugus no ārzemēm, praktizēju svešvalodu pielietojumu, apguvu dažādas lietas - dejoju, dziedāju, sportoju, pat šuvu, palīdzēju ārzemniekiem apgūt latviešu valodu.
Artūrs (Auce, Latvija) - man patika, ka varēju iepazīties ar ārzemniekiem, jo tad varējām diskutēt par kopīgo un atšķirīgo, kā arī vienkārši tāpat parunāt.   
Dalībnieki no Ungheni (Moldova) - nedēļas laikā iepazinām Latvijas, Lietuvas, Krievijas kultūru, mācoties šo valstu dejas un dziesmas. Sapratām, ka visi dalībnieki vēlas kļūt draugi un draudzēties. Mums patika sporta aktivitātes, konkursi, Pop iela, modes skate. Iepazinām radošus jauniešus nodarbībā, kad gatavojām lelles, kuras kā suvenīru katras valsts delegācija vedīs mājās, tās mūžam paliks kā atmiņas no šeit pavadītā laika.
Viktorija (Naujoji Akmene, Lietuva) - esmu pateicīga visiem, kuri noorganizēja šo projektu, un es esmu laimīga, ka man bija dota iespēja šeit būt.
Tautvydas (Naujoji Akmene, Lietuva) - tas, kas šeit notika, ir visneaizmirstamākās atmiņas, par kurām es gribu pateikties. Visi dalībnieki ir draudzīgi, laimīgi un pieklājīgi. Paldies par šo nedēļu!
Gabriele (Naujoji Akmene, Lietuva) - agrāk Auce man bija parasta pilsēta, bet tagad daudz kas ir mainījies, jo šeit dzīvo visjaukākie un godīgākie cilvēki, kuriem es varu uzticēties, ar kuriem es varu sarunāties, uz kuru pleciem es varu izraudāties. Tagad varu teikt, ka man ir „ģimene” Aucē, kuru es nekad neaizmirsīšu.
Inga Eglīte,
Auces vidusskolas skolotāja un Auces jauniešu grupas vadītāja

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru

Piezīme. Tikai šī emuāra dalībnieks var publicēt komentārus.