Konkurss „Vēsture ap mums”

5/29/2013


        Jau vairāk kā desmit gadus Latvijā tiek organizēts starptautisks skolēnu radošo un pētniecisko darbu konkurss „Vēsture ap mums”. Konkursu Latvijā rīko Vēstures skolotāju biedrība sadarbībā ar Eustory – History Network of Young Europeans. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi, kā arī kritiskās domāšanas, avotu analīzes prasmju un radošo spēju attīstīšana. Konkursu atbalsta Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras attīstības fonds un Valsts izglītības satura centrs, Latvijas Okupācijas muzejs un Latvijas Nacionālais vēstures muzejs.
             Konkursa patrons Latvijā ir Valsts prezidents Andris Bērziņš.
            Šogad konkursa tēma bija „Mācīšanās, izglītība un skolas Latvijā”. Vērtēšanas komisijai tika iesniegti 135 darbi(165 dalībnieki) no 82 Latvijas skolām. Skolēni bija gan rakstījuši zinātniski pētnieciskos darbus, gan gatavojuši maketus, foto albumus u.c. Savu darbu iesniedza arī 8.b klases skolniece Kitija Lūcija Gristiņa. Kitija izvēlējās veidot radošo darbu – spēli „Skolas Aucē un tās apkārtnē”. Lai veiktu šo darbu, vispirms vajadzēja iepazīties ar pieejamiem avotiem, materiāliem par skolām Aucē un tās apkārtnē, ar Auces vidusskolas vēsturi. Daudz interesanta Kitija uzzināja intervējot savu tēti Gunti Gristiņu. Kitijas tētis dalījās savās atmiņās par skolas laiku, par klasesbiedriem un skolotājiem. Kad Kitija bija iepazinusies ar vēstures materiāliem par skolām Aucē, viņa varēja veidot spēli- izstrādāt noteikumus, sagatavot jautājumus un atbildes, noformēt.
            Kitijas izveidotā spēle noderēs 6.klases skolēniem, kuri apgūst Latvijas vēstures stundās tēmu „Es un mana novada vēsture”. Spēle varētu būt interesanta arī sākumskolas skolēniem.
            Kitija piedalījās arī konkursa noslēguma pasākumā Valsts prezidenta rezidencē - Melngalvju namā š.g. 25. maijā. Konkursa dalībniekus sveica un uzvarētājus apbalvoja Valsts prezidents Andris Bērziņš. Konkursa dalībnieki saņēma atzinības rakstus, grāmatas un citas piemiņas veltes, kuras bija sarūpējuši konkursa organizatori un atbalstītāji. Kitijas darbs tika apbalvots kultūrvēsturisko un radošo darbu grupā. Ar konkursa darbiem varēja iepazīties izstādē. Tā bija jauka svētku diena gan konkursa dalībniekiem, gan arī skolotājiem un vecākiem.
             Nākošajā mācību gadā konkursa tēma būs „Cilvēks un karš”. Izmantojiet iespēju pētīt, uzzināt un izpausties radoši!

Vēstures skolotāja Ilze Vikštrema

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru