Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide

10/31/2011
Informācija par projektu "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" (vienošanās Nr. 2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001) ir lasāma VISC tīmekļa  lapā - saite lasīšanai!

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru