Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2018.gadā

4/03/2019
Ir noslēdzies LNB lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija” šī mācību gada cikls, kurš sākās augustā ar pirmās grāmatas lasīšanu, turpinājās līdz februārim ar grāmatu vērtēšanu.
Kopā žūrijas grāmatu lasīšanā mūsu skolā iesaistījās 97 cilvēki, 9 no tiem bija skolotāji.

Čaklākie lasītāji: 

  • 4.b klasē - 12 skolēni, 
  • 1.b klasē - 10 skolēni, 
  • 2.a klasē – 10 skolēni.

Vispār lasīšanā neiesaistījās  - 7.a klases skolēni.
Tikai viens skolēns lasīja:   1.a, 5.b, 8.b, 10.a, 11.a klasēs.

Visi BJVŽ dalībnieki saņems pateicības rakstu un dāvaniņu - lineālu ar palielināmo stiklu.

Paldies visiem, kuri lasīja. Paldies tiem klašu audzinātājiem, kuri atbalstīja šo procesu.

Visiem novēlam,  lai lasītprieks mūs pavada ikdienā un piepilda mūsu laiku un domas arī turpmāk!

                                                                                         Auces vsk. bibliotekāres

  
---

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru