Darbinieki


Skolas diretore: Indra Špela

Direktora vietnieki: Ina Ante, Gunita Dambe, Ruta Januze, Ligita Priede, Frīdis Sarcevičs, Aivars Roze

Pedagoģisko darbinieku skaits: 48

 Tai skaitā atbalsta personāls: 
  • logopēds - I. Graudiņa
  • sociālais pedagogs - M. Baltiņa
  • psihologs - E. Tabore
  • medicīnas persona daktere - I. Dadzīte
Tālruņi:
* direktore - 63720952
* darbvede - 63745421
* internāts - 63745222
* datorcentrs - 63744039

Skolotāji:
Ābele Ilze, Arājs Uldis, Juhna Undīne, Bensone Aija, Bensons Jānis, Broča Renāte, Čampere Tamāra, Dadzīte Danute, Dambe Gunita, Logina Paula, Dzērve Ļubova, Eglīte Inga, Elsone Vija, Eņģele Ineta, Grebeža Rita, Guļaško Laima, Juhimenko Sniedzīte, Juļa Rita, Kramiņa Ingrīda, Kreicberga Ērika, Kruglauža Inga, Krūzmane Daina, Kuļijeva Liena, Lasmane Antra, Mestere Inga, Romanauska Inga, Roze Rimma, Sarceviča Ilga, Sarcevičs Frids, Smila Jana, Stankus Elga, Svilāne Lilita, Špels Lauris, Upmane Inese, Valaine Agita, Vežuka Linda, Vikštrema Ilze, Zeltiņa Aija, Zīverte Līga, Gorska Elīna, Vernere Ligita, Pluģe Aiva.