Darbinieki


Skolas diretore: Indra Špela

Skolēnu skaits: 509

Pedagoģisko darbinieku skaits: 51

Direktora vietnieki: Ina Ante, Gunita Dambe, Ruta Januze, Ligita Priede, Frīdis Sarcevičs

Atbalsta personāls: 
  • logopēdi - L.Zīverte, L.Svilāne, I.Graudiņa
  • sociālais pedagogs - M.Baltiņa
  • daktere - I.Dadzīte
  • direktora vietniece - G.Dambe
  • Auces novada karjeras izvēles konsultante - N.Getikova
Tālruņi:
* direktore - 63720952
* darbvede - 63745421
* internāts - 63745222
* datorcentrs - 63744039

Skolotāji:
Ābele Ilze, Ante Ina, Arājs Uldis, Baltiņa Mārīte, Barvida Undīne, Bensone Aija, Bensons Jānis, Bergmane Ligita, Broča Renāte, Čampere Tamāra, Dadzīte Danute, Dambe Gunita, Dauginoviča Paula, Dzērve Ļubova, Eglīte Inga, Elsone Vija, Eņģele Ineta, Graudiņa Indra, Grebeža Rita, Guļaško Laima, Janevica Ingmāra, Januze Ruta, Juhimenko Sniedzīte, Juļa Rita, Kramiņa Ingrīda, Kreicberga Ērika, Kruglauža Inga, Krūzmane Daina, Kuļijeva Liena, Lasmane Antra, Laveiķe Aina, Mestere Inga, Priede Ligita, Romanauska Inga, Roze Rimma, Sarceviča Ilga, Sarcevičs Frids, Silova Ženija, Smila Jana, Stankus Elga, Svilāne Lilita, Špela Indra, Špels Lauris, Upmane Inese, Valaine Agita, Vežuka Linda, Vikštrema Ilze, Zeltiņa Aija, Zīverte Līga
 Skolotāji ar Valsts prezidentu:


Foto no Valsts prezidenta vizītes Auces novadā un Auces vidusskolā

Pilna fotogalerija www.auce.lv - skatīt fotogaleriju!

---